Νέο Σεμινάριο: Δεσμός, Νευροεπιστήμες και Ψυχοθεραπεία: Εφαρμογές στην κλινική πρακτική

Νέο Σεμινάριο: Δεσμός, Νευροεπιστήμες και Ψυχοθεραπεία: Εφαρμογές στην κλινική πρακτική

Ετήσιο σεμινάριο 60 ωρών (και διαδικτυακά) για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024. Ένα Σάββατο τον μήνα 10:00-15:30, ένα ΣΚ τον Ιούνιο 16 ώρες

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής: «Λόγω Ψυχής» 2108033287, info@logopsychis.gr

Εισηγητής: Γιώργος Καλαρρύτης, MMedSci, EuroPsy, IADAC, CFT, CGP, ECP.  Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Θεραπευτής Ζεύγους-Οικογένειας, Σύμβουλος Εξαρτήσεων, Εκπαιδευτής & Κλινικός Επόπτης

Χώρος διεξαγωγής: Κύπριων Αγωνιστών 81, 15126 Μαρούσι

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της και εργάζονται συμβουλευτικά/ψυχοθεραπευτικά. Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά και επαγγελματίες της περιφέρειας.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ενδεικτικά θέματα του σεμιναρίου

 • Εξελικτική ψυχοθεραπεία / Evolutionary psychotherapy
 • Ανάπτυξη, συμπεριφορική γενετική και επιγενετική / Development, behavioral genetics and epigenetics
 • Ιδιοσυγκρασία / Temperament
 • Πρόσδεση και ψυχοθεραπεία. Εργαλεία αξιολόγησης και παρέμβασης / Attachment in psychotherapy. Tools of evaluation and intervention
 • Δουλεύοντας με τα συναισθήματα στην ψυχοθεραπεία / Working with emotion in psychotherapy
 • Ο ενσωματωμένος σχεσιακός εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα / The embodied relational brain & the nervous system
 • Ο μύθος του unisex εγκεφάλου / The myth of the unisex brain
 • Νευροπλαστικότητα στην κλινική πρακτική / Neuroplasticity in clinical practice
 • Η θεωρία του πνευμονογαστρικού νεύρου και η ψυχοθεραπεία της ασφάλειας / Polyvagal theory and  the psychotherapy of safety
 • Η επιστήμη του εγκεφάλου στη θεραπευτική πρακτική του τραύματος / Brain science in the treatment of trauma
 • Δουλεύοντας με την ντροπή στην ψυχοθεραπεία / Working with shame in psychotherapy
 • Μνημονική επαναπαγίωση και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές / Memory reconsolidation in psychotherapeutic practices
 • Φαρμακευτικές και τεχνολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις / Drug and technological therapeutic interventions