Σύνδεσμοι για Επιστημονικά Περιοδικά

Roger de La Fresnaye, Homme assis, 1914, Musée des Beaux-Arts de Rouen, France

Διεπιστημονικά

Nature   Nature is a British weekly scientific journal founded and based in London, England. As a multidisciplinary publication Nature features peer-reviewed research from a variety of academic disciplines, mainly in science, technology, and the natural sciences. It has core editorial offices across the United States, continental Europe, and Asia under the international scientific publishing company Springer Nature. Nature was one of the world’s most cited scientific journals by the Science Edition of the 2019 Journal Citation Reports (with an ascribed impact factor of 42.778), making it one of the world’s most-read and most prestigious academic journals.

Science   Science, also widely referred to as Science Magazine, is the peer-reviewed academic journal of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) and one of the world’s top academic journals. It was first published in 1880, is currently circulated weekly and has a subscriber base of around 130,000. Because institutional subscriptions and online access serve a larger audience, its estimated readership is 570,400 people.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (often abbreviated PNAS or PNAS USA) is a peer-reviewed multidisciplinary scientific journal. It is the official journal of the National Academy of Sciences, published since 1915, and publishes original research, scientific reviews, commentaries, and letters. According to Journal Citation Reports, the journal has a 2019 impact factor of 9.412. PNAS is the second most cited scientific journal, with more than 1.9 million cumulative citations from 2008–2018.

Annals of the New York Academy of Sciences   It is an international science journal published bi-monthly as themed special issues in many areas of science, though predominantly the biological sciences. Each of twenty-four annual issues presents Original Research Articles and/or commissioned Review, Commentary, and Perspective Articles. Ann NY Acad Sci is a hybrid journal available in over 80 countries, is rigorously peer-reviewed, and is ranked among the top multidisciplinary journals worldwide.

Proceedings of the Royal Society of London   Proceedings of the Royal Society is the parent title of two scientific journals published by the Royal Society. Originally a single journal, it was split into two separate journals in 1905: Part A: which publishes research related to mathematical, physical, and engineering sciences (including computer science). Part B: which publishes research related to biology The two journals are the Royal Society’s main research journals. All articles are available free at the journals’ websites after one year for Proceedings B and two years for Proceedings A. Between 11 and 70 years after publication they are behind a paywall, and after that they enter the free digital archive. Authors may have their articles made immediately open access (under Creative Commons license) on payment of an article processing charge.

PLOS One   PLOS One (stylized PLOS ONE, and formerly PLoS ONE) is a peer-reviewed open access scientific journal published by the Public Library of Science (PLOS) since 2006. The journal covers primary research from any discipline within science and medicine. The Public Library of Science began in 2000 with an online petition initiative by Nobel Prize winner Harold Varmus, formerly director of the National Institutes of Health and at that time director of Memorial Sloan–Kettering Cancer Center; Patrick O. Brown, a biochemist at Stanford University; and Michael Eisen, a computational biologist at the University of California, Berkeley, and the Lawrence Berkeley National Laboratory. Submissions are subject to an article processing charge, and according to the journal, papers are not to be excluded on the basis of lack of perceived importance or adherence to a scientific field. All submissions go through a pre-publication review by a member of the board of academic editors, who can elect to seek an opinion from an external reviewer. In January 2010, the journal was included in the Journal Citation Reports and received its first impact factor of 4.411. PLOS One papers are published under Creative Commons licenses.

Nature Communications   Nature Communications is a peer-reviewed open access scientific journal published by Nature Research since 2010. It covers the natural sciences, including physics, chemistry, earth sciences, medicine, and biology.

Science Advances   Science Advances is a peer-reviewed multidisciplinary open-access scientific journal established in early 2015 and published by the American Association for the Advancement of Science. The journal’s scope includes all areas of science, including life sciences, physical sciences, social sciences, computer sciences, and environmental sciences.

Scientific Reports   Scientific Reports is an online peer-reviewed open access scientific mega journal published by Nature Research, covering all areas of the natural sciences. The journal was launched in 2011. The journal has announced that their aim is to assess solely the scientific validity of a submitted paper, rather than its perceived importance, significance or impact.

Ψυχοθεραπεία

International Journal of Group Psychotherapy   Recognized as the leading source of information on group therapy theory, practice, and research, this journal features contributions from foremost experts in the field. International Journal of Group Psychotherapy offers:
Clinically-focused articles that integrate existing group theory and research with current group treatment models, process issues, and techniques; Original empirical work on topics germane to group practice; Personal, scholarly narrative on topics germane to group practice; Reviews of existing clinical and research literatures that keep practitioners and researchers well-informed and up to date; Scholarly work that translate or integrates the group psychotherapy literature with other group-oriented literatures (e.g. pedagogy, social psychology, I/O psychology, leadership, etc.); Articles that center topics relevant to historically underrepresented and/or marginalized persons or translate interventions germane to group work with said populations; Reviews of current books and video releases relevant to group practice; Special issues on such topics as attachment theory in group practice and social justice issues in group work

American Journal of Psychotherapy   The American Journal of Psychotherapy is a peer-reviewed, interdisciplinary journal published quarterly by the American Psychiatric Association. Begun in 1947 by the Association for the Advancement of Psychotherapy, the American Journal of Psychotherapy provides a forum for advancing the theory, science, and clinical practice of psychotherapy. The Journal publishes articles that expand our understanding of psychotherapies, especially in the domains of efficacy, process, education, and practice. To improve outcomes for patients who may benefit from psychotherapy, the American Journal of Psychotherapy invites manuscript submissions on all topics that will advance evidence-informed psychotherapy practice. The Journal publishes empirical papers on psychotherapy outcomes, process, measurement, and education. Maintaining a strong clinical focus, it welcomes case reports, review articles, and training tools that will guide and shape clinical practice. To engage its readers on the most urgent psychotherapy-related questions of our day, the American Journal of Psychotherapy invites a broad range of perspectives. We welcome submissions addressing important questions from all psychotherapy disciplines, including but not limited to psychodynamic, interpersonal, cognitive- or dialectical-behavioral, existential, emotion-focused, problem-solving, mentalizing, mindfulness-based, and client-centered approaches. The Journal inclusively addresses topics across treatment modalities (individual, group, family, technology-enabled), age groups (children, adolescents, midlife, late life), genders (binary, gender non-conforming), races and ethnicities, and diagnoses. The Journal serves the international community by curating a vibrant, pluralistic dialogue about psychotherapy that ultimately will inform clinical care.

Psychotherapy   The journal publishes a wide variety of articles relevant to the field of psychotherapy. The journal strives to foster interactions among individuals involved with training, practice theory, and research since all areas are essential to psychotherapy. Authors are asked to submit theoretical contributions, research studies, novel ideas, the controversial, as well as examples of practice-relevant issues that would stimulate other theorists, researchers, and/or practitioners. The journal includes the widest scope of orientations to inform the readership.

European Journal of Psychotherapy & Counselling   It  is a peer-reviewed publication which aims to stimulate and inform debate and provide linkages throughout Europe regarding developments in psychotherapy and counselling. The European Journal of Psychotherapy and Counselling covers the psychological therapies with particular, but not exclusive, reference to developments in psychotherapy, psychoanalysis, counselling and counselling psychology. Papers are reviewed by a minimum of two independent anonymous reviewers. The Journal raises important questions in terms of European practice, theory and research for psychotherapy and counselling practitioners, related professions, students and academics.

Journal of Contemporary Psychotherapy   It provides an international forum to explore the complexities and controversies facing psychotherapists. The journal publishes original peer-reviewed articles that critically analyze theory, research, or clinical practice. In addition, it offers empirical studies, panel discussions, essays, case studies, brief reports, and theoretical articles. Psychotherapists and clinical researchers will find this journal an important vehicle to review the challenges of treating a variety of patients.

Psychology and Psychotherapy   Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice is a quarterly peer-reviewed medical journal covering research, assessment and treatment of psychopathologies. It is published by Wiley-Blackwell on behalf of the British Psychological Society. It was established in 1920 as The British Journal of Medical Psychology. The journal places particular emphasis on the importance of theoretical advancement and we request that authors frame their empirical analysis in a wider theoretical context and present the theoretical interpretations of empirical findings.

Psychotherapy and Psychosomatics   As the volume of literature in the fields of psychotherapy and psychosomatics continues to grow, it becomes increasingly difficult to keep abreast of new and important developments, and to have independent, critical views on key clinical issues concerned with assessment and treatment of mental disorders. Psychotherapy and Psychosomatics has progressively increased its reputation for independence, originality and methodological rigor. It has anticipated and developed new lines of research concerned with psychosomatic medicine, psychotherapy research and psychopharmacology. The journal features editorials and reviews on current and controversial issues; innovations in assessment and treatment; original investigations; literature updates; and a lively correspondence section. It has become a unique and vital reference to current research and practice, the home of innovative thinking at the interface between medical and behavioral sciences.

Clinical Psychology & Psychotherapy   It aims to keep clinical psychologists and psychotherapists up to date with new developments in their fields. The Journal will provide an integrative impetus both between theory and practice and between different orientations within clinical psychology and psychotherapy. Clinical Psychology & Psychotherapy will be a forum in which practitioners can present their wealth of expertise and innovations in order to make these available to a wider audience. Equally, the Journal will contain reports from researchers who want to address a larger clinical audience with clinically relevant issues and clinically valid research. The journal is primarily focused on clinical studies of clinical populations and therefore no longer normally accepts student-based studies. This is a journal for those who want to inform and be informed about the challenging field of clinical psychology and psychotherapy.

International Journal of Psychotherapy   It is published by the European Association for Psychotherapy, 3 times per annum. It is a leading professional and academic publication, which aims to inform, to stimulate debate, and to assist the profession of psychotherapy to develop throughout Europe, and internationally. It is a peer-reviewed scientific journal. The Journal raises important issues in the field of European and international psychotherapy practice, professional development, theory and research for psychotherapy practitioners, related professionals, academics & students. 

British Journal of Psychotherapy   It is a journal for psychoanalytic and Jungian-analytic thinkers, with a focus on both innovatory and everyday work on the unconscious in individual, group and institutional practice. As an analytic journal, it has long occupied a unique place in the field of psychotherapy journals with an Editorial Board drawn from a wide range of psychoanalytic, psychoanalytic psychotherapy, psychodynamic, and analytical psychology training organizations. As such, its psychoanalytic frame of reference is wide-ranging and includes all schools of analytic practice. Conscious that many clinicians do not work only in the consulting room, the Journal encourages dialogue between private practice and institutionally based practice. Recognizing that structures and dynamics in each environment differ, the Journal provides a forum for an exploration of their differing potentials and constraints. Mindful of significant change in the wider contemporary context for psychotherapy, and within a changing regulatory framework, the Journal seeks to represent current debate about this context.

Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy   It is the official journal of the Canadian Counselling and Psychotherapy Association. The objectives of the Journal are to: (a) Contribute to the advancement and improvement of the counselling profession nationally and internationally; (b) Provide a forum for the dissemination of scholarly information on the contemporary theory, research, and practice in counselling; (c) Establish and validate models of scholarly inquiry; (d) Act as a mentor and model for less experienced researchers and writers; (e) Act as a catalyst for critical analysis and scientific discussion; and (f) increase understanding of individuals, groups, and Canadian society with the intent of enhancing counselling practice. CJCP also aims to attract a broad spectrum of national and international readers and contributors. Articles are published that are of interest to counsellor educators as well as to practitioners working in schools, community agencies, university and college counselling centres, and other institutions in which psychological counselling is practiced. We welcome articles dealing with: research reports of studies which have relevance to counselling practitioners; descriptions of new techniques or innovative programs and practices; discussions of current scientific issues; commentaries on current professional issues and on the role of CCPA in our society; critical summaries of published research and/or current issues of practice; and studies that increase our understanding of individuals, groups, and Canadian society to help illuminate their counselling needs. The Editor will be pleased to consider brief rebuttals to articles or brief commentaries (perhaps only a page or two) on issues of immediate relevance to this profession.

European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy   The mission of the European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy (EJQRP) is to provide an accessible forum for research that advances the theory and practice of psychotherapy and supports practitioner-orientated research. We celebrate our qualitative values of being open and inclusive by welcoming all forms of qualitative research and respecting diverse approaches and understandings.  We are mindful of the many cultures and languages within Europe and we appreciate the challenge of writing in English when it is not the author’s first language. The journal offers a space for any qualitative research which aims to explore psychotherapeutic practice, whether in Europe or further afield. We welcome contributions from different methodological and theoretical standpoints, as well as relevant literature reviews, critical explorations of methodology and philosophical research. Submissions of qualitative empirical research examples are particularly encouraged.

Counselling and Psychotherapy Research    It is an innovative international peer-reviewed journal dedicated to linking research with practice. Pluralist in orientation, the journal recognises the value of qualitative, quantitative and mixed methods strategies of inquiry and aims to promote high-quality, ethical research that informs and develops counselling and psychotherapy practice. CPR is a journal of the British Association of Counselling and Psychotherapy, promoting reflexive research strongly linked to practice, and aims to ensure that research remains relevant to practice, and for practice to continue to inform research development.

Psychotherapy Research   It is the official journal of the Society for Psychotherapy Research.  A pan-discipline, pan-theoretical publication, its scope covers all aspects of psychotherapy research from process to outcomes; service evaluation and training.  Access to all the online content of the journal from 1991 is available free to all members of SPR. 

Journal of Psychology and Psychotherapy   It is a peer reviewed medical journal that makes significant contributions to the major areas of psychology & wellbeing and explores the complexities and controversies facing psychotherapists along with the cutting edge of modern developments in psychotherapy. Psychology & Psychotherapy is one of the best open access journals that aims to publish the most complete and reliable source of information on discoveries and current developments in the mode of original articles, review articles, case reports, short communications, etc. in the field and provide online access to the researchers worldwide without any restrictions or subscriptions. This scholarly publishing is using Editorial Tracking System for quality in review process. Editorial Tracking is an online manuscript submission, review and the progress of the article. Review processing is performed by the editorial board members of Psychology and Psychotherapy or outside experts; at least two independent reviewer’s approval followed by the editor is required for the acceptance of any citable manuscript.

Psychotherapy and Counselling Journal of Australia   It is an international, peer-reviewed journal which aims to contribute to the evidence-base for counselling and psychotherapy. PACJA publishes theoretical essays, experiential reports, and empirical studies featuring quantitative, qualitative, or mixed-method approaches. PACJA encourages practitioners, researchers, students and educators (even if you have never published before) to submit articles for publication. The process is intended to be supportive in order to mentor aspiring authors to contribute to the dissemination of research in the counselling and psychotherapy field.

International Journal of Integrative Psychotherapy   It is official journal of IIPA, the International Integrative Psychotherapy Association. The Journal publishes original peer-reviewed papers concerning theory, practice and research in Integrative Psychotherapy (IP).The Journal accepts papers presenting new developments in theory and practice, case studies, research articles and papers that review existing work in the area. 

The Arts in Psychotherapy   It is a dynamic, contemporary journal publishing evidence-based research, expert opinion, theoretical positions, and case material on a wide range of topics intersecting the fields of mental health and creative arts therapies. It is an international peer-reviewed journal publishing 5 issues annually. Papers are welcomed from researchers and practitioners in the fields of art, dance/movement, drama, music, and poetry psychotherapy, as well as expressive and creative arts therapy, neuroscience, psychiatry, education, allied health, and psychology that aim to engage high level theoretical concepts with the rigor of professional practice. The journal welcomes contributions that present new and emergent knowledge about the role of the arts in healthcare, and engage a critical discourse relevant to an international readership that can inform the development of new services and the refinement of existing policies and practices. There is no restriction on research methods and review papers are welcome. From time to time the journal publishes special issues on topics warranting a distinctive focus relevant to the stated goals and scope of the publication.

Journal of Child Psychotherapy   The Journal of Child Psychotherapy, first published in 1963, is the official journal of the Association of Child Psychotherapists. It aims to represent the pluralism of clinical practice, theory and research in psychoanalytic child and adolescent psychotherapy, to promote the exchange of diverse perspectives and to provide a forum where new ideas can emerge and be debated. We welcome submissions from mental health practitioners and researchers from all relevant professional backgrounds. We are interested in a wide range of papers concerned with the advancement of clinical practice, theory and research in the field of child and adolescent psychotherapy. We welcome submissions that engage in creative debates with other disciplines in order to understand the growth of the mind. Similarly we welcome papers that promote dialogue between psychoanalytic practitioners and colleagues practicing within other therapeutic modalities. We especially welcome papers highlighting the application of child and adolescent psychotherapy in different contexts to illustrate the versatility and evolution of practice in the field.

Συστημική Ψυχοθεραπεία/Θεραπεία Οικογένειας/Οικογένεια/Ζευγάρια

Family Process   It is an international, multidisciplinary, peer-reviewed journal committed to publishing original articles, including theory and practice, philosophical underpinnings, qualitative and quantitative clinical research, and training in couple and family therapy, family interaction, and family relationships with networks and larger systems. Since its inception over four decades ago, Family Process has become a major resource for mental health and social service professionals who are seeking cutting edge research and clinical ideas about family and systems theory and practice.

Journal of Marital and Family Therapy   It is the flagship journal of the American Association for Marriage and Family Therapy and the largest circulation family therapy journal in the world. JMFT is a peer-reviewed journal that advances the professional understanding of marital and family functioning and the most effective psychotherapeutic treatment of couple and family distress. Toward that end, JMFT publishes articles on research, theory, clinical practice, and training in marital and family therapy.

Journal of Family Therapy   The Journal of Family Therapy is published on behalf of the UK Association for Family Therapy and Systemic Practice. The Journal of Family Therapy seeks to advance the understanding of human systems such as couples, families, professional networks and wider groups, and how to most effectively intervene in such systems. It will publish articles on theory, research, practice and training, which are written in language that is accessible both to family therapists and other disciplines.

Human Systems   Systemic therapy continues to consolidate and develop its theoretical base in its core activity of providing help for families while extending its applications to increasingly diverse fields. As systems scientists progressively widen their scope to include various subsystems within larger state, professional, commercial and community organisations, there is need for a forum in which knowledge can be fostered and co-ordinated. The journal Human Systems was created to meet this need. We intend that Human Systems should provide a forum for ideas, experiences, and rigorous study at the leading edge of developments in systemic thinking and practice and, thereby, play a role in fostering, co-ordinating and disseminating those developments for use by practitioners, trainers and other scientists in the field. We intend the journal to become a fully interactive part of the system, exemplifying in its operation the principles it supports through interactions with authors, commentaries, replies etc.

Australian and New Zealand Journal of Family Therapy   It publishes relevant, innovative and original articles on the theory, research, teaching and practice of family therapy. All articles are refereed by assessors with generous feedback and guidance provided as well as mentoring for beginning or new authors. Regular features include book reviews and guest issues on topics of interest to readers and practitioners. As a professional journal we aim to further the discipline of family therapy in Australia and New Zealand.

The American Journal of Family Therapy   The journal continues to be the incisive, authoritative, independent voice in an ever-changing field. Contents include the latest techniques for assessing and  treating couples and families, and issues and research on a variety of topics, including: normal and dysfunctional family relationships; sexuality, intimacy, divorce, and premarital counseling; traditional and alternative family styles and parenting styles; family measurement techniques; family legal issues; school and community approaches to family intervention; child and family custody evaluations; couple and family therapy training and continuing education; family spirituality and religious issues; medical family therapy and family behavioral medicine; family therapy in integrated primary care; and evidence based practice in family therapy. The American Journal of Family Therapy appeals to a wide readership, including marriage and family therapists, family counselors, psychiatrists, psychologists, allied health practitioners, professional counselors, clinical social workers, clergy, physicians, and nurses.

Journal of Family Psychotherapy   It is designed for the scientist-practitioner. The mission of the Journal of Family Psychotherapy is to publish original research with an international focus and clinical emphasis that expands professional knowledge and support practitioners at various career levels.

Contemporary Family Therapy   It is a quarterly, peer-reviewed publication that presents the latest developments in research, practice, theory, and training in couple and family therapy. COFT publishes applied and basic research with implications for systemic theory, treatment, and policy. COFT appreciates a multidisciplinary approach, and welcomes manuscripts which address processes and outcomes in systemic treatment across modalities and within broader social contexts. The journal’s content is relevant to systemic therapy practitioners and researchers, as well as marriage and family therapists, family psychologists, clinical social workers, and social policy specialists.

Journal of Sex and Marital Therapy   It is one of the top independent journals in the field. Under the prestigious leadership of R. Taylor Segraves, M.D. — one of the world’s foremost experts in sex and marital therapy — JSMT is an active and contemporary forum reflecting the most viable developments emanating from the U.S. and abroad. JSMT continues to break new ground with innovative research and clinical writing, and the editor is committed to showcasing the most far-reaching traditional and contemporary thinking from all sources. You will read about therapeutic techniques, outcome, special clinical and medical problems, and the theoretical parameters of sexual functioning, and marital relationships.

Journal of Systemic Therapies   An excellent resource, this practice-oriented journal presents ideas that are provocative and methods that work with families, individuals, and groups. Journal of Systemic Therapies explores the latest concepts in such areas as the brief therapies, solution-focused models, relational, therapeutic conversations, and narrative therapy. This journal is a solid teaching tool, accessibly written with a major focus on techniques. Topics addressed in recent issues include: Narrative ideas in family-centered services, Process illumination and the reflecting team, and Solution-oriented classroom management for young children. The journal offers clinically relevant, reader-friendly articles, as well as interviews with leading clinicians in the field. Special issues focus on important topics, such as Process Ethics, Reflecting Teams, and Cross-Cultural Narratives.

Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice   It is a peer reviewed journal published three times a year. It is free and open access online and paper editions of each issue can be purchased on this website. Murmurations is a journal for relationally attuned and systemic social constructionist practitioners and researchers from the playing fields of therapeutic work with individuals, groups, couples and families. coaching, leadership, management, organisational consultancy, the performative and expressive arts, community workers and activists, designers of space, software, and other environments, professionals using relational and systemic ideas in many other contexts. Murmurations showcases innovative and leading-edge professional and research practice and methodology. The journal treats writing and visual media as opportunities for dialogue, as forms of relational practice, as a form of reflexive inquiry where the writer, artist or film maker holds the audience in mind. This journal reflects and creates community, and this community hosts many different cultures. We hope papers and other media will demonstrate critical and reflexive thinking, a critique of power, structural and theoretical irreverence, creativity, innovation and resistance. Gender, age, ethnicity, sex, ability along with other culturally imposed role play and enforced embodiment of what it means to be human are ready to be challenged and scripts redrawn in an interest of more equal relations. Murmurations encourages writing and visual methods as methods of inquiry which understand knowledge as contextually produced, emergent and dependent on dialogical listeners, dialogical respondents. Contributors  are asked to speak from within, as well as about, practice.

The Family Journal   It advances the theory, research and practice of counseling with couples and families from a family systems perspective. Edited by Stephen Southern, the journal provides groundbreaking, innovative scholarship for counseling researchers, educators and practitioners. To help you keep pace with the field, The Family Journal blends theory, research and practice in each issue. In addition to articles reporting the latest and most important research, the journal also features multiple columns that provide a wide variety of content, focusing on how to make interventions from a systemic perspective. Regularly featured sections include: Ethics Literature Reviews Case Consultation Interviews with leaders in family therapy Counselor Training Techniques To Share Book and Video Reviews.

The Journal of Family Psychology   It is the premier family research journal. Family psychology is a complex field, as it includes systems perspectives on the multiple influences on relationships, developmental perspectives on how relationships are formed and sustained over time, cultural perspectives on how society and traditions affect relationships, the intersection of individual differences and social relationships, and practice components in how to affect real and meaningful changes in couple, parent, and family relationships.

Journal of Marriage and Family   The journal, published by the National Council on Family Relations, has been the leading research journal in the family field for more than 75 years and is consistently the most highly cited journal in Family Science. JMF features original research and theory using the variety of methods reflective of the full range of social sciences, including quantitative, qualitative, and multi-method designs; research interpretation; integrative review; reports on methodological and statistical advances; and critical discussion concerning all aspects of marriage, other forms of close relationships, and families. The journal also publishes brief reports.

Families, Systems, & Health   It is a peer-reviewed, inter-disciplinary journal publishing original research, review and conceptual papers, book and media reviews, and humanities contributions in the areas of health, systems, and families science, with a particular focus on integrated care.

Journal of Family Communication   It publishes original, theoretically grounded and methodologically rigorous scholarship that advances the understanding of the communication processes within or about families as well as research that addresses issues related to the intersection between family communication and social systems, such as mass media, education, health care, and law and policy. JFC is methodologically inclusive and welcomes quantitative, qualitative, rhetorical, and critical research. JFC also welcomes multidisciplinary scholarship from related fields, such as family studies, social psychology, and sociology.

Journal of Family Issues   The journal, published 18 times per year, provides up-to-date research, theory, and analyses on marriage and family life. With JFI, you’ll also examine professional issues, research developments, and practical applications from an interdisciplinary perspective, encompassing such areas as: Family Studies, Family Violence, Gender Studies, Psychology, Social Work, and Sociology. Each issue features articles, commentaries, and advocacy pieces designed to help you understand the challenges confronting today’s families.

Family Relations   It is an international journal of applied family studies. It is a journal of the National Council on Family Relations. A premier, applied journal of family studies, Family Relations is mandatory reading for all professionals who work with families, including: family practitioners, educators, marriage and family therapists, researchers, and social policy specialists. The journal’s content emphasizes family research with implications for intervention, education, and public policy, publishing: Empirical Studies, Literature Reviews, and Conceptual Analyses. Articles published in Family Relations are original, innovative and interdisciplinary. Focusing on diverse families and family issues, the content always addresses the needs of practitioners, including specific recommendations for prevention and intervention.

Journal of Child and Family Studies   It is an international, peer-reviewed forum for topical issues pertaining to the behavioral health and well-being of children, adolescents, and their families. Interdisciplinary and ecological in approach, the journal focuses on individual, family, and community contexts that influence child, youth, and family well-being and translates research results into practical applications for providers, program implementers, and policymakers. Original papers address applied and translational research, program evaluation, service delivery, and policy matters that affect child, youth, and family well-being. Topic areas include but are not limited to: enhancing child, youth/young adult, parent, caregiver, and/or family functioning; prevention and intervention related to social, emotional, or behavioral functioning in children, youth, and families; cumulative effects of risk and protective factors on behavioral health, development, and well-being; the effects both of exposure to adverse childhood events and assets/protective factors; child abuse and neglect, housing instability and homelessness, and related ecological factors influencing child and family outcomes.

Journal of Divorce & Remarriage   The landmark Journal of Divorce & Remarriage is an authoritative resource covering all aspects of divorce, including pre-divorce marital and family treatment, marital separation and dissolution, children’s responses to divorce and separation, single parenting, remarriage, and stepfamilies. With its interdisciplinary focus—represented by the professional variety of the editorial board and the wealth of published topics—it is a valuable instrument for many professionals. The Journal of Divorce & Remarriage enriches the clinical skills of all marriage and family specialists, as well as enhances the therapeutic and legal resources for couples and families needing specialized aid with divorce issues.

Μετάλογος   Συνεχίζοντας να πιστεύουμε ότι η μορφή και το περιεχόμενο αλληλοσχετίζονται, τέσσερα χρόνια μετά το πέρασμά του στην ηλεκτρονική μορφή, ο Μετάλογος προχωρά σε περαιτέρω αναδιοργάνωση και ανανέωση (παίρνοντας υπόψη και τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις των συνδρομητών/τριών του). Ο Μετάλογος εξακολουθεί να είναι το εξαμηνιαίο περιοδικό της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Συνεχίζει να εστιάζει στις συστημικές προσεγγίσεις και τις μετεξελίξεις τους και να προσανατολίζεται στην ψυχοθεραπεία – την κλινική πράξη σε σχέση με τη θεωρία.

Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία   Η Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία είναι ενα ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό, που δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες που ασχολούνται με οικογένειες, ζευγάρια και ευρύτερες ομάδες να δημοσιεύουν άρθρα σχετικά με τη θεωρία, την έρευνα, την κλινική πρακτική και την εκπαίδευση. Οι κύριοι στόχοι είναι: Η προαγωγή της κατανόησης των ανθρώπινων σχέσεων σε μικρά και ευρύτερα συστήματα, με τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με τη θεωρία, την έρευνα, την κλινική πρακτική και την εκπαίδευση. Η ανάπτυξη της Θεραπείας Οικογένειας και η επαγγελματική ανάπτυξη των θεραπευτών μέσω της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Η ανάδειξη συγγραφέων στη Συστημική Θεραπεία. Η ανάπτυξη και ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ όλων των σχολών σκέψης στην οικογενειακή θεραπεία.

Ψυχολογία

Annual Review of Psychology   The Annual Review of Psychology, in publication since 1950, covers the significant developments in the field of psychology, including: biological bases of behavior, sensation and perception, cognitive processes, animal learning and behavior, human development, psychopathology, clinical and counseling psychology, social psychology, personality, environmental psychology, community psychology, and more.

Journal of Experimental Psychology: General   The Journal of Experimental Psychology: General® publishes articles describing empirical work that is of broad interest or bridges the traditional interests of two or more communities of psychology. The work may touch on issues dealt with in JEP: Learning, Memory, and CognitionJEP: Human Perception and PerformanceJEP: Animal Behavior Processes, or JEP: Applied, but may also concern issues in other subdisciplines of psychology, including social processes, developmental processes, psychopathology, neuroscience, or computational modeling. Articles in JEP: General may be longer than the usual journal publication if necessary.

Perspectives on Psychological Science   Launched by the Association for Psychological Science in 2006, Perspectives on Psychological Science is a bimonthly journal publishing an eclectic mix of provocative reports and articles, including broad integrative reviews, overviews of research programs, meta-analyses, theoretical statements, and articles on topics such as the philosophy of science, opinion pieces about major issues in the field, autobiographical reflections of senior members of the field, and even occasional humorous essays and sketches. Perspectives contains both invited and submitted articles. Past special sections of Perspectives have investigated correlative analyses commonly used in neuroimaging studies, featured prominent researchers writing about what they consider to be “The Next Big Questions in Psychology,” and examined the causes of and solutions to the lack of replication in psychological science.

Psychological Bulletin   The Psychological Bulletin is a monthly peer-reviewed academic journal that publishes evaluative and integrative research reviews and interpretations of issues in psychology, including both qualitative (narrative) and/or quantitative (meta-analytic) aspects. Integrative reviews or research syntheses focus on empirical studies and seek to summarize past research by drawing overall conclusions from many separate investigations that address related or identical hypotheses. A research synthesis typically presents the authors’ assessments of the state of knowledge concerning the relations of interest; critical assessments of the strengths and weaknesses in past research; and important issues that research has left unresolved, thereby directing future research so it can yield a maximum amount of new information. Both cumulative and historical approaches (i.e., ones that organize a research literature by highlighting temporally unfolding developments in a field) can be used. Integrative research reviews that develop connections between areas of research are particularly valuable. Manuscripts dealing with topics at the interface of psychological sciences and society are welcome, as are evaluations of applied psychological therapies, programs, and interventions. Expository articles may be published if they are deemed accurate, broad, clear, and pertinent. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2018 impact factor of 16.405, ranking it 3rd out of 137 journals in the category “Psychology, Multidisciplinary”.

Psychological Review   It publishes articles that make important theoretical contributions to any area of scientific psychology, including systematic evaluation of alternative theories. Papers mainly focused on surveys of the literature, problems of method and design, or reports of empirical findings are not appropriate. There is no upper bound on the length of Psychological Review articles. However, authors who submit papers with texts longer than 25,000 words will be asked to justify the need for their length. Psychological Review also publishes, as Theoretical Notes, commentary that contributes to progress in a given subfield of scientific psychology. Such notes include, but are not limited to, discussions of previously published articles, comments that apply to a class of theoretical models in a given domain, critiques and discussions of alternative theoretical approaches, and meta-theoretical commentary on theory testing and related topics. It is one of psychology’s most prestigious journals, according to the Journal Citation Reports having a 2017 impact factor of 7.230 which makes Psychological Review the #6 journal out of 135 in the category “Psychology, Multidisciplinary”

Current Directions in Psychological Science   The second oldest journal of the Association for Psychological Science, publishes reviews by leading experts covering all of scientific psychology and its applications. Each bimonthly issue of Current Directions features a diverse mix of reports on various topics such as language, memory and cognition, development, the neural basis of behavior and emotions, various aspects of psychopathology, and theory of mind. These articles allow readers to stay apprised of important developments across subfields beyond their areas of expertise and bodies of research they might not otherwise be aware of. The articles in Current Directions are also written to be accessible to nonexperts, making them ideally suited for use in the classroom as teaching supplements. Current Directions in Psychological Science is ranked among the top 10 psychology journals worldwide. Published bimonthly, the journal appears online and in print with online articles appearing weekly on the journal website. Manuscripts for this journal are accepted by invitation or pre-submission query only. In addition to a large number of institutional subscribers worldwide, the 25,000 members of the Association for Psychological Science receive the journal as part of their membership.

Psychological Science   The flagship journal of the Association for Psychological Science, is the leading peer-reviewed journal publishing empirical research spanning the entire spectrum of the science of psychology. The journal publishes cutting-edge research articles, short reports, and research reports of general theoretical significance and broad interest across the field. Psychological Science is the source for the latest findings on topics from cognitive, social, developmental, and health psychology to behavioral neuroscience and biopsychology. The journal routinely features studies employing novel research methodologies and the newest, most innovative techniques of analysis. Articles are published in OnlineFirst before they are assigned to an issue.

Frontiers in Psychology   It is the largest journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research across the psychological sciences, from clinical research to cognitive science, from perception to consciousness, from imaging studies to human factors, and from animal cognition to social psychology. Today, psychological science is becoming increasingly important at all levels of society, from the treatment of clinical disorders to our basic understanding of how the mind works. It is highly interdisciplinary, borrowing questions from philosophy, methods from neuroscience and insights from clinical practice – all in the goal of furthering our grasp of human nature and society, as well as our ability to develop new intervention methods. Frontiers in Psychology, as a large, multidisciplinary and open-access journal, aims to be at the forefront of disseminating the best scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide.

Psychological Science in the Public Interest   Published three times per year by the Association for Psychological Science, Psychological Science in the Public Interest (PSPI) is a unique journal featuring comprehensive and compelling reviews of issues that are of direct relevance to the general public. These reviews are written by blue-ribbon teams of specialists representing a range of viewpoints and are intended to assess the current state-of-the-science with regard to the topic. Among other things, PSPI reports have challenged the validity of the Rorschach and other projective tests, have explored how to keep the aging brain sharp, and have documented problems with the current state of clinical psychology. All PSPI reports are freely available to the public via the APS website.

Psychological Medicine   Now in its fifth decade of publication, Psychological Medicine is a leading international journal in the fields of psychiatry, clinical psychology and the related basic sciences. There are 16 issues a year, each featuring original articles reporting key research being undertaken worldwide, together with literature reviews and shorter editorials by distinguished scholars, as well as an important book review section. The journal’s success is clearly demonstrated by a consistently high Impact Factor.

Psychology and Psychotherapy   Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice is a quarterly peer-reviewed medical journal covering research, assessment and treatment of psychopathologies. It is published by Wiley-Blackwell on behalf of the British Psychological Society. It was established in 1920 as The British Journal of Medical Psychology. The journal places particular emphasis on the importance of theoretical advancement and we request that authors frame their empirical analysis in a wider theoretical context and present the theoretical interpretations of empirical findings.

Annual Review of Clinical Psychology   The Annual Review of Clinical Psychology, in publication since 2005, provides comprehensive reviews of significant developments in the field of clinical psychology and psychiatry. The journal covers research, theory, and the application of psychological principles to address recognized disorders, including schizophrenia, mood, anxiety, childhood, substance use, cognitive, and personality disorders. Articles also address broader issues cross-cutting the field, such as diagnosis, treatment, social policy, and cross-cultural and legal issues.

Clinical Psychology Review   It publishes substantive reviews of topics germane to clinical psychology. Papers cover diverse issues including: psychopathology, psychotherapy, behavior therapy, cognition and cognitive therapies, behavioral medicine, community mental health, assessment, and child development. Papers should be cutting edge and advance the science and/or practice of clinical psychology. Reviews on other topics, such as psychophysiology, learning therapy, experimental psychopathology, and social psychology often appear if they have a clear relationship to research or practice in clinical psychology. Integrative literature reviews and summary reports of innovative ongoing clinical research programs are also sometimes published. Reports on individual research studies and theoretical treatises or clinical guides without an empirical base are not appropriate.

Journal of Abnormal Psychology   The Journal of Abnormal Psychology publishes articles on basic research and theory in the broad field of psychopathology and other abnormal behaviors, their determinants, and correlates. The following topics fall within the journal’s major areas of focus: psychopathology — its etiology, development, symptomatology, and course; normal processes in abnormal individuals; experimental studies, with human or animal subjects, relating to disordered emotional behavior or pathology; sociocultural effects on pathological processes, including the influence of gender and ethnicity; and novel methods developed to measure psychopathological mechanisms. Empirical papers with a strong theoretical framework and/or models of computational parameters are particularly encouraged. Theoretical papers of scholarly substance on abnormality may be appropriate if they advance understanding of a specific issue directly relevant to abnormal psychology and fall within the length restrictions of a regular (not extended) article. Case Studies from either a clinical setting or a laboratory will be considered if they raise or illustrate important questions that go beyond the single case and have heuristic value.

Clinical Psychological Science   It publishes advances in clinical science and provides a venue for cutting-edge research across a wide range of conceptual views, approaches, and topics. This bimonthly journal encompasses many core domains that have defined clinical psychology, but also boundary-crossing advances that integrate and make contact with diverse disciplines and that may not easily be found in traditional clinical psychology journals. Among the key topics are research on the underlying mechanisms and etiologies of psychological health and dysfunction; basic and applied work on the diagnosis, assessment, treatment, and prevention of mental illness; service delivery; and promotion of well-being. Articles are published in OnlineFirst before they are assigned to an issue.

Journal of Consulting and Clinical Psychology   The Journal of Consulting and Clinical Psychology is a monthly academic journal published by the American Psychological Association. Its focus is on treatment and prevention in all areas of clinical and clinical-health psychology and especially on topics that appeal to a broad clinical-scientist and practitioner audience. The journal was established in 1937 by the Association of Consulting Psychologists as the Journal of Consulting Psychology. With the expansion of the consulting field, the journal obtained its current name in 1968 to more accurately reflect the research it published and the interests of its readership.

Clinical Psychology: Science and Practice   It presents cutting-edge developments in the science and practice of clinical psychology and related mental health fields by publishing scholarly articles, primarily involving narrative and systematic reviews as well as meta-analyses related to assessment, intervention, and service delivery. 

Health Psychology Review   It is a landmark publication – the first review journal in the important and growing discipline of health psychology. This new international forum, edited by a highly respected team, provides a leading environment for review, theory, and conceptual development. HPR contributes to the advancement of the discipline of health psychology and strengthens its relationship to the field of psychology as a whole, as well as to other related academic and professional arenas. It is essential reading for those engaged in the study, teaching, and practice of health psychology, behavioral medicine, and associated areas. HPRis dedicated to theoretical and conceptual work, as well as evaluative, integrative, meta-analytic and systematic reviews and interpretations of substantive issues in the general domain of health psychology. The journal particularly favors theory-based reviews of empirical contributions that afford integrative theoretical formulations of work in a given area of health psychology and reviews of developments that develop connections between areas of research within the general domain of health psychology as well as with other disciplines (ranging from biology to policy-oriented research domains). Papers that consider the cross-cultural and cross-national relevance and appropriateness of theories and key concepts are also welcomed.
 
Cognitive Psychology   It is concerned with advances in the study of attention, memory, language processing, perception, problem solving, and thinking. Cognitive Psychology specializes in extensive articles that have a major impact on cognitive theory and provide new theoretical advances.

Ψυχιατρική

World Psychiatry   It is the official journal of the WPA. Founded and edited by former WPA President (2008-2011) and renowned Professor of Psychiatry, Mario Maj, the journal is ranked number 1 in the category of psychiatry and number 1 (of more than 3000 journals) in the Social Citation Index and number 5 among all the journals in the Clinical Medicine category. It has an impact factor of 40.595. Now produced in ten languages, the journal is the most widely circulated in the world reaching more than 60,000 psychiatrists across the globe.
 
Acta Psychiatrica Scandinavica  The Acta Psychiatrica Scandinavica is a Scandinavian peer-reviewed medical journal containing original research, systematic reviews etc. relating to clinical and experimental psychiatry. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2014 impact factor of 5.605. Acta Psychiatrica Scandinavica acts as an international forum for the dissemination of information advancing the science and practice of psychiatry. In particular we focus on communicating frontline research to clinical psychiatrists and psychiatric researchers. Acta Psychiatrica Scandinavica has traditionally been and remains a journal focusing predominantly on clinical psychiatry, but translational psychiatry is a topic of growing importance to our readers. Therefore, the journal welcomes submission of manuscripts based on both clinical- and more translational (e.g. preclinical and epidemiological) research. When preparing manuscripts based on translational studies for submission to Acta Psychiatrica Scandinavica, the authors should place emphasis on the clinical significance of the research question and the findings. Partially open access.
 
The American Journal of Psychiatry   The American Journal of Psychiatry is a monthly peer-reviewed medical journal covering all aspects of psychiatry, and is the official journal of the American Psychiatric Association. The first volume was issued in 1844, at which time it was known as the American Journal of Insanity. The title changed to the current form with the July issue of 1921. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2017 impact factor of 13.391. The American Journal of Psychiatry is the most widely read psychiatric journal in the world. Published monthly, it is an indispensable journal for all psychiatrists and other mental health professionals who need to stay on the cutting edge of virtually every aspect of psychiatry. No other psychiatric journal reaches more psychiatrists with greater impact or immediacy than The American Journal of Psychiatry, the journal that the overwhelming majority of psychiatrists consider essential.
 

JAMA Psychiatry   JAMA Psychiatry (until 2013: Archives of General Psychiatry) is a monthly peer-reviewed medical journal published by the American Medical Association. It covers research in psychiatry, mental health, behavioral sciences, and related fields. The journal was established in 1919 and was split into 2 separate journals in 1959: Archives of Neurology and Archives of General Psychiatry. In 2013, their names changed to JAMA Neurology and JAMA Psychiatry, respectively.

Biological Psychiatry   Biological Psychiatry is the official journal of the Society of Biological Psychiatry, whose purpose is to promote excellence in scientific research and education in fields that investigate the nature, causes, mechanisms and treatments of disorders of thought, emotion, or behavior. This peer-reviewed international journal publishes basic and clinical contributions from all disciplines and research areas relevant to the pathophysiology and treatment of major neuropsychiatric disorders. Biological Psychiatry is one of the most selective and highly cited journals in the field of psychiatric neuroscience.

British Journal of Psychiatry   The British Journal of Psychiatry is a peer-reviewed medical journal covering all branches of psychiatry with a particular emphasis on the clinical aspects of each topic. The journal is owned by the Royal College of Psychiatrists and published monthly by Cambridge University Press on behalf of the College. The journal publishes original research papers from around the world as well as editorials, review articles, commentaries on contentious articles, short reports, a comprehensive book review section and correspondence column.  The complete archive of contents from 1855 to the present is available online. All content from January 2000 on is made freely available 1 year after publication.

The Journal of Clinical Psychiatry   For over 75 years, The Journal of Clinical Psychiatry has been a leading source of peer-reviewed articles offering the latest information on mental health topics to psychiatrists and other medical professionals.The Journal of Clinical Psychiatry is the leading psychiatric resource for clinical information and covers disorders including depression, bipolar disorder, schizophrenia, anxiety, addiction, posttraumatic stress disorder, and attention-deficit/hyperactivity disorder while exploring the newest advances in diagnosis and treatment. The Journal of Clinical Psychiatry also offers clinicians a wide variety of Continuing Medical Education activities through The CME Institute as well as our peer-reviewed Journal articles. Since it was acquired by Physicians Postgraduate Press, Inc., The Journal of Clinical Psychiatry (Print ISSN 0160-6689 and Online ISSN 1555-2101) has grown from a circulation of 2,500 to over 35,000 and is now one of the leading publications in its field. The Journal of Clinical Psychiatry is the official journal of the American Society of Clinical Psychopharmacology (ASCP) and is among the top 10 most cited Journals in its field.  Capitalizing on a broad background in publishing and health care marketing, Physicians Postgraduate Press, Inc., has expanded to a variety of formats and health care disciplines and currently offers numerous publications and services to psychiatrists, primary care physicians, and other medical professionals. The Journal of Clinical Psychiatry is an international journal, and its articles are indexed by the National Library of Medicine as well as all major indexing and abstracting organizations in the world, thus expanding its reach well beyond its current circulation.

The Lancet Psychiatry   Each monthly issue of The Lancet Psychiatry features original clinical research, expert reviews, and provocative comment and opinion in mental health, providing a clear, independent perspective about the clinical advances and practice-changing research shaping your specialty globally. As with other journals in the Lancet family, The Lancet Psychiatry offers a fast-track publication process in which papers can be published online within 8 weeks from submission.

BMC Psychiatry   It is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on all aspects of the prevention, diagnosis and management of psychiatric disorders, as well as related molecular genetics, pathophysiology, and epidemiology.

Current Psychiatry Reports   It provides in-depth review articles contributed by international experts on the most significant developments in the field. By presenting clear, insightful, balanced reviews that emphasize recently published papers of major importance, the journal elucidates current and emerging approaches to the diagnosis, treatment, management, and prevention of psychiatric disorders.

European Psychiatry   European Psychiatry is the official journal of the European Psychiatric Association. It is a peer-reviewed, Open Access journal that aims to provide state-of-the art research and policy updates and to stimulate discussion and debate amongst clinicians, research scientists and patient advocates in psychiatry, mental health, behavioral science, and neuroscience. European Psychiatry is committed to publishing the latest advances in the full range of issues related to mental health including new developments in diagnosis and treatment, and advances in the biological underpinnings of mental, behavioral and cognitive function in clinical and general population samples.

The Journal of Nervous and Mental Disease   Founded in 1874, The Journal of Nervous and Mental Disease is the world’s oldest independent scientific monthly in the field of human behavior. Articles cover theory, etiology, therapy, social impact of illness, and research methods.

Frontiers in Psychiatry   It publishes rigorously peer-reviewed research across a wide spectrum of translational, basic and clinical research. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. The journal’s mission is to use translational approaches to improve therapeutic options for mental illness and consequently to improve patient treatment outcomes.  Modern psychiatry is an interdisciplinary, collaborative, and medically and socially relevant clinical subject. In recent decades, advances in basic research led to promising perspectives in this field. Studies on psychiatric diseases, predictive imaging and genomics, as well as computational modeling and novel biomarkers provide the foundations for the integrative bio-social context of public mental health, societal well-being and cutting-edge clinical practice and specialization.  Frontiers in Psychiatry is a community-driven journal and seeks to inform and educate its readers, as well as to stimulate exploration into all aspects of diagnosis, nature, causes, treatment, and public health aspects of mental illnesses. Frontiers’ unique collaborative peer review is based on a standardized, rigorous, fair, efficient and transparent approach, and further enables authors to interact with the editors and reviewers in a direct online dialogue where the ultimate goal is to improve the manuscript.  Frontiers in Psychiatry brings an interdisciplinary, collaborative, and “bench-to-bedside” approach to communicate translational progress and innovations to clinicians, scholars and research scientists in the field of psychiatry. We publish the latest research and clinical progress in an open-access format, aiming to improve patient care and well-being worldwide. General Commentary articles as well as Book Reviews are only accepted in Frontiers in Psychiatry upon invitation.

Molecular Psychiatry   Molecular Psychiatry publishes work aimed at elucidating biological mechanisms underlying psychiatric disorders and their treatment. The emphasis is on studies at the interface of pre-clinical and clinical research, including studies at the cellular, molecular, integrative, clinical, imaging and psychopharmacology levels.

Psychiatric Genetics   The journal aims to publish papers which bring together clinical observations, psychological and behavioural abnormalities and genetic data. All papers are fully refereed. Psychiatric Genetics is also a forum for reporting new approaches to genetic research in psychiatry and neurology utilizing novel techniques or methodologies. Psychiatric Genetics publishes original Research Reports dealing with inherited factors involved in psychiatric and neurological disorders. This encompasses gene localization and chromosome markers, changes in neuronal gene expression related to psychiatric disease, linkage genetics analyses, family, twin and adoption studies, and genetically based animal models of neuropsychiatric disease. The journal covers areas such as molecular neurobiology and molecular genetics relevant to mental illness. Reviews of the literature and Commentaries in areas of current interest will be considered for publication. Reviews and Commentaries in areas outside psychiatric genetics, but of interest and importance to Psychiatric Genetics, will also be considered. Psychiatric Genetics also publishes Book Reviews, Brief Reports and Conference Reports.

Psychological Medicine   Now in its fifth decade of publication, Psychological Medicine is a leading international journal in the fields of psychiatry, clinical psychology and the related basic sciences. There are 16 issues a year, each featuring original articles reporting key research being undertaken worldwide, together with literature reviews and shorter editorials by distinguished scholars, as well as an important book review section. The journal’s success is clearly demonstrated by a consistently high Impact Factor.

Psychopathology   Psychopathology is a record of research centered on findings, concepts, and diagnostic categories of phenomenological, experimental and clinical psychopathology. Studies published are designed to improve and deepen the knowledge and understanding of the pathogenesis and nature of psychopathological symptoms and psychological dysfunctions. Furthermore, the validity of concepts applied in the neurosciences of mental functions are evaluated in order to closely bring together mind and brain. Major topics of the journal are trajectories between biological processes and psychological dysfunction that can help us better understand a subject’s inner experiences and interpersonal behavior. Phenomenological and experimental psychopathology, neuropsychology and neuroscience, as well as developmental psychopathology and youth mental health contribute to this field.

Ψυχοφαρμακολογία

Psychopharmacology   It is an international journal of research and scholarship, the aims of which are to cover the general area of elucidating the neurochemical mechanisms that affect behavior, all terms understood in the broadest sense. The scope of the Journal extends from clinical psychopharmacology (including trials), to experimental studies on the effects of drugs on cognition and behavior in humans and laboratory studies in experimental animals. The research methodologies (techniques covered) may range from neurochemical assays and electrophysiological recording to studies of functional neuroimaging, and the methods of experimental psychology and ethology, as well as clinical neurology and psychiatry. The journal is particularly interested in articles that integrate these levels of analysis.

Journal of Psychopharmacology   It is a fully peer-reviewed, international journal that publishes original research and review articles on preclinical and clinical aspects of psychopharmacology. The journal provides an essential forum for researchers and practicing clinicians on the effects of drugs on animal and human behavior, and the mechanisms underlying these effects.

Therapeutic Advances in Psychopharmacology   It delivers the highest quality peer-reviewed open access articles, reviews, and scholarly comment on pioneering efforts and innovative studies across all areas of psychopharmacology. The journal has a strong clinical and pharmacological focus and is aimed at an international audience of clinicians and researchers in psychopharmacology, providing an online forum for rapid dissemination of recent research and perspectives in this area.

International Clinical Psychopharmacology   It provides an essential link between research and clinical practice throughout psychopharmacology. It reports on studies in human subjects, both healthy volunteers and patients, which relate the effects of drugs on psychological processes. A major objective of the journal is to publish fully refereed papers which throw light on the ways in which the study of psychotropic drugs can increase our understanding of psychopharmacology. To this end the journal publishes results of early Phase I and II studies, as well as those of controlled clinical trials of psychotropic drugs in Phase II and IV. Other topics covered include the epidemiology of psychotropic drug prescribing and drug taking, the sociology of psychotropic drugs including compliance, and research into the safety and adverse effects of these compounds.

European Neuropsychopharmacology   European Neuropsychopharmacology is the official publication of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). In accordance with the mission of the College, the journal focuses on clinical and basic science contributions that advance our understanding of brain function and human behaviour and enable translation into improved treatments and enhanced public health impact in psychiatry. Recent years have been characterized by exciting advances in basic knowledge and available experimental techniques in neuroscience and genomics. However, clinical translation of these findings has not been as rapid. The journal aims to narrow this gap by promoting findings that are expected to have a major impact on both our understanding of the biological bases of mental disorders and the development and improvement of treatments, ideally paving the way for prevention and recovery.

Journal of Clinical Psychopharmacology   Journal of Clinical Psychopharmacology, a leading publication in psychopharmacology, offers a wide range of articles reporting on clinical trials and studies, side effects, drug interactions, overdose management, pharmacogenetics, pharmacokinetics, and psychiatric effects of non-psychiatric drugs. The journal keeps clinician-scientists and trainees up-to-date on the latest clinical developments in psychopharmacologic agents, presenting the extensive coverage needed to keep up with every development in this fast-growing field.

Neuropsychopharmacology    Neuropsychopharmacology is an international scientific journal and the official publication of the American College of Neuropsychopharmacology (ACNP). This journal focuses upon clinical and basic science contributions that advance our understanding of the brain and behaviour, especially as related to the molecular, cellular, physiological and psychological properties of agents acting within the central nervous system and the identification of the new molecular targets for the development of the next generation of drugs. While original reports are preferred, mini-reviews and perspectives are invited by the editorial office.

Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology   It is the premier peer-reviewed journal covering the clinical aspects of treating this patient population with psychotropic medications including side effects and interactions, standard doses, and research on new and existing medications. The Journal includes information on related areas of medical sciences such as advances in developmental pharmacokinetics, developmental neuroscience, metabolism, nutrition, molecular genetics, and more.

Ψυχοθεραπεία/Ψυχολογία/Ψυχιατρική/Ψυχική Υγεία/Δημόσια Υγεία (Διάφορα)

Frontiers in Public Health   It is a multidisciplinary open-access journal which publishes rigorously peer-reviewed research and is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians, policy makers and the public worldwide. The journal aims at overcoming current fragmentation in research and publication, promoting consistency in pursuing relevant scientific themes, and supporting finding dissemination and translation into practice. Frontiers in Public Health is organized into Specialty Sections that cover different areas of research in the field.

Συστήματα/Πολυπλοκότητα/Χάος

Advances in Systems Science and Applications   It is an international peer-reviewed open-source online academic journal. Its scope covers all major aspects of systems (and processes) analysis, modeling, simulation, and control, ranging from theoretical and methodological developments to a large variety of application areas. Survey articles and innovative results are also welcome. ASSA is aimed at the audience of scientists, engineers and researchers working in the framework of these problems.

Systems Research and Behavioral Science   It serves the international community of systems researchers and practitioners, and all those interested in systems ideas, by publishing high-quality, original articles on systems theories, methodologies and applications. It embraces all strands of the systems movement; including general system theory, cybernetics, autopoiesis, complexity theory, systems engineering, lean systems, system dynamics, soft systems thinking and critical systems thinking. Its scope is also comprehensive, covering systems approaches in the physical sciences, biology, family therapy, business and management, project management, information systems, community studies, social policy, governance, agriculture and the environment. However, the editors particularly welcome papers with broad transdisciplinary implications not found in journals devoted to a single discipline.

Complexity   The purpose of Complexity is to report important advances in the scientific study of complex systems. Complex systems are characterized by interactions between their components that produce new information — present in neither the initial nor boundary conditions — which limit their predictability. Given the amount of information processing required to study complexity, the use of computers has been central to complex systems research. This Open Access journal publishes high-quality original research, as well as rigorous review articles, across a broad range of disciplines. Studies can have a theoretical, methodological, or practical focus. However, submissions must always provide a significant contribution to complex systems.

International Journal of General Systems   It is a periodical devoted primarily to the publication of original research contributions to system science, basic as well as applied. However, relevant survey articles, invited book reviews, bibliographies, and letters to the editor are also published. The principal aim of the journal is to promote original systems ideas (concepts, principles, methods, theoretical or experimental results, etc.) that are broadly applicable to various kinds of systems. The term “general system” in the name of the journal is intended to indicate this aim–the orientation to systems ideas that have a general applicability. Typical subject areas covered by the journal include: uncertainty and randomness; fuzziness and imprecision; information; complexity; inductive and deductive reasoning about systems; learning; systems analysis and design; and theoretical as well as experimental knowledge regarding various categories of systems.

American Journal of System Science   It is a journal which publishes the field of science that studies the nature of complex systems in nature, society, and science. It aims to develop scientific foundations, which are applicable in a variety of areas, such as engineering, biology, medicine and social sciences. The journal is dedicated to publishing high quality original and innovative papers on theories, methodologies, and applications of systems science and complexity science, as well as insightful survey papers.

Νευροεπιστήμες/Νους/Σώμα/Εγκέφαλος

Behavioral and Brain Sciences   Behavioral and Brain Sciences is a peer-reviewed scientific journal of Open Peer Commentary established in 1978 by Stevan Harnad and published by Cambridge University Press. The journal publishes “target articles” followed by 10 to 30 or more peer commentaries and the response of the authors of the target article. The journal covers all areas of the biobehavioral and cognitive sciences (psychology, neuroscience, behavioral biology, cognitive science, artificial intelligence, linguistics, philosophy) and articles are judged by four or more referees to be of sufficient importance and interdisciplinary scope to merit Open Peer Commentary. Volume 1 appeared in 1978 and issues appeared quarterly; as its popularity grew it switched to a bimonthly schedule in 1997. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2018 impact factor of 17.194, ranking it 1st out of 53 journals in the category “Behavioral Sciences”, 4th out of 267 journals in the category “Neurosciences”, and 1st out of 14 journals in the category “Psychology, Biological”.

Genes, Brain and Behavior   Genes, Brain and Behavior (also known as G2B) is a peer-reviewed online-only scientific journal covering research in the fields of behavioral, neural, and psychiatric genetics. It is published by Wiley-Blackwell on behalf of the International Behavioural and Neural Genetics Society. The journal was established in 2002 as a quarterly and is currently published monthly. G2B is a hybrid open access journal, but two years after publication all content is available for free online.

Journal of Neurophysiology   The Journal of Neurophysiology is a monthly peer-reviewed scientific journal established in 1938. It is published by the American Physiological Society. The Journal of Neurophysiology publishes original articles on the function of the nervous system. All levels of function are included, from membrane biophysics to cell biology to systems neuroscience and the experimental analysis of behavior. Experimental approaches include molecular neurobiology, cell culture and slice preparations, membrane physiology, developmental neurobiology, functional neuroanatomy, neurochemistry, neuropharmacology, systems electrophysiology, imaging and mapping techniques, and behavioral analysis. Experimental preparations may be invertebrate or vertebrate species, including humans. Theoretical studies are acceptable if they are tied closely to the interpretation of experimental data and elucidate principles of broad interest. The journal published some of the first functional neuroimaging studies.

Journal of NeuroscienceThe Journal of Neuroscience is a weekly peer-reviewed scientific journal published by the Society for Neuroscience. It covers empirical research on all aspects of neuroscience. According to the Journal Citation Reports, the journal had a 2014 impact factor of 6.344 and an Eigenfactor of 0.413, which is almost twice as high as the next highest neuroscience journal.

Nature Neuroscience   Nature Neuroscience is a monthly scientific journal published by Nature Publishing Group. Its focus is original research papers relating specifically to neuroscience and was established in May 1998. The chief editor is Kevin Da Silva. According to the Journal Citation ReportsNature Neuroscience had a 2016 impact factor of 17.839.

Neuron   Neuron is a biweekly peer-reviewed scientific journal published by Cell Press, and imprint of Elsevier. It was established in 1988, and covers neuroscience and related biological processes. Neuron has established itself as one of the most influential and relied upon journals in the field of neuroscience. The editors embrace interdisciplinary strategies that integrate biophysical, cellular, developmental, and molecular approaches with a systems approach to sensory, motor, and higher-order cognitive functions. Neuron serves as one of the premier intellectual forums of the entire neuroscience community.

Trends in Neuroscience   For over four decades, Trends in Neurosciences (TINS) has been a prominent source of inspiring reviews and commentaries across all disciplines of neuroscience. TINS is a monthly, peer-reviewed journal, and its articles are curated by the Editor and authored by leading researchers in their respective fields. The journal communicates exciting advances in brain research, serves as a voice for the global neuroscience community, and highlights the contribution of neuroscientific research to medicine and society.

Frontiers in Neuroscience   Frontiers in Neuroscience is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research across a wide spectrum of specialties and disciplines. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide.These are historical times for brain research – namely for the Brain itself. The convergence of novel molecular and optical techniques paves the way to the era of “causation neuroscience,” whereby many thousands of cells composing the system studied can be recorded from and manipulated in a very specific manner (e.g. via “optogenetics”) and the behavioral and functional consequences of these manipulations explored in vivo. It is also a new era of “anatomical neuroscience” – as recently developed techniques, both at the whole-brain level (“connectome”) and the local circuit and synaptic level (“connectomics”) become more widely used. These approaches allow us to link structure of specific brain regions and local circuits to function more astutely. New research fields have recently emerged, e.g. “neuroeconomics” and “neuroenergetics.” In addition, and critically, in our information-generating world, new informatics-based methods are being developed to store the enormous amount of new “big data” in a systematic manner, for data-preservation, data-mining and for extracting key information from these data. And, importantly, theoretical and computational approaches are being developed for integrating this diverse data and for deriving principles of brain operations that may otherwise lie hidden within the intricacies of brain circuits. As the field is growing fast, we seek to integrate and cross-link studies and citations in related subfields, providing an overview of the state-of-the-art in these fields and the ways in which they complement each other. After all, we may each of us look at the brain from particular standpoints – all the way from “genes to behavior” – yet the brain integrates all these levels seamlessly; this journal should reflect this in the best possible way.

Frontiers in Behavioral Neuroscience   This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. This journal publishes major insights into the neural mechanisms of animal and human behavior, and welcomes articles studying the interplay between behavior and its neurobiological basis at all levels: from molecular biology and genetics, to morphological, biochemical, neurochemical, electrophysiological, neuroendocrine, pharmacological, and neuroimaging studies.

Frontiers in Cellular Neuroscience   This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. The past years have seen exciting progress in this cellular neuroscience because of the merging of traditionally separate fields such as anatomy, physiology, and molecular genetics. We welcome submissions of multidisciplinary studies of cellular function in vertebrates and invertebrates, in cell culture, in vivo, or using slices, and involving genetically amenable species, such as DrosophilaC. elegans, mice, and zebrafish, as well as any other species suited to elucidate fundamental principles of cellular function in neurons.

Frontiers in Computational Neuroscience   This open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. Progress in understanding the amazing capabilities of the brain is still limited, and we believe that it will only come with deep theoretical thinking and mutually stimulating cooperation between different disciplines and approaches. We therefore invite original contributions on a wide range of topics that present the fruits of such cooperation, or provide stimuli for future alliances. We aim to provide an interactive forum for cutting-edge theoretical studies of the nervous system, and for promulgating the best theoretical research to the broader neuroscience community. Models of all styles and at all levels are welcome, from biophysically motivated realistic simulations of neurons and synapses to high-level abstract models of inference and decision making. While the journal is primarily focused on theoretically based and driven research, we welcome experimental studies that validate and test theoretical conclusions.

Frontiers in Human Neuroscience   This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. The last 25 years have seen an explosive growth in both the methods and the theoretical constructs available to study the human brain. Advances in electrophysiological, neuroimaging, neuropsychological, psychophysical, neuropharmacological and computational approaches have provided key insights into the mechanisms of a broad range of human behaviors in both health and disease. Work in human neuroscience ranges from the cognitive domain, including areas such as memory, attention, language and perception to the social domain, with this last subject addressing topics such as interpersonal interactions, social discourse and emotional regulation. How these processes unfold during development, mature in adulthood and often decline in aging, and how they are altered in a host of developmental, neurological and psychiatric disorders, has become increasingly amenable to human neuroscience research approaches. As such, human neuroscience research has influenced many areas of inquiry ranging from social and cognitive psychology to economics, law and public policy. This journal provides a forum for human research spanning all areas of human cognitive, social, developmental and translational neuroscience using any research approach.

Frontiers in Integrative Neuroscience   The journal publishes rigorously peer-reviewed research that synthesizes multiple facets of brain structure and function, to better understand how multiple diverse functions are integrated to produce complex behaviors. Led by an outstanding Editorial Board of international experts, this multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide.
Our goal is to publish research related to furthering the understanding of the integrative mechanisms underlying brain functioning across one or more interacting levels of neural organization. In most real life experiences, sensory inputs from several modalities converge and interact in a manner that influences perception and actions generating purposeful and social behaviors. The journal is therefore focused on the primary questions of how multiple sensory, cognitive and emotional processes merge to produce coordinated complex behavior. It is questions such as this that cannot be answered at a single level – an ion channel, a neuron or a synapse – that we wish to focus on. In Frontiers in Integrative Neuroscience we welcome in vitro or in vivo investigations across the molecular, cellular, and systems and behavioral level. Research in any species and at any stage of development and aging that are focused at understanding integration mechanisms underlying emergent properties of the brain and behavior are welcome.

Frontiers in Molecular Neuroscience   It publishes rigorously peer-reviewed research that aims to identify key molecules underlying the structure, design and function of the brain across all levels. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. Frontiers in Molecular Neuroscience is devoted to identifying key molecules, as well as their functions and interactions, that underlie the structure, design and function of the brain across all levels. This journal encompasses synaptic and cellular proteins, coding and non-coding RNA, and molecular mechanisms regulating cellular and dendritic RNA translation. In recent years, a plethora of new cellular and synaptic players have been identified from reduced systems, such as neuronal cultures, but the relevance of these molecules in terms of cellular and synaptic function and plasticity in the living brain and its circuits has not been validated. The effects of spine growth and density observed using gene products identified from in vitro work are frequently not reproduced in vivo. Our journal is particularly interested in studies on genetically engineered model organisms (C. elegans, Drosophila, mouse), in which alterations in key molecules underlying cellular and synaptic function and plasticity produce defined anatomical, physiological and behavioral changes. In the mouse, genetic alterations limited to particular neural circuits (olfactory bulb, motor cortex, cortical layers, hippocampal subfields, cerebellum), preferably regulated in time and on demand, are of special interest, as they sidestep potential compensatory developmental effects.

Frontiers in Neural Circuits   It publishes rigorously peer-reviewed research on the emergent properties of neural circuits – the elementary modules of the brain. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. Frontiers in Neural Circuits launched in 2011 with great success and remains a “central watering hole” for research in neural circuits, serving the community worldwide to share data, ideas and inspiration. Articles revealing the anatomy, physiology, development or function of any neural circuitry in any species (from sponges to humans) are welcome. Our common thread seeks the computational strategies used by different circuits to link their structure with function (perceptual, motor, or internal), the general rules by which they operate, and how their particular designs lead to the emergence of complex properties and behaviors. Submissions focused on synaptic, cellular and connectivity principles in neural microcircuits using multidisciplinary approaches, especially newer molecular, developmental and genetic tools, are encouraged. Studies with an evolutionary perspective to better understand how circuit design and capabilities evolved to produce progressively more complex properties and behaviors are especially welcome. The journal is further interested in research revealing how plasticity shapes the structural and functional architecture of neural circuits.

Frontiers in Neuroanatomy   It publishes rigorously peer-reviewed research revealing important aspects of the anatomical organization of all nervous systems across all species. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. The use of classical and modern techniques and approaches include axonal transport methods to track the connections between brain regions; electron microscopy to obtain a more quantitative understanding of the sub-cellular and connectivity anatomy; immunocytochemistry to map protein expression patterns; in situ hybridization to map gene expression patterns; and many other powerful techniques used to examine the organization of the nervous system. Frontiers in Neuroanatomy encourages comparative studies between brain regions, between species, and also between health and disease, but is not concerned with studies that have a primary clinical focus. We encourage studies that employ modern quantitative anatomical techniques in combination with experimental studies, but submissions of descriptive neuroanatomy and theories of neuroanatomical design are also welcome. Image quality and powerful illustrations will be a major emphasis of Frontiers in Neuroanatomy. We also encourage anatomical papers that are complemented by theoretical studies to better understand the anatomical design principles of the brain.

Frontiers in Neurorobotics   It publishes rigorously peer-reviewed research in the science and technology of embodied autonomous neural systems. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. Neural systems include brain-inspired algorithms (e.g. connectionist networks), computational models of biological neural networks (e.g. artificial spiking neural nets, large-scale simulations of neural microcircuits) and actual biological systems (e.g. in vivo and in vitro neural nets). The focus of the journal is the embodiment of such neural systems in artificial software and hardware devices, machines, robots or any other form of physical actuation. This also includes prosthetic devices, brain machine interfaces, wearable systems, micro-machines, furniture, home appliances, as well as systems for managing micro and macro infrastructures. Frontiers in Neurorobotics also aims to publish radically new tools and methods to study plasticity and development of autonomous self-learning systems that are capable of acquiring knowledge in an open-ended manner. Models complemented with experimental studies revealing self-organizing principles of embodied neural systems are welcome. Our journal also publishes on the micro and macro engineering and mechatronics of robotic devices driven by neural systems, as well as studies on the impact that such systems will have on our daily life.

Frontiers in Synaptic Neuroscience   The journal publishes rigorously peer-reviewed research that advances our understanding of the synaptic structure, function, plasticity and alterations in diseases. Led by an outstanding Editorial Board of international experts, this multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. The journal will consider original research articles on synaptic transmission and plasticity in all relevant areas including the ultrastructure, physiology and biophysics of synaptic transmission, molecular composition of synapses, molecular-molecular interactions, and biochemical, biophysical and structural mechanisms involved in forming, maintaining and altering synaptic properties. The journal will also publish work on the genetic determination of synaptic properties and the impact of genetically induced synaptic alterations. Frontiers in Synaptic Neuroscience invites review articles that synthesize knowledge on various aspects of synapses and also perspective and opinion articles to discuss and debate hot topics in synaptic neuroscience.

Frontiers in Systems Neuroscience   It is an open-access journal devoted to understanding whole systems of the brain, such as those involved in sensation, movement, learning and memory, attention, reward, decision-making, reasoning, executive functions, and emotions. The orientation is toward papers addressing the structural and functional architecture of brain systems, as well as the principles of information processing, storage and retrieval at the systems level. The study of brain systems includes the analysis of individual regions, as well as multiple levels and nodes of information processing. The journal will represent the full range of systems neuroscience research: from the analysis of pathways of information flow to neuronal circuits that transform simple inputs to complex outputs; short- and long-term changes in circuits that arise during activity-dependent development and plasticity; the dynamics of neuronal networks; and cognitive modules that are engaged in specific tasks. Systems neuroscience relies on a variety of approaches, spanning studies of single-cell responses in alert primates to cellular analyses of reduced preparations that leave intact key elements of computation. Recent advances in high-resolution imaging of brain activity and structure at network, cellular and sub-cellular levels, along with the application of molecular tools, have begun to transform systems neuroscience. Our journal also admits computational studies that complement experiments to better understand the emergent transformations in brain systems. We also encourage studies with multiple analysis approaches in order to better understand brain function during multiple form and time scales of information processing – in the normal and diseased brain and in any species.

Frontiers in Aging Neuroscience  It is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research that advances our understanding of the mechanisms of Central Nervous System aging and age-related neural diseases. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. Frontiers in Aging Neuroscience is a cutting-edge multidisciplinary journal aimed at fostering the understanding of mechanistic processes associated with CNS aging and age-related neuronal diseases. Another central role of the journal is to bring cohesion between disciplines and theories focused on understanding the fundamental processes of senescence. Special emphasis is placed on integrating findings of various sub disciplines in neuroscience to yield translational insight to the aging process and neurological diseases associated with senescence, and developing treatment strategies aimed at the conservation of neuronal function. This aspect is critical to advance our ability to understand, manage, and treat conditions associated with aging. Because of the integrative nature of the journal, the scope of articles that will be considered is broad, and includes work elucidating genetic, biophysical, genomic, proteomic, cellular, molecular, biochemical, endocrinal, immunological, physiological, pharmacological, and psychological/behavioral aspects of CNS aging and neurological diseases and pathological events connected to this process. Neuroimaging studies and clinical studies targeted to mechanistic aspects of neuronal aging/disease are also welcome.

Behavioral and Brain Functions  Behavioral and Brain Functions is a peer-reviewed open access scientific journal published by BioMed Central. It publishes articles on “all aspects of neurobiology where the unifying theme is behavior or behavioral dysfunction”. A well-established journal in the field of behavioral and cognitive neuroscience, Behavioral and Brain Functions welcomes manuscripts which provide insight into the neurobiological mechanisms underlying behavior and brain function, or dysfunction. The journal gives priority to manuscripts that combine both neurobiology and behavior in a non-clinical manner.

Frontiers in Physiology   It is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research on the physiology of living systems, from the subcellular and molecular domains to the intact organism, and its interaction with the environment. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. The central tenet of physiology, that unites its various sub-disciplines, is the quest to understand how the various components of the organism work together to maintain a healthy state. It is only by understanding normal bodily function that the disruptions that lead to disease can be determined and ultimately corrected to restore the healthy state.

Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Human Development   Distinguished by its international recognition since 1958, Human Development publishes theoretical contributions and integrative reviews of lines of research in psychological development within conceptual, historical, and methodological frameworks. Contributions serve to raise theoretical issues, flesh out interesting and potentially powerful ideas, and differentiate key constructs. Contributions come primarily from developmental psychology, but are welcome from other relevant disciplines.

Early Human Development   Established as an authoritative, highly cited voice on early human development, Early Human Development provides a unique opportunity for researchers and clinicians to bridge the communication gap between disciplines. Creating a forum for the productive exchange of ideas concerning early human growth and development, the journal publishes original research and clinical papers with particular emphasis on the continuum between fetal life and the perinatal period; aspects of postnatal growth influenced by early events; and the safeguarding of the quality of human survival. The first comprehensive and interdisciplinary journal in this area of growing importance, Early Human Development offers pertinent contributions to the following subject areas: Fetology; perinatology; pediatrics; growth and development; obstetrics; reproduction and fertility; epidemiology; behavioural sciences; nutrition and metabolism; teratology; neurology; brain biology; developmental psychology and screening.

Child Development Perspectives   It emphasizes brief, well synthesized reviews of research, typically focusing on emerging lines of inquiry in developmental science. The journal sometimes publishes essays on policy, statistics and methods, and on other topics suitable for the readership. Papers are welcome from all fields that inform modern developmental science. Manuscripts reporting new empirical findings are not appropriate for CDP.

Developmental Review   Presenting research that bears on important conceptual issues in developmental psychologyDevelopmental Review: Perspectives in Behavior and Cognition provides lifespan, aging, infancy, child, and adolescent behavioral scientists with authoritative articles that reflect current thinking and cover significant scientific developments. The journal emphasizes human developmental processes and gives particular attention to research that is relevant to developmental psychology. This research has fundamental implications for the fields of cognitive science, developmental sciences, decision sciences, pediatrics, psychiatry, and neuroscience.

Child Development   As the flagship journal of the Society for Research in Child Development (SRCD), Child Development has published articles, essays, reviews, and tutorials on various topics in the field of child development since 1930. Spanning many disciplines, the journal provides the latest research, not only for researchers and theoreticians, but also for child psychiatrists, clinical psychologists, psychiatric social workers, specialists in early childhood education, educational psychologists, special education teachers, and other researchers. In addition to six issues per year of Child Development, subscribers to the journal also receive a full subscription to Child Development Perspectives and Monographs of the Society for Research in Child Development.

Developmental Science   It aims to represent the very best of contemporary scientific developmental psychology and developmental cognitive neuroscience, both in the presentation of theory and in reporting new data. Developmental Science includes: comparative and biological perspectives, connectionist and computational perspectives, and developmental disorders. Developmental Science publishes work that bridges levels of explanation, such as from brain development to cognitive or social change, or work that specifically attempts to elucidate mechanisms of developmental change at one level. We do not consider submissions on aging, although studies on the effects of early experience on later development (especially those from a biological perspective) are welcome.

Developmental Psychology   It publishes articles that significantly advance knowledge and theory about development across the life span. The journal focuses on seminal empirical contributions. The journal occasionally publishes exceptionally strong scholarly reviews and theoretical or methodological articles. Studies of any aspect of psychological development are appropriate, as are studies of the biological, social, and cultural factors that affect development.

Infant and Child Development   It aims to publish the best contemporary research in developmental psychology through empirical, theoretical and methodological papers addressing psychological development from the prenatal period to adolescence. The journal welcomes brief empirical reports (up to 3000 words), and longer reports on a sequence of studies, reviews or theoretical papers (normally up to 8000 words). With a readership including researchers in developmental psychology, but also child practitioners in health and education, the journal publishes research addressing typical and atypical development across the range of human behaviour and experience including socio-emotional, cognitive, perceptual, motor, and language development. Infant and Child Development is particularly keen to publish research which elucidates processes and mechanisms of development, and which extends or challenges accepted ways of thinking.

Πρόσδεση/Σχέσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ιδιοσυγκρασία

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Συναισθήματα

Emotion   It publishes significant contributions to the study of emotion from a wide range of theoretical traditions and research domains. The journal includes articles that advance knowledge and theory about all aspects of emotional processes, including reports of substantial empirical studies, scholarly reviews, and major theoretical articles. Submissions from all domains of emotion research are encouraged, including studies focusing on cultural, social, temperament and personality, cognitive, developmental, health, or biological variables that affect or are affected by emotional functioning. Both laboratory and field studies are appropriate for the journal, as are neuroimaging studies of emotional processes. Studies of psychopathology contributing to the understanding of the role of emotional processes in affective and behavioral disorders are also welcome. Reports of work at the animal and molecular levels will be considered if they help to elucidate fundamental mechanisms of emotion.

Μνήμη

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Εξέλιξη/Κοινωνιοβιολογία/Ανθρωπολογία/Ηθολογία

Frontiers in Ecology and Evolution   It publishes rigorously peer-reviewed research across fundamental and applied sciences, to provide ecological and evolutionary insights into our natural and anthropogenic world, and how it should best be managed. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. Eminent biologist and theist Theodosius Dobzhansky’s astute observation that “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” has arguably even broader relevance now than when it was first penned in The American Biology Teacher in 1973. One could similarly argue that not much in evolution makes sense without recourse to ecological concepts: understanding diversity — from microbial adaptations to species assemblages — requires insights from both ecological and evolutionary disciplines. Nowadays, technological developments from other fields allow us to address unprecedented ecological and evolutionary questions of astonishing detail, impressive breadth and compelling inference. The specialty sections of Frontiers in Ecology and Evolution will publish, under a single platform, contemporary, rigorous research, reviews, opinions, and commentaries that cover the spectrum of ecological and evolutionary inquiry, both fundamental and applied. Articles are peer-reviewed according to the Frontiers review guidelines, which evaluate manuscripts on objective editorial criteria. Through this unique, Frontiers platform for open-access publishing and research networking, Frontiers in Ecology and Evolution aims to provide colleagues and the broader community with ecological and evolutionary insights into our natural and anthropogenic world, and how it might best be managed. 

Βιολογία/Γενετική/Επιγενετική

Genes, Brain and Behavior   Genes, Brain and Behavior (also known as G2B) is a peer-reviewed online-only scientific journal covering research in the fields of behavioral, neural, and psychiatric genetics. It is published by Wiley-Blackwell on behalf of the International Behavioural and Neural Genetics Society. The journal was established in 2002 as a quarterly and is currently published monthly. G2B is a hybrid open access journal, but two years after publication all content is available for free online.

Genetica   Genetica is a peer-reviewed scientific journal covering research in genetics and evolutionary biology. It was established in January 1919 by Kluwer Academic (which later merged into Springer) and originally published articles in English, Dutch, French, and German. Publication was suspended from 1944 to 1946. The journal allows self-archiving and authors can pay extra for open access. Genetica publishes papers dealing with genetics, genomics, and evolution. Our journal covers novel advances in the fields of genomics, conservation genetics, genotype-phenotype interactions, evo-devo, population and quantitative genetics, and biodiversity. Genetica publishes original research articles addressing novel conceptual, experimental, and theoretical issues in these areas, whatever the taxon considered. Biomedical papers and papers on breeding animal and plant genetics are not within the scope of Genetica, unless framed in an evolutionary context. Recent advances in genetics, genomics and evolution are also published in thematic issues and synthesis papers published by experts in the field.

Genetics   Genetics is a monthly scientific journal publishing investigations bearing on heredity, genetics, biochemistry and molecular biology. Genetics is published by the Genetics Society of America. It has a delayed open access policy, and makes articles available online without a subscription after 12 months have elapsed since first publication. Since 2010, it is published online-only. George Harrison Shull was the founding editor of Genetics in 1916.

Genetics in Medicine   Genetics in Medicine is a monthly peer-reviewed medical journal covering medical genetics. It is the official journal of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). It was established in 1998 and has been published jointly by Nature Publishing Group on behalf of the ACMG since 2012, though it was originally published by Lippincott Williams & Wilkins.

Heredity   Heredity is a scientific journal concerned with heredity in a biological sense, i.e. genetics. It was founded by Ronald Fisher and C. D. Darlington in 1947 and is the official journal of The Genetics Society. From 1996 the publishing was taken over by Nature Publishing Group. The journal covers a broad range of topics within the field of genetics and therefore papers must address conceptual or applied issues of interest to the journal’s wide readership. We encourage submissions on any study system but there should be a take-home message that focuses on broad general lessons that can be extended beyond single organisms. Heredity‘s original articles cover new theory and primary empirical research that offers novel insights, using the latest advances in technological and analytical tools. We have recently added a ‘computer notes’ category, for which we invite submissions describing software packages that would be of interest for genetic analyses.  The journal also encourages submission of reviews, mini-reviews and proposals for special issues on current topics.

Nature Review Genetics   Nature Reviews Genetics is a monthly review journal in genetics and covers the full breadth of modern genetics. The journal publishes review and perspective articles written by experts in the field subject to peer review and copy editing to provide authoritative coverage of topics. Each issue also contains Research Highlight articles – short summaries written by the editors that describe recent research papers.

Nature Genetics   Nature Genetics is a scientific journal founded as part of the Nature family of journals in 1992. It publishes high quality research in genetics. The journal encompasses genetic and functional genomic studies on human traits and on other model organisms, including mouse, fly, nematode and yeast. Current emphasis is on the genetic basis for common and complex diseases and on the functional mechanism, architecture and evolution of gene networks, studied by experimental perturbation. It is an internationally recognized scientific publication with an Impact Factor of 27.603, making it the second ranked journal in the category of genetics and heredity, second to Nature Reviews Genetics, so first in research. Its sister journal is Nature Reviews Genetics.

Behavior Genetics   Behavior Genetics is a peer-reviewed scientific journal published monthly by Springer Science+Business Media that is covering “research in the inheritance of behavior”. It is the official journal of the Behavior Genetics Association. The journal was established in 1971 with Steven G. Vandenberg as its founding editor-in-chief. Behavior Genetics – the leading journal concerned with the genetic analysis of complex traits – is published in cooperation with the Behavior Genetics Association. This timely journal disseminates the most current original research on the inheritance and evolution of behavioral characteristics in man and other species. Contributions from eminent international researchers focus on both the application of various genetic perspectives to the study of behavioral characteristics and the influence of behavioral differences on the genetic structure of populations.

Frontiers in Genetics   It publishes rigorously peer-reviewed research on genes and genomes relating to all the domains of life, from humans to plants to livestock and other model organisms. Led by an outstanding Editorial Board of the world’s leading experts, this multidisciplinary, open-access journal is at the forefront of communicating cutting-edge research to researchers, academics, clinicians, policy makers and the public. The study of inheritance and the impact of the genome on various biological processes is well documented. However, the majority of discoveries are still to come. A new era is seeing major developments in the function and variability of the genome, the use of genetic and genomic tools and the analysis of the genetic basis of various biological phenomena. Frontiers in Genetics covers the areas of research in the specialty sections outlined below. All specialty sections are open-access and publish original research, reviews, opinions and commentaries. This comprises the full spectrum of genetic and genomic inquiry, from the most basic to the most clinically applied, incorporating methodology, applications, and implications. 1. How genes or genomes relate to phenotypes and human physiopathology is emphasized in the sections Behavioral and Psychiatric Genetics, Genetics of Aging, Genetic Disorders, Neurogenomics, Cancer Genetics, Genomic Endocrinology, Systems Biology. 2. Technological and analytical developments of genomic data is reported in Statistical Genetics and Methodology, Bioinformatics and Computational Biology, Genomic Assay Technology. 3. Gene flow among species and populations are included in the sections Evolutionary and Population Genetics, Evolutionary and Genomic Microbiology. 4. Genome research in farm animals is published within Livestock Genomics. 5. Interactions between environment and organisms are defined in Applied Genetic Epidemiology, Toxicogenomics, Nutrigenomics, Pharmacogenetics and Pharmacogenomics. 6. Molecular and cellular genetics are covered in Epigenomics and Epigenetics, RNA, Stem Cell Research. 7. Societal implications are discussed in the section ELSI in Science and Genetics.

Frontiers in Genome Editing   It is a multidisciplinary, open-access journal which publishes rigorously peer-reviewed research and disseminates scientific knowledge to researchers, academics, policy makers and the public worldwide. The journal aims to address the advances in genome and epigenome editing technologies and their implications in research and clinical translation, thereby stimulating cutting-edge research and communicating impactful discoveries to industry. The journal publishes research in existing and emerging gene editing technologies including but not limited to CRISPR/Cas systems, ZFNs, TALENs, meganucleases. Frontiers in Genome Editing is organized into Specialty Sections that address the development and application of genome editing tools in various fields including infectious diseases, blood disorders, neurosciences and plant sciences. 
 
Twin Research   Twin Research communicates the results of original research covering the broad spectrum of multiple birth research. It also provides timely state-of-the-art reviews on all aspects of twin studies. Topics covered in the journal include behavioral genetics, complex diseases, endocrinology, foetal pathology, genetics, obstetrics, paediatrics, and psychiatric genetics.
 

Developmental Biology   Developmental Biology is a peer-reviewed scientific journal. It was established in 1959 and is the official journal of the Society for Developmental Biology. It publishes research on the mechanisms of development, differentiation, and growth in animals and plants at the molecular, cellular, and genetic levels. The journal is published twice a month by Elsevier.

Developmental Cell   Developmental Cell, launched in 2001, is a broad-interest journal covering the areas of cell biology and developmental biology. In addition to publishing work spanning all areas of cell biology and developmental biology, we have particular interest in how these fields interface with each other and with other disciplines in biology. The journal aims to showcase work that examines, through a cell biological lens, the fundamentals of how a cell works, how cells interact with one another and with the environment, how cells come together to form a tissue, organ, and ultimately a whole organism, and what happens when any of these processes go awry. It’s articles become open access after an embargo period of one year.

Development   Development is a bi-weekly peer-reviewed scientific journal in the field of developmental biology that covers cellular and molecular mechanisms of animal and plant development.[1] It is published by The Company of Biologists. Development is partnered with Publons, is part of the Review Commons initiative and has two-way integration with bioRxiv. In 2009, the BioMedical & Life Sciences Division of the Special Libraries Association included Development in their list of top 100 journals in Biology and Medicine over the last 100 years.

Frontiers in Cell and Developmental Biology   It is a broad-scope, interdisciplinary open-access journal, focusing on the fundamental processes of life, led by Prof Amanda Fisher and supported by a geographically diverse, high-quality editorial board. The journal welcomes submissions on a wide spectrum of cell and developmental biology, covering intracellular and extracellular dynamics, with sections focusing on signaling, cell adhesion and migration, cell growth and division, cell death and survival, membrane trafficking and epigenetic regulation. Additionally, the journal offers sections dedicated to the cutting edge of fundamental and translational research in molecular medicine and stem cell biology. With a collaborative, rigorous and transparent peer-review, the journal produces the highest scientific quality in both fundamental and applied research, and advanced article-level metrics measure the real-time impact and influence of each publication.

Chronobiology International  Chronobiology International is a peer-reviewed scientific journal that covers all aspects of biological and medical rhythm research, chronotherapeutics, and chronoprevention of risks. It is the official journal of the International Society for Chronobiology, the American Association for Medical Chronobiology and Chronotherapeutics, and the Society for Light Treatment and Biological Rhythms. According to the Journal Citation Reports, the journal has a current impact factor of 2.562 (2018).

Cell   Cell publishes findings of unusual significance in any area of experimental biology, including but not limited to cell biology, molecular biology, neuroscience, immunology, virology and microbiology, cancer, human genetics, systems biology, signaling, and disease mechanisms and therapeutics. The basic criterion for considering papers is whether the results provide significant conceptual advances into, or raise provocative questions and hypotheses regarding, an interesting and important biological question. In addition to primary research articles in four formats, Cell features review and opinion articles on recent research advances and issues of interest to its broad readership in the Leading Edge section. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2018 impact factor of 36.216, ranking it first out of 298 journals in “Biochemistry & Molecular Biology”.

BioEssays   BioEssays is a peer-reviewed, review-and-discussion journal. Our aims are to publish novel insights, forward-looking reviews and commentaries in contemporary biology with a molecular, genetic, cellular, or physiological dimension, and serve as a discussion forum for new ideas in these areas. An additional goal is to encourage transdisciplinarity and integrative biology in the context of organismal studies, systems approaches, through to ecosystems, where appropriate.

Stress & Υγεία/Ψυχονευροανοσολογία

Frontiers in Immunology   It is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research across basic, translational and clinical immunology.  This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. Frontiers in Immunology is the official Journal of the International Union of Immunological Societies (IUIS). Encompassing the entire field of Immunology, this journal welcomes papers that investigate basic mechanisms of immune system development and function, with a particular emphasis given to the description of the clinical and immunological phenotype of human immune disorders, and on the definition of their molecular basis. Further, the  availability of a growing number of biological drugs, coupled with fine characterization of the molecular mechanisms of disease, has now made precision medicine a desirable approach for many immunological disorders. Frontiers in Immunology portrays how advances of scientific knowledge and technology may translate into novel approaches to diagnosis and treat immune disorders, both in animal and cellular models and in humans. All manuscripts submitted to Frontiers in Immunology that report on studies conducted in human subjects must conform with current regulation and the Declaration of Helsinki, and must receive approval from the Institutional Review Board and patient informed consent. Animal welfare and Ethics Committee approval is required for studies involving animals. Frontiers in Immunology is organized into Specialty Sections that cover different areas of research in Immunology. Authors should refer to the author guidelines for details on article types and the submission process.  

Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (φάσμα αυτισμού, ΔΕΠΥ, κλπ)

Journal of Autism and Developmental Disorders   The Journal of Autism and Developmental Disorders is the leading peer-reviewed, scholarly periodical focusing on all aspects of autism spectrum disorders and related developmental disabilities. Published monthly, JADD is committed to advancing the understanding of autism, including potential causes and prevalence (e.g., genetic, immunological, environmental); diagnosis advancements; and effective clinical care, education, and treatment for all individuals. Studies of diagnostic reliability and validity, psychotherapeutic and psychopharmacological treatment efficacy, and mental health services effectiveness are encouraged. JADD also seeks to promote the well-being of children and families by publishing scholarly papers on such subjects as health policy, legislation, advocacy, culture and society, and service provision as they pertain to the mental health of children and families. Review articles are solicited in targeted areas of special interest; book and media reviews provide targeted updates on important new materials; and the Ask the Editor column serves as a forum for addressing timely questions of relevance to JADD’s broad readership. 

Φάσμα Σχιζοφρένειας & άλλες Ψυχώσεις

Psychosis   Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches fills an important gap in mental health literature, namely research focused on the psychological treatments of psychosis (e.g. cognitive-behavior therapy, psychodynamic therapy, family therapy etc.) and the psycho-social causes of psychosis (e.g. poverty, drug abuse, child abuse and neglect, distressed families, urban living, discrimination, rape, war combat etc.). The journal publishes papers on both quantitative research (e.g. rigorously designed outcome studies and epidemiological surveys) and qualitative research (e.g. case studies of therapy, first-person accounts of psychosis and experiences of people with psychosis in the mental health system), as well as papers focusing on conceptual and ethical issues.

Schizophrenia Bulletin   Schizophrenia Bulletin seeks to review recent developments and empirically based hypotheses regarding the etiology and treatment of schizophrenia. We view the field as broad and deep, and will publish new knowledge ranging from the molecular basis to social and cultural factors. We will give new emphasis to translational reports which simultaneously highlight basic neurobiological mechanisms and clinical manifestations. Some of the Bulletin content is invited as special features or manuscripts organized as a theme by special guest editors. Most pages of the Bulletin are devoted to unsolicited manuscripts of high quality that report original data or where we can provide a special venue for a major study or workshop report.  Supplement issues are sometimes provided for manuscripts reporting from a recent conference.

Schizophrenia Research   As official journal of the Schizophrenia International Research Society (SIRS) Schizophrenia Research is THE journal of choice for international researchers and clinicians to share their work with the global schizophrenia research community. More than 6000 institutes have online or print (or both) access to this journal – the largest specialist journal in the field, with the largest readership! Schizophrenia Research‘s time to first decision is as fast as 6 weeks and its publishing speed is as fast as 4 weeks until online publication (corrected proof/Article in Press) after acceptance and 14 weeks from acceptance until publication in a printed issue. The journal publishes novel papers that really contribute to understanding the biology and treatment of schizophrenic disorders; Schizophrenia Research brings together biological, clinical and psychological research in order to stimulate the synthesis of findings from all disciplines involved in improving patient outcomes in schizophrenia. Manuscripts with a focus on cognition in schizophrenia can be submitted to the journal?s open access companion title, Schizophrenia Research: Cognition.

Διπολικές & άλλες σχετιζόμενες Διαταραχές

Journal of Affective Disorders   It publishes papers concerned with affective disorders in the widest sense: depression, mania, mood spectrum, emotions and personality, anxiety and stress. It is interdisciplinary and aims to bring together different approaches for a diverse readership. Top quality papers will be accepted dealing with any aspect of affective disorders, including neuroimaging, cognitive neurosciences, genetics, molecular biology, experimental and clinical neurosciences, pharmacology, neuroimmunoendocrinology, intervention and treatment trials.

Καταθλιπτικές Διαταραχές

Journal of Affective Disorders   It publishes papers concerned with affective disorders in the widest sense: depression, mania, mood spectrum, emotions and personality, anxiety and stress. It is interdisciplinary and aims to bring together different approaches for a diverse readership. Top quality papers will be accepted dealing with any aspect of affective disorders, including neuroimaging, cognitive neurosciences, genetics, molecular biology, experimental and clinical neurosciences, pharmacology, neuroimmunoendocrinology, intervention and treatment trials.

Depression and Anxiety   It is the official journal of the Anxiety and Depression Association of America (ADAA), welcomes original research and synthetic review articles covering neurobiology (genetics and neuroimaging), epidemiology, experimental psychopathology, and treatment (psychotherapeutic and pharmacologic) aspects of mood and anxiety disorders and related phenomena in humans.  The journal publishes only two types of articles: original Research Papers and Reviews.  A priority is placed on treatment and review papers, and on papers with information and findings that will enhance the clinical evaluation and care of individuals struggling with the effects of these disorders.

Διαταραχές Άγχους (κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, κοινωνικό άγχος, κλπ)

Journal of Anxiety Disorders   It is an interdisciplinary journal that publishes research papers dealing with all aspects of anxiety disorders for all age groups (child, adolescent, adult and geriatric). Manuscripts that focus on disorders formerly categorized as anxiety disorders (obsessive-compulsive disorder, posttraumatic stress disorder) and the new category of illness anxiety disorder are also within the scope of the journal. Research areas of focus include: traditional, behavioral, cognitive and biological assessment; diagnosis and classification; psychosocial and psychopharmacological treatment; genetics; epidemiology; and prevention. Theoretical and review articles that contribute substantially to current knowledge in the field are appropriate for submission.

Depression and Anxiety   It is the official journal of the Anxiety and Depression Association of America (ADAA), welcomes original research and synthetic review articles covering neurobiology (genetics and neuroimaging), epidemiology, experimental psychopathology, and treatment (psychotherapeutic and pharmacologic) aspects of mood and anxiety disorders and related phenomena in humans.  The journal publishes only two types of articles: original Research Papers and Reviews.  A priority is placed on treatment and review papers, and on papers with information and findings that will enhance the clinical evaluation and care of individuals struggling with the effects of these disorders.

Ιδεοψυχαναγκαστικές & άλλες σχετιζόμενες Διαταραχές

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Διαταραχές σχετιζόμενες με Stress & Τραύμα/Κακοποίηση/Παραμέληση/Βία

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Διασχιστικές Διαταραχές

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Διαταραχή Σωματικών Συμπτωμάτων & σχετιζόμενες Διαταραχές

Psychosomatic Medicine   Psychosomatic Medicine is the official peer-reviewed journal of the American Psychosomatic Society. The journal publishes experimental, clinical, and epidemiological studies on the role of psychological and social factors in the biological and behavioral processes relevant to health and disease. Psychosomatic Medicine is an interdisciplinary peer-reviewed journal devoted to high-quality science on biobehavioral mechanisms, brain-behavior interactions relevant to physical and mental disorders, as well as interventions in clinical and public health settings. Psychosomatic Medicine was founded in 1939 and publishes interdisciplinary research articles relevant to medicine, psychiatry, psychology, and other health-related disciplines. The print journal is published nine times a year; most articles are published online ahead of print. Supplementary issues may contain reports of conferences at which original research was presented in areas relevant to the psychosomatic and behavioral medicine.

Psychotherapy and Psychosomatics   As the volume of literature in the fields of psychotherapy and psychosomatics continues to grow, it becomes increasingly difficult to keep abreast of new and important developments, and to have independent, critical views on key clinical issues concerned with assessment and treatment of mental disorders. Psychotherapy and Psychosomatics has progressively increased its reputation for independence, originality and methodological rigor. It has anticipated and developed new lines of research concerned with psychosomatic medicine, psychotherapy research and psychopharmacology. The journal features editorials and reviews on current and controversial issues; innovations in assessment and treatment; original investigations; literature updates; and a lively correspondence section. It has become a unique and vital reference to current research and practice, the home of innovative thinking at the interface between medical and behavioral sciences.

Psychosomatics   Psychosomatics is a peer-reviewed medical journal that focuses on psychosomatic medicine. It was established in 1960, during William S. Kroger’s tenure as head of the Academy of Psychosomatic Medicine. It is published by Elsevier on behalf of the Academy of Psychosomatic Medicine.

Διατροφικές Διαταραχές

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Διαταραχές του Ύπνου & της Εγρήγορσης

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Σεξουαλικότητα, Έρωτας, Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, Παραφιλίες, Δυσφορία φύλου

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Διαταραχές Ελέγχου Παρορμήσεων και Συμπεριφοράς

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Εξαρτήσεις

Addiction   Addiction is a monthly peer-reviewed scientific journal established in 1884 by the Society for the Study of Addiction to Alcohol and other Drugs. It covers original research relating to alcohol, illicit drugs, tobacco, and behavioural addictions. Addiction publishes peer-reviewed research reports on pharmacological and behavioural addictions, bringing together research conducted within many different disciplines. Its goal is to serve international and interdisciplinary scientific and clinical communication, to strengthen links between science and policy, and to stimulate and enhance the quality of debate. We seek submissions that are not only technically competent but are also original and contain information or ideas of fresh interest to our international readership. We seek to serve low- and middle-income (LAMI) countries as well as more economically developed countries. Addiction’s scope spans human experimental, epidemiological, social science, historical, clinical and policy research relating to addiction, primarily but not exclusively in the areas of psychoactive substance use and/or gambling. In addition to original research, the journal features editorials, commentaries, reviews, letters, and book reviews.

Διαταραχές Προσωπικότητας/Προσωπικότητα

Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment    The journal publishes a wide range of cutting edge research on personality disorders and related psychopathology from a categorical and/or dimensional perspective including laboratory and treatment outcome studies, as well as integrative conceptual manuscripts and practice reviews that bridge science and practice.

Social Psychological and Personality Science   Now published eight times per year, Social Psychological and Personality Science (SPPS) is a collaboration from the Association for Research in Personality (ARP), the European Association of Social Psychology (EASP), the Society of Experimental Social Psychology (SESP), the Society for Personality and Social Psychology (SPSP), and co-sponsored by the Asian Association of Social Psychology (AASP) and Society of Australasian Social Psychologists (SASP). The founding and sponsoring societies provide their membership with complimentary subscriptions, immediately giving the journal a reach of over 10,000 scholars in social and personality psychology worldwide! SPPS is a unique short reports journal in social and personality psychology. Its aim is to publish concise reports of empirical studies that provide meaningful contributions to our understanding of important issues in social and personality psychology. 

Διαταραχές της Παιδικής & Εφηβικής Ηλικίας

Journal of Child Psychology and Psychiatry   It is widely recognised to be the leading international journal covering both child and adolescent psychology and psychiatry. JCPP publishes the highest quality clinically relevant research in psychology, psychiatry and related disciplines. With a large and expanding global readership, its coverage includes studies on epidemiology, diagnosis, psychotherapeutic and psychopharmacological treatments, behaviour, cognition, neuroscience, neurobiology and genetic aspects of childhood disorders. Articles published include experimental, longitudinal and intervention studies, especially those that advance our understanding of developmental psychopathology and that inform both theory and clinical practice. An important function of the Journal is to bring together empirical research, clinical studies and reviews of high quality that arise from different points of view, different theoretical perspectives and different disciplines. The Journal of Child Psychology and Psychiatry is published 12 times a year on behalf of the Association for Child and Adolescent Mental Health (ACAMH).

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry   The Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry‘s (JAACAP) goal is to advance the science and practice of child and adolescent psychiatry by publishing original research and papers of theoretical, scientific, and clinical relevance to the field. JAACAP welcomes unpublished manuscripts whose primary focus is on the mental health of children, adolescents, and families. Submissions may come from diverse viewpoints including but not limited to: genetic, epidemiological, neurobiological, and psychopathological research; cognitive, behavioral, psychodynamic, and other psychotherapeutic investigations; parent-child, interpersonal, and family research; and, clinical and empirical research in inpatient, outpatient, consultation-liaison, and school-based settings. JAACAP also seeks to promote the well-being of children and families by publishing scholarly papers on such subjects as health policy, legislation, advocacy, culture and society, and service provision as they pertain to the mental health of children and families.

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology   The Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology (JCCAP) is the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology (Division 53), American Psychological Association. It publishes original contributions on the following topics: (a) the development and evaluation of assessment and intervention techniques for use with clinical child and adolescent populations; (b) the development and maintenance of clinical child and adolescent problems; (c) cross-cultural and sociodemographic issues that have a clear bearing on clinical child and adolescent psychology in terms of theory, research, or practice; and (d) training and professional practice in clinical child and adolescent psychology, as well as child advocacy. Manuscripts that discuss theoretical and/or methodological issues on topics pertinent to clinical child and adolescent psychology also are considered.

Child Psychiatry & Human Development   It is an interdisciplinary international journal serving professionals practicing or training in child and adolescent psychiatry, clinical child, pediatric and family psychology, pediatrics, social science, and human development. The journal publishes research on diagnosis, assessment, treatment, epidemiology, development, advocacy, training, cultural factors, ethics, policy, and professional issues as related to clinical disorders in children, adolescents, and families. The journal publishes peer-reviewed original research in addition to substantive and theoretical reviews.

The Lancet Child & Adolescent Health   It is an independent journal with an international perspective, and a strong clinical focus. The monthly journal presents the most influential and innovative practice-changing original research, as well as authoritative reviews and insightful opinion pieces to promote the health of the whole child, from the fetal period through to young adulthood.

Clinical Child and Family Psychology Review   It is a quarterly, peer-reviewed journal that provides an international, interdisciplinary forum for new developments and in-depth reviews on current thought and practices. The Journal publishes original research reviews, conceptual and theoretical papers, and related work in the broad area of the behavioral sciences that pertains to infants, children, adolescents, and families. Contributions originate from a wide array of disciplines, among them psychology (clinical, community, developmental, family, school), medicine (family practice, pediatrics, psychiatry), public health, social work, and education. Coverage includes both science and application, and extends to etiology, assessment, description, treatment and intervention, prevention, methodology, and public policy.

Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology   It is the premier peer-reviewed journal covering the clinical aspects of treating this patient population with psychotropic medications including side effects and interactions, standard doses, and research on new and existing medications. The Journal includes information on related areas of medical sciences such as advances in developmental pharmacokinetics, developmental neuroscience, metabolism, nutrition, molecular genetics, and more.

Κοινωνία/Οικονομία/Ιστορία

Frontiers in Human Dynamics   It publishes rigorously peer-reviewed research that aims to address the sociological and demographic patterns of resilience and adaptation to our ever-changing societies and environment. Three key areas of focus are: 1. Human response to global change. The modification of our environment to pave the way for our needs as consumers has resulted in unprecedented environmental challenges. We encourage submissions investigating the interrelation of our needs and the environment, the impact on our societies and the ability/inability of humans to respond to global change.  2. Modernization of our societies. We are witnessing a surge of socio-urban innovations, including gentrification, digitalization, and automation of jobs. The journal explores how these developments are transforming our societies; informing our cultural, personal and social identities; and reducing or reinforcing inequalities. 3. Social impact and identity issues. Economic opportunities and growing disparities between rural and urban areas are influencing migration on a global scale. Political tension and transboundary resource-use also lead to conflict and refugeeism. We welcome studies from all aspect of these population shifts, from displacement of people(s) to persistent inequalities of race, ethnicity, gender and class worldwide.

Frontiers in Political Science   The journal focuses on the theory and practice of governments and political systems at the local, state, national and international levels. The journal is interdisciplinary and it explores both empirical political science and critical theories. It will consider the societal and cultural factors that influence the operation of government together with policy theories. The aim is to focus on the actions, decisions and policies made on local, national, and international levels, from within a country, between countries and finally within international organisations such as the UN and European Union.

Frontiers in Sociology   This open access journal provides an international, scholarly forum for the investigation of society.  A utopian impulse towards imagining and building progressive societies underpins much sociological research. Frontiers in Sociology focuses on contemporary social problems, though a historical purview is key to understand the functioning and development of societies. Sociological scholarship attends to matters cultural, political, and economic. This includes theoretical and empirical investigation of social structures, social networks and hierarchies, and how power and capital intervene in the social. Research draws on the ideas, models and literatures of political science, economics, history, philosophy, psychology, anthropology and statistics in additional sociological literature, both current and classical. Sociology is distinguished as a field of social scientific research by holding theory, method and empirical material in dialogue with one another in the research process. Frontiers in Sociology reflects the breadth of the field of Sociology.

Φιλοσοφία

Noûs   It is a premier philosophy journal, publishes articles that address the whole range of topics at the center of philosophical debate, as well as long critical studies of important books. Subscribers to Noûs also receive two prestigious annual publications at no additional cost: Philosophical Issues and Philosophical Perspectives.

Philosophical Review   In continuous publication since 1892, the Philosophical Review has a long-standing reputation for excellence and has published many papers now considered classics in the field, such as W. V. O. Quine’s “Two Dogmas of Empiricism,” Thomas Nagel’s “What Is It Like to Be a Bat?,” and the early work of John Rawls. The journal aims to publish original scholarly work in all areas of analytic philosophy, with an emphasis on material of general interest to academic philosophers, and is one of the few journals in the discipline to publish book reviews. The journal practices triple-anonymous review of all submissions.

Mind   MIND has long been a leading journal in philosophy. For well over 100 years it has published the best new work in all areas of the subject. The journal continues its tradition of excellence today. The journal aims to take quality to be the sole criterion of publication, with no area of philosophy, no style of philosophy, and no school of philosophy excluded. Each issue also contains a selection of book reviews that summarize and evaluate some of the most interesting recent publications in the discipline. MIND has always enjoyed a strong reputation for the high standards established by its editors and receives over 800 submissions each year. The editors seek advice from a large number of expert referees, including members of the network of associate editors and the Editorial Board. MIND is published quarterly on behalf of the Mind Association.

Ethics   Founded in 1890, Ethics publishes scholarly work in moral, political, and legal philosophy from a variety of intellectual perspectives, including social and political theory, law, and economics. In addition to major articles, Ethics also publishes critical discussions, symposia, review essays, and book reviews. The Editors welcome work that draws on more than one disciplinary approach, as well as contributions from outside the United States. Essays should avoid unnecessary technicality and strive to be accessible to the widest possible audience without sacrificing clarity and rigor. Ethics publishes both theory and the application of theory to contemporary moral issues. Historical essays are welcome, provided they have significant implications for contemporary theory.

Philosophy and Phenomenological Research   Philosophy and Phenomenological Research is open to a variety of methodologies and traditions. This tradition of openness continues, as reflected by a statement appearing in every issue: ‘PPR publishes articles in a wide range of areas. No specific methodology or philosophical orientation is required in submissions.’

Journal of Philosophy   The Journal of Philosophy was founded in 1904 as The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods by Frederick J. E. Woodbridge and J. McKeen Cattell. In 1906, Wendell T. Bush became associated with the Journal as co-editor. In 1923, the Journal was incorporated in the State of New York under its present name. Since its founding it has been published from Columbia University. It is typeset by Sheridan Journal Services, Waterbury, VT, and printed by The Sheridan Press, Hanover, PA.

The British Journal for the Philosophy of Science   For over fifty years, The British Journal for the Philosophy of Science has published the best international work in the philosophy of science under a distinguished list of editors including Alexander Bird, Peter Clark, Mary Hesse, James Ladyman, Imre Lakatos, and David Papineau. One of the leading international journals in the field, it publishes outstanding new work on a variety of traditional and ‘cutting edge’ topics, from issues of explanation and realism to the applicability of mathematics, from the metaphysics of science to the nature of models and simulations, as well as foundational issues in the physical, life, and social sciences. Recent topics covered in the journal include the epistemology of measurement, mathematical non-causal explanations, signalling games, the nature of biochemical kinds, and approaches to human cognitive development, among many others. The journal seeks to advance the field by publishing innovative and thought-provoking papers, discussion notes and book reviews that open up new directions or shed new light on well-known issues.

Philosophical Studies   Philosophical Studies provides a periodical dedicated to work in analytic philosophy. The journal is devoted to the publication of papers in exclusively analytic philosophy, and welcomes papers applying formal techniques to philosophical problems. The principal aim is to publish articles that are models of clarity and precision in dealing with significant philosophical issues. The readers of the journal will be kept abreast of the central issues and problems of contemporary analytic philosophy. Philosophical Studies was founded in 1950 by Herbert Feigl and Wilfrid Sellars.

Philosophy of Science   Since its inception in 1934, Philosophy of Science, along with its sponsoring society, the Philosophy of Science Association, has been dedicated to the furthering of studies and free discussion from diverse standpoints in the philosophy of science. Philosophy of Science is published five times per year. The four regular issues are dated January, April, July, and October of each year. The December issue contains the PSA conference Proceedings.

Synthese   It is a philosophy journal focusing on contemporary issues in epistemology, philosophy of science, and related fields. More specifically, we divide our areas of interest into four groups: (1) epistemology, methodology, and philosophy of science, all broadly understood. (2) The foundations of logic and mathematics, where ‘logic’, ‘mathematics’, and ‘foundations’ are all broadly understood. (3) Formal methods in philosophy, including methods connecting philosophy to other academic fields. (4) Issues in ethics and the history and sociology of logic, mathematics, and science that contribute to the contemporary studies Synthese focuses on, as described in (1)-(3) above.

Minds and Machines    Affiliated with the Society for Machines and Mentality, the journal Minds and Machines fosters a tradition of criticism within the AI and philosophical communities on problems and issues of common concern. Its scope explicitly encompasses philosophical aspects of computer science. The journal affords an international forum for the discussion and debate of important and controversial issues concerning significant developments within its areas of editorial focus. It features special issues devoted to specific topics, critical responses to previously published pieces, and review essays discussing current problem situations.

Review of Philosophy and Psychology   The Review of Philosophy and Psychology is a peer-reviewed journal focusing on philosophical and foundational issues in cognitive science. The aim of the journal is to provide a forum for discussion on topics of mutual interest to philosophers and psychologists and to foster interdisciplinary research at the crossroads of philosophy and the sciences of the mind, including the neural, behavioural and social sciences. The journal publishes theoretical works grounded in empirical research as well as empirical articles on issues of philosophical relevance. It includes thematic issues featuring invited contributions from leading authors together with articles answering a call for papers. The Review of Philosophy and Psychology is published quarterly and is hosted at the Jean Nicod Institute, a research centre of the French Centre National de la Recherche Scientifique. It was formerly published as the “European Review of Philosophy” by CSLI Publications, Stanford.

Biology & Philosophy   It aims to publish the best original work in philosophy of biology, broadly understood to span conceptual, theoretical, and methodological issues in the biological sciences. It is aimed at a broad readership across the sciences and humanities, and welcomes submissions from authors in these disciplines.

Philosophical Psychology   It is an international journal devoted to developing and strengthening the links between philosophy and the psychological sciences, both as basic sciences and as employed in applied settings, by publishing original, peer-refereed contributions to this expanding field of study and research. Published articles deal with issues that arise in the cognitive and brain sciences, and in areas of applied psychology. Emphasis is placed on articles concerned with cognitive and perceptual processes, models of psychological processing, including neural network and dynamical systems models, and relations between psychological theories and accounts of neural underpinnnings or environmental context. The journal also publishes theoretical articles concerned with the nature and history of psychology, the philosophy of science as applied to psychology, and explorations of the underlying issues — theoretical and ethical — in contemporary educational, clinical, occupational and health psychology. As well as psychologists and philosophers, the journal’s readers and contributors include neuroscientists, linguistics, computer scientists, biologists, and sociologists — reporting experimental, theoretical, and clinical work which relates to underlying philosophical interests.
 
The Journal of Medicine and Philosophy   For four decades, The Journal of Medicine and Philosophy has been the flagship scholarly journal in bioethics and the philosophy of medicine. Its contributors and focus are international, addressing bioethical concerns across the world. Significant attention has been given to bioethics and foundational issues in health care policy in North and South America, Europe, and Asia. The journals concerns range from clinical bioethics to studies in the philosophy of medicine such as explorations of the nature of concepts of health and disease, as well as the character of medical explanation.
 

Γλώσσα/Γλωσσολογία/Σημειολογία

Applied Linguistics   It publishes research into language with relevance to real-world issues. The journal is keen to help make connections between scholarly discourses, theories, and research methods from a broad range of linguistic and other relevant areas of study. The journal welcomes contributions which critically reflect on current, cutting edge theory and practice in applied linguistics. The journal’s Forum section is intended to stimulate debate between authors and the wider community of applied linguists and to afford a quicker turnaround time for short pieces. Forum pieces are typically a commentary on research issues or professional practices or responses to a published article. Forum pieces are required to exhibit originality, timeliness and a contribution to, or stimulation of, a current debate. The journal also contains a Reviews section.

Journal of Memory and Language   Articles in the Journal of Memory and Language contribute to the formulation of scientific issues and theories in the areas of memory, language comprehension and production, and cognitive processes. Special emphasis is given to research articles that provide new theoretical insights based on a carefully laid empirical foundation. The journal generally favors articles that provide multiple experiments. In addition, significant theoretical papers without new experimental findings may be published. The Journal of Memory and Language is a valuable tool for cognitive scientists, including psychologists, linguists, and others interested in memory and learning, language, reading, and speech.

Annual Review of Applied Linguistics   It publishes research on key topics in the broad field of applied linguistics. Each issue is thematic, providing a variety of perspectives on the topic through research summaries, critical overviews, position papers and empirical studies. Being responsive to the field, some issues are tied to the theme of that year’s annual conference of the American Association for Applied Linguistics. Also, at regular intervals an issue will take the approach of covering applied linguistics as a field more broadly, including coverage of critical or controversial topics. ARAL provides cutting-edge and timely articles on a wide number of areas, including language learning and pedagogy, second language acquisition, sociolinguistics, language policy and planning, language assessment, and research design and methodology, to name just a few.

Language, Cognition and Neuroscience   It is an international peer-reviewed journal promoting integrated cognitive theoretical studies of language and its neural bases. The journal takes an interdisciplinary approach to the study of brain and language, aiming to integrate excellent cognitive science and neuroscience to answer key questions about the nature of language and cognition in the mind and the brain. It aims to engage researchers and practitioners alike in how to better understand cognitive language function, including: Language cognition, neuroscience, & brain and language. The journal publishes high-quality, theoretically-motivated cognitive behavioral studies of language function, and papers which integrate cognitive theoretical accounts of language with its neurobiological foundations.

Linguistic Inquiry   Linguistic Inquiry leads the field in research on current topics in linguistics. This key resource explores new theoretical developments based on the latest international scholarship, capturing the excitement of contemporary debate in full-scale articles as well as shorter contributions (Squibs and Discussion) and more extensive commentary (Remarks and Replies).

Brain and Language   An interdisciplinary journal, Brain and Language publishes articles that elucidate the complex relationships among language, brain, and behavior. The journal covers the large variety of modern techniques in cognitive neuroscience, including functional and structural brain imaging, electrophysiology, cellular and molecular neurobiology, genetics, lesion-based approaches, and computational modeling. All articles must relate to human language and be relevant to the understanding of its neurobiological and neurocognitive bases. Published articles in the journal are expected to have significant theoretical novelty and/or practical implications, and use perspectives and methods from psychology, linguistics, and neuroscience along with brain data and brain measures.

Applied Psycholinguistics   It publishes original research papers on the psychological processes involved in language. It examines language development , language use and language disorders in adults and children with a particular emphasis on cross-language studies. The journal gathers together the best work from a variety of disciplines including linguistics, psychology, reading, education, language learning, speech and hearing, and neurology. In addition to research reports, theoretical reviews will be considered for publication as will keynote articles and commentaries.

Journal of Sociolinguistics   The Journal of Sociolinguistics is an international forum for leading research on language and society. It is open to both established and innovative approaches to sociolinguistic research. The Journal promotes sociolinguistics as a thoroughly linguistic and thoroughly social-scientific endeavour. The linguistic and the social are both expected to be present in all contributions. Language is regarded as not only a reflection of society but as itself constituting much of the character of social life. The Journal promotes the building and critique of sociolinguistic theory and encourages the application of social theory to linguistic issues. The Journal is hospitable to linguistic analyses ranging from the micro to the macro, from the quantitative study of phonological variables to discourse analysis of texts. It is open to data from a wide range of languages and international contexts. Contributions from the ethnographic, variationist, constructivist and sociology of language traditions are welcomed, as are papers from the social psychology of language, anthropological linguistics, discourse analysis, language and gender studies, pragmatics and conversational analysis.

Language in Society   It is an international journal of sociolinguistics concerned with language and discourse as aspects of social life. The journal publishes empirical articles of general theoretical, comparative or methodological interest to students and scholars in sociolinguistics, linguistic anthropology, and related fields. Language in Society aims to strengthen international scholarship and interdisciplinary conversation and cooperation among researchers interested in language and society by publishing work of high quality which speaks to a wide audience. In addition to original articles, the journal publishes reviews and notices of the latest important books in the field as well as occasional theme and discussion sections.

Discourse Processes   It is a multidisciplinary journal providing a forum for cross-fertilization of ideas from diverse disciplines sharing a common interest in discourse–prose comprehension and recall, dialogue analysis, text grammar construction, computer simulation of natural language, cross-cultural comparisons of communicative competence, or related topics. The problems posed by multisentence contexts and the methods required to investigate them, although not always unique to discourse, are sufficiently distinct so as to require an organized mode of scientific interaction made possible through the journal.

Discourse Studies   It is a multidisciplinary peer-reviewed journal for the study of text and talk. Publishing outstanding work on the structures and strategies of written and spoken discourse, special attention is given to cross-disciplinary studies of text and talk in linguistics, anthropology, ethnomethodology, cognitive and social psychology, communication studies and law.

Language   It is the flagship journal of the Linguistic Society of America, publishes peer-reviewed articles dealing with issues in linguistic theory and a wide range of subfields of linguistics and related disciplines, as well as book reviews, notes of interest to the academic and professional linguistics community, and commentary of various kinds. The journal is published both in a print edition and on online platforms containing both the print-edition content and online-only content in such sections as Research Reports, Language and Public Policy, Perspectives, Commentaries, and Teaching Linguistics. Some of the most newsworthy research published in Language is periodically featured in LSA News Releases. For a collection of the very best articles published in Language, please see the Language Anthology.

Social Semiotics  It is a peer reviewed journal that publishes high quality papers that deal with the study of semiotic resources and practices including words, images, behaviours, settings, sounds, design, etc., and the way these are connected to the organization of societies and everyday lives. Articles must focus on a specific semiotic phenomenon and embody, in their argument and conclusion, a critique of the limitations on and variations in the ways in which semiotic resources/practices may perpetuate biases, imbalance or legitimize and maintain kinds of power interests. Semiotic analysis in articles might draw on linguistic analysis, visual analysis, content analysis, ethnography, interviews, as well as production studies, and can be tied to political economy.  The journal especially welcomes papers that analyse everyday phenomena and the sociopolitical significance of representations.
 
Journal of Language and Social Psychology   The social psychology of language is a unique and valued subdiscipline in the language and communication sciences. Journal of Language and Social Psychology is the only major journal worldwide devoted to this area of study, attracting an international authorship with data bases frequently being derived from languages other than English. The journal provides complete and balanced coverage of the latest research and theory at the cross-roads of language, mind and society. Features include original full-length articles, short research notes and book reviews.
 

Linguistics and Philosophy   Linguistics and Philosophy focuses on issues related to structure and meaning in natural language, as addressed in the semantics, philosophy of language, pragmatics and related disciplines, in particular the following areas: philosophical theories of meaning and truth, reference, description, entailment, presupposition, implicatures, context-dependence, and speech acts. Linguistic theories of semantic interpretation in relation to syntactic structure and prosody, of discourse structure, lexcial semantics and semantic change. Psycholinguistic theories of semantic interpretation and issues of the processing and acquisition of natural language, and the relation of semantic interpretation to other cognitive faculties. Mathematical and logical properties of natural language and general aspects of computational linguistics. Philosophical questions raised by linguistics as a science: linguistics methodology, properties of linguistic theories and frameworks, and the relation of linguistics to other fields of inquiry.

Mind & Language   The phenomena of mind and language are currently studied by researchers in linguistics, philosophy, psychology, artificial intelligence, cognitive anthropology and cognitive archaeology. Mind & Language brings this work together in a genuinely interdisciplinary way. Along with original articles, the journal publishes forums, survey articles and reviews, enabling researchers to keep up-to-date with developments in related disciplines as well as their own. It is an important forum for sharing the results of investigation and for creating the conditions for a fusion of effort, thus making real progress towards a deeper and more far-reaching understanding of the phenomena of mind and language.

Natural Language Semantics   Natural Language Semantics is devoted to semantics and its interfaces in grammar, especially syntax. The journal seeks to encourage the convergence of approaches employing the concepts of logic and philosophy with perspectives of generative grammar on the relations between meaning and structure. Natural Language Semantics publishes studies focused on linguistic phenomena as opposed to those dealing primarily with the field’s methodological and formal foundations. Representative topics include, but are not limited to, quantification, negation, modality, genericity, tense, aspect, aktionsarten, focus, presuppositions, anaphora, definiteness, plurals, mass nouns, adjectives, adverbial modification, nominalization, ellipsis, and interrogatives. The journal features mainly research articles, but also short squibs as well as remarks on and replies to pertinent books and articles.

Journal of Linguistics   It has as its goal to publish articles that make a clear contribution to current debate in all branches of theoretical linguistics. The journal also provides an excellent survey of recent linguistics publications, with book reviews in each volume and review articles on major works marking important theoretical advances. The journal includes a Notes and Discussion section for briefer contributions to current debate. The Editors welcome proposals for guest-edited special, thematic issues and for overview papers for the Looking Back, Moving Forward section.