Άρθρα για γονείς

Christopher Wood, The Fisherman’s Farewell, 1928, Tate St Ives, Cornwall, UK

Άρθρα για γονείς στο περιοδικό 9 μήνες plus

Μεγαλώνοντας παιδιά, μέσα μας και έξω μας. Οκτώβριος 2004, σελ. 94 [pdf] 

Πώς το «εκεί και τότε» επηρεάζει το «εδώ και τώρα». Νοέμβριος 2004, σελ. 104,106 [pdf]

Ο εγκέφαλός μας και πώς κατασκευάζουμε τις ιστορίες της ζωής μας. Δεκέμβριος 2004, σελ. 96 [pdf] 

Με τη δύναμη των συναισθημάτων. Μάρτιος 2005, σελ. 110,112 [pdf]

Βιβλιογραφικές πηγές των παραπάνω άρθρων