Νευροεπιστήμες & οι εφαρμογές τους στην Ψυχοθεραπεία

Νευροεπιστήμες & οι εφαρμογές τους στην Ψυχοθεραπεία

Απευθύνεται σε ειδικούς της ψυχικής υγείας καθώς και σε άλλους ειδικούς της υγείας, εκπαιδευτικούς  και φοιτητές συναφών αντικειμένων με έντονο ενδιαφέρον για την ψυχοθεραπεία.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις τελευταίες ραγδαίες και συναρπαστικές εξελίξεις στο χώρο των νευροεπιστημών και τις εφαρμογές των ευρημάτων τους στην ψυχοθεραπεία αλλά και στην ψυχοεκπαίδευση ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και ομάδων.

Διερευνά τις βασικές αρχές της δομής,  της λειτουργίας και της ανάπτυξης του εγκεφάλου (ενός κοινωνικού οργάνου που κατασκευάζεται γενετικά  και μέσω της εμπειρίας των σχέσεων και του περιβάλλοντος) σε επίπεδο βασικών δομών αλλά και πολύπλοκων συστημάτων και προσπαθεί να φωτίσει  τόσο τον υγιή όσο και τον πάσχοντα αναδυόμενο νου.

Η σύνθεση των γνώσεων αυτών με την καθημερινή πρακτική της θεραπευτικής και συμβουλευτικής δουλειάς προσφέρει νέους δρόμους παρεμβάσεων και επικυρώνει παλαιούς δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεραπευτική σχέση ως μοχλού ανάπτυξης νέων νευρωνικών συνδέσεων και αλλαγών στη ζωή των ανθρώπων.

Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης