Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Gustave Caillebotte, The Floor Scrapers (Les raboteurs de parquet), 1875, Musée d'Orsay, Paris, France

Ασχολούμαι με την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας από το 1995, αρχικά μέσα από το πλαίσιο του εκπαιδευτικού ινστιτούτου του ΚΕΘΕΑ (1995-2003), κατόπιν μέσω του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων (1998-2011) και πιο πρόσφατα, από το 2011, στα πλαίσια του “Λόγω Ψυχής”, του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία του οποίου είμαι συνιδρυτής και επιστημονικός συνυπεύθυνος.

Το Ινστιτούτο, είναι Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, European Accredited Psychotherapy  Training Institute, από την European Association for Psychotherapy και πιστοποιημένο ως Full Member του EFTA-TIC Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας.

Το Κλινικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει το Ινστιτούτο απευθύνεται σε επαγγελματίες  ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στο SANESystem Attachment Narrative Encephalon®, μια προσέγγιση που εμπλουτίζει τη σύγχρονη συστημική θεώρηση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών. Στην ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε συνεδρίες με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Το πρόγραμμα είναι τετραετές και αποτελείται από δύο διετείς κύκλους. Το σύνολο των ωρών του τετραετούς προγράμματος είναι 1440 ώρες.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της European Association for Psychotherapy (EAP), της European Family Therapy Association (EFTA), της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ) και της Association for Family Therapy and Systemic Practice, UK (AFT). Οι υπεύθυνοι του προγράμματος και διευθύνοντες του Ινστιτούτου είναι μέλη της ΕΛΕΣΥΘ, της EFTA και  κατέχουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας που χορηγεί η ΕΑP. 

Για μια πλήρη ενημέρωση όσον αφορά στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία συνδεθείτε εδώ.