Χρήση και κατάχρηση ουσιών. Μια συστημική προσέγγιση κατανόησης και αντιμετώπισης.

Χρήση και κατάχρηση ουσιών. Μια συστημική προσέγγιση κατανόησης και αντιμετώπισης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές του χώρου της ψυχικής υγείας, επαγγελματίες που ασχολούνται ειδικά με το πρόβλημα της χρήσης ουσιών σε διάφορα πλαίσια, εκπαιδευτικούς, νομικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, κλπ. 

Στη θεματολογία του σεμιναρίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: Κατανόηση του συνεχούς της χρήσης, κατάχρησης, εξάρτησης. Βιοψυχοκοινωνική αιτιολόγηση. Συμβουλευτικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις του προβλήματος. Αξιολόγηση. Συμβουλευτική. Θεραπευτικός Σχεδιασμός. Τοποθέτηση στο Συνεχές Περίθαλψης. Στάδια Θεραπείας. Ναρκωτικά και Οικογένεια. Οικογενειακά Προσανατολισμένες Θεραπείες. Ειδικοί Πληθυσμοί.

Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης