ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Kuzma Petrov-Vodkin, Fantasy, 1925, State Russian Museum, Saint Petersburg, Russia

Κώδικες δεοντολογίας

Οι κώδικες δεοντολογίας των διαφόρων επαγγελμάτων ψυχικής υγείας ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τόσο την επαγγελματική παροχή υπηρεσιών στους θεραπευόμενους όσο και άλλα επαγγελματικά ζητήματα. Κάθε επιστημονική / επαγγελματική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας τον οποίο καλούνται να σέβονται και να ακολουθούν τα μέλη της. 

Προσωπικά δεδομένα

Ο ψυχολόγος Γιώργος Καλαρρύτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) όπως αυτός εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά σε όλες τις διεργασίες που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

James Ensor, The Intrigue, 1890, Royal Museum of Fine Arts Antwerp, Belgium
Johannes Vermeer, The Milkmaid (d), c. 1657-58, Rijksmuseum, Amsterdam, The Netherlands

Πολιτική χρήσης των cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να  επισκεφτείτε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τον όρο cookies, όταν αναφερόμαστε σε cookies (ίχνη αναγνώρισης) και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. 

Ορθή χρήση πληροφοριών του ιστότοπου

Οι πληροφορίες  που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν  υποκαθιστούν  την επαγγελματική  φροντίδα που προσφέρει ένας ειδικός της ψυχικής υγείας. Το υλικό αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας. 

Jacopo de' Barbari, Portrait of Luca Pacioli, c 1495-1500, Museo di Capodimonte, Naples, Italy