Συμβουλευτική

Marc Chagall, Over the town, 1918, Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Η συμβουλευτική είναι η διαδικασία εκείνη που στοχεύει να βοηθήσει  ένα άτομο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια ή μια ομάδα ατόμων να επιλύσουν συγκρούσεις, να λάβουν αποφάσεις, να αντιμετωπίσουν κρίσεις, να βελτιώσουν σχέσεις, να αυξήσουν την αυτογνωσία τους κλπ.

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε επαγγελματικό πλαίσιο και ασκείται από εκπαιδευμένο σύμβουλο.

Είναι συνήθως περιορισμένου αριθμού συνεδριών και μπορεί να εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια (σχολεία, εργασιακά πλαίσια, νοσοκομεία κλπ).

Αν και πολλές φορές συγχέεται με την ψυχοθεραπεία ή χρησιμοποιούνται οι όροι εναλλακτικά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους με πιο χαρακτηριστικές  τη διάρκεια και το συγκεκριμένο και εστιασμένο του προβλήματος. Η συμβουλευτική διαρκεί λιγότερο και ασχολείται εστιασμένα με κάποιο πρόβλημα.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες, αδιακρίτως φύλου, κουλτούρας, εθνικότητας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα θέματα πάνω στα οποία μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλευτική ποικίλλουν και μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν: 

 • Θέματα συμβουλευτικής σχέσεων με συντρόφους, παιδιά, φίλους, συγγενείς, συνεργάτες
 • Θέματα συμβουλευτικής πριν τον γάμο, την εγκυμοσύνη ή πριν την έλευση παιδιού στην οικογένεια
 • Θέματα αυξημένου άγχους
 • Θέματα απώλειας, πένθους
 • Θέματα χωρισμού και διαζυγίου
 • Θέματα αυτοεκτίμησης
 • Θέματα προσαρμογής σε μεταβατικές φάσεις ζωής
 • Θέματα ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, βίας & κακοποίησης 
 • Θέματα εθισμών διαφόρων τύπων (απαγορευμένες & νόμιμες ουσίες, διαδίκτυο, τζόγος κλπ)*
 • Θέματα διατροφής
 • Θέματα προσωπικότητας
 • Θέματα συναισθηματικών δυσκολιών
 • Θέματα δυσφορίας φύλου

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που προσφέρουμε είναι:

 • Ατομική συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική ζεύγους
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Συμβουλευτική ομάδων
 • Ειδική συμβουλευτική εξαρτήσεων *

* Για την εξειδικευμένη συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ενότητα