ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία είναι η χρήση ψυχολογικών μεθόδων, στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης με έναν επαγγελματία, έτσι ώστε να βοηθηθεί ένα άτομο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια ή μια ομάδα στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν με θέματα σχέσεων, διαφόρων δυσλειτουργιών και συμπτωμάτων καθώς και ψυχικών διαταραχών.

Hugo Simberg, The Wounded Angel, 1903, Ateneum, Helsinki, Finland
Marc Chagall, Over the town, 1918, Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική είναι η διαδικασία εκείνη που στοχεύει να βοηθήσει ένα άτομο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια ή μια ομάδα ατόμων να επιλύσουν συγκρούσεις, να λάβουν αποφάσεις, να αντιμετωπίσουν κρίσεις, να βελτιώσουν σχέσεις και την αυτογνωσία τους κλπ. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε επαγγελματικό πλαίσιο και ασκείται από εκπαιδευμένο σύμβουλο.

Ειδική Συμβουλευτική Εξαρτήσεων

Η συμβουλευτική στον τομέα της κατάχρησης ουσιών και των εξαρτήσεων εν γένει απαιτεί εξειδίκευση και σχετική εμπειρία που πάει πέρα από την παροχή γενικής συμβουλευτικής επί άλλων θεμάτων. Αρχικά ερευνητικά και κατόπιν κλινικά ασχολούμαι με τα προβλήματα των εξαρτήσεων από το 1986. Η δική μου κλινική  δουλειά αλλά και εκείνη της συνεργάτιδάς μου Δήμητρας Ανδρουλάκη, στον τομέα των τοξικοεξαρτήσεων, είναι κυρίως με εφήβους και  νεαρούς ενήλικες καθώς και με τις οικογένειές τους. 

Edgar Degas, L'Absinth (d), 1875-76, Musée d'Orsay, Paris, France
Gustave Caillebotte, The Floor Scrapers (Les raboteurs de parquet), 1875, Musée d'Orsay, Paris, France

Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Ασχολούμαι με την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας από το 1995 αρχικά μέσα από το πλαίσιο του εκπαιδευτικού ινστιτούτου του ΚΕΘΕΑ (1995-2003), κατόπιν μέσω του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων (1998-2011) και πιο πρόσφατα, από το 2011, στα πλαίσια του “Λόγω Ψυχής” του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία του οποίου είμαι συνιδρυτής και επιστημονικός συνυπεύθυνος. 

Εποπτεία Επαγγελματιών

Η εποπτεία των επαγγελματιών στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι βασικός πυλώνας τόσο της εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής πρακτικής τους.Βοηθά όχι μόνο τους νέους αλλά και τους έμπειρους επαγγελματίες στην ανέλιξή τους και στην προσπάθειά τους για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Από την άλλη εξασφαλίζει στους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών την αρτιότερη βοήθεια που χρειάζονται.

Caspar David Friedrich, Wanderer above the Sea of Fog (d), c. 1818, Kunsthalle Hamburg, Hamburg, Germany
Rembrandt, The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp, 1632, Mauritshuis, The Hague, Netherlands

Σεμινάρια/Εργαστήρια για Επαγγελματίες

“All you need is love”. Η Θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού στην Ψυχοθεραπεία.

Νευροεπιστήμες & οι εφαρμογές τους στην Ψυχοθεραπεία

Χρήση και κατάχρηση ουσιών. Μια συστημική προσέγγιση κατανόησης και αντιμετώπισης.

Σεμινάρια/Εργαστήρια για το Κοινό

Πρωταρχικός δεσμός (attachment) και οι σχέσεις της ζωής μας

Γονείς, παιδιά & οθόνες: διαμάχη ή συμμαχία;

Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα 

Georges Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, 1884-86, Art Institute of Chicago, USA
Charles-Amédée-Philippe van Loo, The Elevation of the Great Elector into Olympus., 1751, Oil on canvas (destroyed in World War II), Ceiling painting (detail: Mercury), City Palace, Potsdam, Germany

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Ζεύγους / Οικογένειας

Συμμετοχή σε Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ατομική, Δυαδική & Ομαδική Εποπτεία

Webinars