Αναλυτικό βιογραφικό

René Magritte, The Son of Man, 1964, Private collection. © Adagp, Paris

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Bachelor of Arts (Ψυχολογία), North College, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,  (1980 – 1984)  

Master of Medical Science, Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχιατρικής, The University of Sheffield, Aγγλία, (1986 – 1989)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πιστοποιητικό ειδίκευσης στη Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία, Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα, Ελλάδα, (1989 – 1993). Το πρόγραμμα ειδίκευσης περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση στην ατομική, ομαδική και οικογενειακή θεραπεία, εποπτεία και προσωπική ψυχοθεραπεία. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 4 χρόνια συνολικής διάρκειας 1300 ωρών. 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρητική και Πρακτική “Εκπαίδευση στη Διάγνωση” (100 ώρες) που περιελάμβανε: Εκπαίδευση στη Χορήγηση και Βαθμολόγηση των Διαγνωστικών Δοκιμασιών [Thematic Apperception Test (TAT), Rorschach, Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Sentence Completion] & των Δοκιμασιών Νοημοσύνης [WAIS, WISC], Διεξαγωγή Ψυχολογικής Αξιολόγησης, Εποπτεία στη Διάγνωση. Εκπαιδευτής : Γ. Οικονόμου, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής & Επόπτης. Οργάνωση: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1990 – Ιούνιος 1992

Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο με θέμα το “Γενεόγραμμα” (40 ώρες) Εκπαιδεύτρια: Λ. Στυλιανούδη, PhD, Ανθρωπολόγος, Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών. Οργάνωση: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα, Φεβρουάριος – Μάρτιος  1992

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ

Τρία Θεωρητικά – Βιωματικά σεμινάρια με θέμα “Ψυχόδραμα και Ομαδική Ψυχοθεραπεία” (100 ώρες) Εκπαιδευτής: Lewis Yablonsky PhD, Πρόεδρος και Διευθυντής του Yablonsky Institute of Psychodrama and Group Psychotherapy C.A., California, USA. Οργάνωση:  ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα, 14-18 Οκτωβρίου 1991, 8-12 Ιουνίου 1992, 7-11 Ιουνίου 1993

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δύο Θεωρητικά – βιωματικά σεμινάρια με θέμα “Η συνέντευξη Κινητοποίησης” (40 ώρες) Εκπαιδευτής: G. M. Schippers PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας και Προσωπικότητας και Διευθυντής της Ερευνητικής ομάδας για τις εξαρτητικές συμπεριφορές του Πανεπιστημίου του Nijmegen (UNRAB) της Ολλανδίας. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 21 – 23 Οκτωβρίου 1996 & 22 – 24 Σεπτεμβρίου 1997

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ &  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Online reading course με θέμα “Psychotherapy in pain management” (7 hours) με εισηγητή τον Dr Robert Moss, The Science of Psychotherapy Academy, January 2022

Online reading course με θέμα “Brain Fundamentals” (70+ modules) με διάφορους εισηγητές, Science of Psychotherapy Academy, December 2021

Online reading course με θέμα “The Body & The Brain” (65+ modules) με διάφορους εισηγητές, Science of Psychotherapy Academy, December 2021

Online reading course με θέμα “Genetics” (3 modules) με διάφορους εισηγητές, Science of Psychotherapy Academy, December 2021

Online reading course με θέμα “Disorders” (60+ modules) με διάφορους εισηγητές, Science of Psychotherapy Academy, December 2021

Online reading course με θέμα “Clinical Applications” (220+ modules) με διάφορους εισηγητές, Science of Psychotherapy Academy, December 2021

Online reading course με θέμα “Other Science” (35+ modules) με διάφορους εισηγητές, Science of Psychotherapy Academy, December 2021

Digital workshop με θέμα “From Lab Bench to Bedside: Translating Trauma Research into Innovative Treatments” (4 hours) με εισηγητές τους Ruth Lanius & Cathy Malchiodi, 32nd Annual Boston International Trauma Conference May 26 2021

Digital workshop με θέμα “Bottom Up: How Neuroscience Can Guide Us in Body-Oriented Therapies” (3 hours) με εισηγητές τους Bessel van der Kolk, Ruth Lanius, Andrew Nicholson, Sebern Fisher, Paul Frewen, Sherain Harricharan, Chantelle Lloyd, Margaret McKinnon, Daniela Rabellino, Braeden Terpou, Wendy D’Andrea. 32nd Annual Boston International Trauma Conference May 27 2021

Digital workshop με θέμα “Restoration of the Hijacked Self: Toward Embodiment and Connection” (2 hours) με εισηγήτρια την Ruth Lanius, 32nd Annual Boston International Trauma Conference May 28 2021

Digital workshop με θέμα “Shock and Terror: Tracking (Down) Their Persistent Clinical Effects Through Deep Brain Reorienting ” (1 hour) με εισηγητή τον Frank Corrigan, 32nd Annual Boston International Trauma Conference May 29 2021

Digital workshop με θέμα “Psychedelics in Therapy” (2 hours) με εισηγητή τον Michael Mithoefer, 2021 Psychotherapy Networker Symposium March 18 2021

Digital workshop με θέμα “Nutrition Essentials for Mental Health” (2 hours) με εισηγήτρια την Leslie Korn, 2021 Psychotherapy Networker Symposium March 18 2021

Digital workshop με θέμα  “Bringing the Body into Therapy” (2 hours) με εισηγήτρια την Abi Blakeslee, 2021 Psychotherapy Networker Symposium March 19 2021

Digital workshop με θέμα “Psychotherapy and Neurobiology” (2 hours) με εισηγητές τους Bessel van der Kolk & Dan Siegel, 2021 Psychotherapy Networker Symposium March 20 2021

Digital workshop με θέμα “The New World of Psychopharmacology” (2 hours) με εισηγητή τον Kenneth Carter, 2021 Psychotherapy Networker Symposium March 20 2021

Digital workshop με θέμα “The Wheel of Awareness” (2 hours) με εισηγητή τον Dan Siegel, 2021 Psychotherapy Networker Symposium March 20 2021

Digital workshop με θέμα “The Neurobiology of Healing Relationships” (2 hours) με εισηγητές τους Terry Real & Juliane Taylor Shore, 2021 Psychotherapy Networker Symposium March 21 2021

Digital Seminar με θέμα “Antisocial, Borderline, Narcissistic and Histrionic: Effective Treatment for Cluster B Personality Disorders” (6 ώρες) του PESI με εισηγητή τον Dr. Daniel J. Fox, 2019

Θεωρητικό & πρακτικό σεμινάριο με θέμα “Η αξιοποίηση της Κλινικής Ύπνωσης στην Ψυχοθεραπεία” (20 ώρες) που οργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΑΚΜΑ με εισηγητή τον Dr Brent Geary, Director of Training, Milton Erickson Foundation. Αθήνα 20-23 Σεπτεμβρίου 2018

Digital Seminar “Attachment in Adults. How Infant Attachment Security Affects Adult Relationships” (4 ώρες) του PESI με εισηγητές τους Linda Curran , BCPC, LPC, CACD, CCDPD, Bessel A van der Kolk, MD, Peter Levine, Ph.D., Susan Johnson, Ed.D., Terry Real, LMFT, Diane Poole Heller, Ph.D, Louis John Cozolino, PhD, Lance Dodes, MD, Lisa Ferentz, LCSW-C, DAPA, Gabor Maté, MD και Mary Lou Schack, PhD, 2018

Digital Seminar με θέμα “Helping Clients Unlearn Their Pain. The New Neuroscience of Pain” (2 ώρες) του Psychotherapy Networker με εισηγήτρια την Dafna Lender, LCSW, 2018

Digital Seminar με θέμα “How to Use Brain Science to Help Patients Accelerate Healing after Trauma” (2 ώρες) του NICAMB με εισηγητές τους Daniel Siegel, MD, Ruth Buczynski, PhD,Ron Siegel, PsyD και Ruth Lanius, MD, PhD, 2018

Digital Seminar “Treating Complex Trauma Clients at the Edge. How Brain Science Can Inform Interventions” (2 ώρες) του PESI με εισηγητή τον Frank Anderson, MD, 2018

Digital Seminar με θέμα “How to Work with Shame” (5 ώρες) του NICAMB με εισηγητές τους Peter Levine, PhD, Marsha Linehan, PhD, Kelly McGonigal, PhD, Ron Siegel, Psy, Joan Borysenko, PhD, Bill O’Hanlon, LMFT, Bessel van der Kolk, PhD, Pat Ogden, PhD, Rick Hanson, PhD, Richard Schwartz, PhD, Dan Siegel, MD, Sue Johnson, EdD, Zindel Segal, PhD, Elisha Goldstein, PhD, Terry Real, MSW, LICSW, Stephen Porges, PhD,  και Stan Tatkin, PsyD, MFT, 2018

Digital Course “The Treating Trauma Master Series: A 5-Module Series on the Treatment of Trauma” (10 ώρες) του NICABM με εισηγητές τους Bessel van der Kolk, MD, Pat Ogden, PhD, Ruth Lanius, MD, PhD, Dan Siegel, MD, Stephen Porges, PhD, Peter Levine, PhD, και Allan Schore, PhD, 2018

Digital Seminar με θέμα “Brain to Brain: Mastering the Neurobiological Waltz” (4 ώρες) του Psychotherapy Networker με εισηγήτρια την Janina Fisher, Ph.D., 2017

Digital Seminar με θέμα “Enhancing Neuroplasticity: Strategies for Rewiring the Brain” (2 ώρες) του PESI με εισηγήτρια την Linda Graham, MFT, 2017

Digital Seminar με θέμα “What the Brain Needs for Transformational Change: Using Memory Reconsolidation in Daily Clinical Practice” (4 ώρες) του PESI με εισηγητές τους Bruce Ecker, M.A., L.M.F.T. και Sara Bridges, PhD, 2017

Digital Course “Certified Clinical Trauma Professional (CCTP) Intensive Training Course” (11 ώρες) του PESI και της International Association of Trauma Professionals (IATP) με εισηγητές τους  Eric Gentry, Ph.D., LMHC, and Robert Rhoton, PsyD, LPC, D.A.A.E.T.S., 2016

Webinar με θέμα “The Neurophysiology of Trauma, Attachment, Self-Regulation & Emotions: Clinical Applications of the Polyvagal Theory” (7 ώρες) του PESI με εισηγητή τον Dr. Stephen Porges, 2016

Digital Conference “Bessel A. van der Kolk’s 27th Annual International Trauma Conference” με θέμα “Psychological Trauma: Neuroscience, Self-Identity, and Therapeutic Interventions” (11 ώρες) του PESI, 2016

Webinar με θέμα “Mindfulness Based Stress Reduction”  (6 ώρες) του PESI με εισηγήτρια την Diane Renz, M.A., L.P.C., 2016

Webinar με θέμα “Neuroscience for Clinicians. Brain Change for Stress, Anxiety, Trauma, Moods and Substance Abuse” (6 ώρες) του PESI με εισηγητές τους C. Alexander Simpkins, Ph.D. και  Annellen M. Simpkins, Ph.D., 2016

Digital Seminar με θέμα “Energy Psychology and Brainspotting under the Microscope: The New Era of Brain-Based Psychotherapy” (2 ώρες) του PESI με εισηγητές τους David Feinstein, PhD, David Grand, PhD, και Stephen W. Porges, PhD, 2016

Webinar με θέμα “Neuroscience and Brain- Based Therapy. Transformational Techniques for Your Practice” (6 ώρες) του PESI με εισηγήτρια την Rita Milios, LCSW, SAP, 2016

Webinar με θέμα “Susan Johnson’s Emotionally Focused Therapy Master Class. The Essentials of EFT in Action” (5 ώρες) του PESI με εισηγήτρια την Susan Johnson EdD, 2016

Digital Course με θέμα “EMDR Step-by-Step” (12 ώρες) του PESI με εισηγήτρια την Linda Curran, BCPC, LPC, CACD, CCDPD, 2016

Digital Seminar με θέμα “Applied Neuroscience: Rewiring Neural Pathways in the Brain to Repair the Damage of Trauma & Neglect” (7 ώρες) του PESI με εισηγητές τους Bessel A. van der Kolk, M.D., Ed Hamlin, PhD, Thomas Collura, PhD, David Hagedorn, PhD, Laurence M. Hirshberg, PhD, Paul A. Frewen, PhD, C.Psych, Rex L Cannon, PhD, Sebern Fisher, MA, LMH, BCN, 2016

Webinar με θέμα “Defining Moments in Couples Therapy: Neuroscience in the Consulting Room” (4 ώρες) του PESI με εισηγητές τους Sue Johnson, EdD και James Coan, PhD, 2016

Webinar με θέμα “Why Neuroscience Matters: Learn the clinical benefits of using neuroscience in the consulting room…” (11 ώρες) του Psychotherapy Networker, με εισηγητές τους Daniel Siegel, M.D., Rick Hanson, Ph.D., Norman Doidge, M.D., Stephen Porges, Ph.D., Louann Brizendine, M.D., David Grand, Ph.D., 2015

Webinar με θέμα “The Advanced Mindfulness Toolbox for Rewiring the Brain” (12 ώρες) του PESI με εισηγητή τον Donald Altman, M.A. LPC, 2015

Digital Seminar με θέμα “The Myth of Unitary Self: A Dialogue on the Multiplicity of Mind” (2 ώρες) του PESI με τους Daniel Siegel, MD και Richard Schwartz, Ph.D., 2015

Webinar με θέμα “Brainspotting. The Brain-Body Based Therapy for Treating Trauma” (6 ώρες) του PESI με εισηγητή τον David Grand, PhD, 2015

Webinar με θέμα “Making Marriages Work by Uncovering Secrets of Sex, Love & Trust” (8 ώρες) του PESI με εισηγητές τους Dr. John Gottman και Dr. Julie Gottman, 2015

Webinar με θέμα “Accessing the Deep Brain with Brainspotting: Interpersonal Neurobiology in Action” (6 ώρες) του PESI με εισηγητή τον David Grand, Ph.D., 2015

Webinar με θέμα “Putting Attachment Theory into Practice” (6 ώρες) του PESI με εισηγητές τους Diane Poole Heller, Ph.D., Bruce Ecker, M.A., L.M.F.T, Susan Johnson, Ed.D., Daniel Hughes, Ph.D., Maggie Phillips, Ph.D., και David Feinstein, Ph.D., 2014

Online Course με θέμα “Trauma Treatment Revolution” (7 ώρες) του PESI με εισηγητές τους Bessel van der Kolk, Peter Levine, Janina Fisher, Lisa Ferentz, Dick Schwartz, Mary Jo Barrett & Jamie Marich, 2014

Webinar με θέμα “Shame and Self-Loathing in the Treatment of Trauma” (6 ώρες) του PESI με εισηγήτρια την Janina Fisher, Ph.D., 2014

Webinar με θέμα “Harnessing the Power of Emotion: A Step-by-Step Approach” (4 ώρες) του PESI με εισηγήτριες τις Susan Johnson, EdD και Marlene Best, PhD, C.Psych, 2014

Webinar με θέμα “Brainstorm. A Clinician’s Guide to the Changing and Challenging Adolescent Brain” (6 ώρες) του PESI με εισηγητή τον Daniel J. Siegel, M.D., 2014

Webinar με θέμα “Attachment, Trauma & Psychotherapy. Neural Integration as a Pathway to Resilience and Well-Being” (6 ώρες) του PESI με εισηγητή τον Daniel J. Siegel, M.D., 2014

Webinar με θέμα “Trauma Treatment and The Internal Family Systems Method” (6 ώρες) του PESI με εισηγητή τον  Richard Schwartz, Ph.D., 2014

Διήμερο εκπαιδευτικό συνέδριο/σεμινάριο με τίτλο “Διάσπαση προσοχής. Μια συνεχής πρόκληση” (16 ώρες) που οργανώθηκε από την ADHD Hellas με κύριο εισηγητή τον Dr Thomas Brown, καθηγητή ψυχιατρικής του Yale University. Αθήνα 18-19 Οκτωβρίου 2014.

8η Μετεκπαιδευτική συνάντηση με τίτλο “Ψυχοθεραπεία, Νευροβιολογία, Νευροενδοκρινολογία” (8 ώρες) που οργανώθηκε από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος με διάφορους εισηγητές. Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Webinar με θέμα “Trauma, PTSD & Traumatic Grief: Effective Assessments & Immediate Interventions” (6 ώρες) του PESI με εισηγήτρια την Dr. Jamie Marich, 2012

Webinar με θέμα “Buddha’s Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, Love & Wisdom” (6 ώρες) του PESI με εισηγητή τον Rick Hanson, Ph.D., 2012

Εργαστήριο με θέμα “Εποπτεία υπό το φως της συνήχησης” (4 ώρες) Εισηγητής: Dr Mony Elkaim, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελέτης Οικογένειας και Ανθρώπινων Συστημάτων, Βρυξέλλες. Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας. Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2010

Ημερίδα/σεμινάριο που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων “Ψυχοθεραπεία: ένα βήμα μετά. Από τεχνητές διχοτομήσεις σε γόνιμες συγκλίσεις” (6 ώρες) Προσκεκλημένοι εισηγητές Dr Paul Wachtel,καθηγητής ψυχολογίας στο City College of New York και Dr Ellen Wachtel, κλινική ψυχολόγος και επόπτρια θεραπευτών οικογένειας στο Ackerman Institute στη Νέα Υόρκη. Αθήνα 23 Μαΐου  2009

Σεμινάριο που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων “Όταν νοιώθει το μυαλό και σκέφτεται η καρδιά” (6 ώρες) Προσκεκλημένος εισηγητής Dr Daniel Siegel, κλινικός καθηγητής ψυχιατρικής στο  UCLA και διευθυντής του Mindsight Institute. Αθήνα 28 Μαρτίου 2009

Σεμινάριο με θέμα “Interpersonal Patterns of Interaction Influencing Mental Health: therapeutic initiatives for constructive change” & “Interviewing the Internalized Other” (6 ώρες) Εισηγητής : Prof. Karl Tomm, MD,LMCC,FRCP(C),CRCP(C), Dept. of Psychiatry, Director, Family Therapy Program, University of Calgary, Canada. Οργάνωση:   Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου. Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2007

Σεμινάριο με θέμα “Assessing Families: a four step model” και “Therapy as a Process: from Symptom to System” (6 ώρες) Εισηγητής : Salvador Minuchin, MD, Board of Directors, Minuchin  Center for the Family, New York, Founder, Family Studies, Inc., New York, Former Director, Philadelphia Child Guidance Clinic. Οργάνωση:   Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου. Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2007

Σεμινάριο με θέμα “From Individual to relational Being” and “Therapy as Relational Recovery” (6 ώρες) Εισηγητές: Kenneth Gergen, PhD, Senior Research Professor, Department of Psychology, Swarthmore College, PA, USA & Mary Gergen, PhD, Professor of Psychology and Women’s Studies, Pennsylvania State University, USA. Οργάνωση: Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου. Αθήνα 30 Μαΐου 2007

Σεμινάριο με θέμα “On Being Cybernetic – Living Legacies of Gregory Bateson’s Research Team” & “Listening to Relationships Talking to Contexts: Advanced Skills for Doing Therapy Briefly” (6 ώρες) Εισηγητής: Wendel Ray, PhD, Senior Research Fellow & Former Director, MRI-Palo Alto, CA Professor of Family System Theory, University of Louisiana, Monroe, USA. Οργάνωση:   Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου. Αθήνα 17 Μαρτίου 2007

Σεμινάριο που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων “The Marte Meo International Programme”, (6 ώρες) Προσκεκλημένη εισηγήτρια: Dr Maria Aarts, διευθύντρια του Marte Meo International. Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2005

Εργαστήριο με θέμα “Ο διάλογος που θεραπεύει: Το μεταμοντέρνο ρεύμα στην Ψυχοθεραπεία” (4 ώρες) Εισηγήτρια: H. Anderson, PhD, Houston Galveston Institute. Οργάνωση: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2004

Εργαστήριο με θέμα: “Θεωρία και πρακτική της συστημικής ψυχοθεραπείας: τι διδάχθηκε η ομάδα μας στη Χαϊδελβέργη” (5 ώρες) Εισηγητής: H. Stierlin, PhD, MD, Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Οργάνωση: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2003

Σεμινάριο με θέμα: “Θέματα Γάμου και Οικογένειας. Ο ρόλος του Οικογενειακού Θεραπευτή” (8 ώρες) Εισηγητής: F. Pittman, PhD, Ψυχίατρος, Θεραπευτής Οικογένειας. Οργάνωση:  Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2001

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα “Διεργασία ομάδας και Θεραπευτικό Συμβόλαιο” (10 ώρες) Εισηγητής: Δ. Σακκάς, ΜD, Ψυχίατρος, Συνεργάτης του ΑΚΜΑ.. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α.  (ΣΤΡΟΦΗ), Αθήνα, 4, 8 και 12 Δεκεμβρίου 1996

Σεμινάριο με θέμα “Οικογενειακές Παρεμβάσεις στη διεργασία ομάδας” (4 ώρες) Εισηγητής : Δ. Σακκάς, MD, Ψυχίατρος, Συνεργάτης του ΑΚΜΑ.. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 29 Μαρτίου 1994    

Θεωρητικό – βιωματικό σεμινάριο με θέμα “Η Θεραπευτική Ύπνωση (Μέθοδος Erickson στην Ύπνωση – Θεωρία, εμπειρία, εφαρμογές). Ψυχοβιολογία και Ψυχοσωματική Θεραπεία: Σύγχρονες εξελίξεις στην Ιατρική Ψυχολογία” (10 ώρες) Εισηγητής: Ε. Rossi, PhD, Βιολόγος και Κλινικός Ψυχολόγος, Η.Π.Α.. Οργάνωση: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα 12 -13 Οκτωβρίου 1991 

Εποπτικό σεμινάριο με θέμα “Αυτοαναφορά και Θεραπευτική Διαδικασία” (6 ώρες) Εισηγητής: Mony Elkaim MD, PhD, Πρόεδρος του “Institute for the Study of the Family and Human Systems”, Βέλγιο. Οργάνωση: Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 1991

Σεμινάριο με θέμα: “Θεραπεία Οικογένειας” (6 ώρες) Εισηγητής: Gianfranco Cecchin, MD, Ψυχίατρος, Θεραπευτής Οικογένειας, Ιταλία. Οργάνωση: Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 1989

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗ

Σεμινάριο με θέμα  Θεραπεία των εξαρτήσεων: Εμπειρία και πρακτικές από την Αυστραλία” (4 ώρες) Εισηγητής: Dr. John Howard, Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Οργάνωση ΚΕΘΕΑ, Αθήνα 2 Ιουλίου 2013

Σεμινάριο με θέμα “Κοινωνικός Σχεδιασμός και Κοινωνική Πολιτική” (6 ώρες) Εισηγητής: Prof. Δ. Ιατρίδης, PhD, Boston College, USA. Οργάνωση:   ΚΕ.Θ.Ε.Α. & Graduate School of Social Work, Boston College, Αθήνα 5 Μαρτίου 2002

Σεμινάριο με θέμα “Σύγχρονες Ανάγκες Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών και η Θεραπευτική Αντιμετώπισή τους” (6 ώρες) Εισηγητές: Διάφοροι. Οργάνωση: Ελληνικό  Τμήμα  ITACA, Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2001

Τριήμερο Εργαστήριο με θέμα “Διαχείριση των αλλαγών μέσα στον Οργανισμό” (18 ώρες) Εισηγητές: H. Bridger, Founding Member of the Tavistock Institute of Human Relations και Dr. G. Amado, Professor of Management and Human Resources (HEC), Hautes Etudes Commerciales, France. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 7-9 Μαΐου 2001

Σεμινάριο με θέμα “Θεραπευτικές Παρεμβάσεις  σε οικογένειες χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών” (6 ώρες) Εισηγητής: M. Duncan Stanton PhD, Professor of Psychiatry at the University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Professor Emeritus of Psychology, Spalding University. Οργάνωση:   Ελληνικό Τμήμα ITACA και Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, Αθήνα 4 Ιουνίου 1999

Εβδομαδιαίο σεμινάριο με θέμα “Εφηβεία και Τοξικοεξάρτηση. Κλινικά Εξελικτικά θέματα, σχεδιασμός θεραπείας και συνέπειες συμβουλευτικής παρέμβασης” (30 ώρες) Εισηγητές: D.  Deitch, PhD, Clinical Professor of Psychiatry, University of California, San Diego, A. F. Garland PhD, Assistant Adjunct Professor, Dept of Psychiatry, University of California, San Diego, S. Levine, MD, CM, FRCP (C) Professor of Psychiatry, University of California, San Diego. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α. &  Dept of Psychiatry, University  of California, San Diego, Αθήνα 24-28 Μαΐου 1999

Εβδομαδιαίο σεμινάριο με θέμα “Αξιολόγηση της Θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης” (30 ώρες) Εισηγητές: Dr Gundo Aurel Weiler & Dr Joanne Epping – Jordan, WHO, Programme on Substance Abuse, Dr John Marsden, National Addiction Centre, Institute of  Psychiatry, London. Οργάνωση: Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας & ΕΠΙΨΥ, Αθήνα 15-19 Μαρτίου 1999

Εβδομαδιαίο σεμινάριο με θέμα “Δεοντολογία και επαγγελματική πρακτική. Εξάρτηση από ψυχότροπες ουσίες και θεραπεία οικογένειας : Συμβουλευτική  οικογενειών , ζευγαριών και σημαντικών άλλων” (30 ώρες) Εισηγητές: D. A. Deitch, Ph.D, Clinical Professor of Psychiatry, University of California, San Diego, E. Kaufman, M.D., Clinical Professor of Psychiatry, University of California, Irvine. Οργάνωση:  ΚΕ.Θ.Ε.Α. &  Addiction Technology Transfer Center Dept of Psychiatry, University of California, San DiegoΑθήνα 14 – 18  Σεπτεμβρίου 1998

Σεμινάριο με θέμα “Προβλήματα σχετιζόμενα με τη λήψη «ecstasy» και άλλων ναρκωτικών στις ντισκοτέκ και άλλα μέρη διασκέδασης” (12  ώρες) Εισηγητές: Διάφοροι. Οργάνωση: Συμβούλιο της Ευρώπης, Ομάδα  Pompidou, San Marino 26- 27 Μαρτίου 1998

Σεμινάριο με θέμα “Συστημική προσέγγιση και απεξάρτηση” (6 ώρες) Εισηγητής: Prof. L. Cancrini, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Διευθυντής του “Centro Studi di Therapia Famigliare e Relazionale”, Ιταλία. Οργάνωση: Μονάδα Απεξάρτησης ΨΝΑ, Τμήμα  Οικογενειακής  Θεραπείας και Συμβουλευτικής & Ελληνικό Τμήμα ITACA, Αθήνα 26  Φεβρουαρίου 1998

Εργαστήριο με θέμα “Προγράμματα απεξάρτησης στις φυλακές: Ουτοπία ή πραγματικότητα;” (12 ώρες) Εισηγητές: Διάφοροι. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α. & Τhe  European Network of Drug and HIV/AIDS Services in Prison, Αθήνα 29 – 30 Ιανουαρίου 1998

Θεωρητικό σεμινάριο με θέμα “Συνεχής ποιοτική αξιολόγηση Προγραμμάτων Απεξάρτησης από ψυχότροπες ουσίες” (12 ώρες) Εισηγητής: David  A. Deitch, PhD, Κλινικός Καθηγητής Ψυχιατρικής   και Διευθυντής του Addiction Technology Transfer  Center – University of   California, San Diego, U.S.A. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 11 – 12 Δεκεμβρίου 1997

Θεωρητικό – Βιωματικό σεμινάριο  με θέμα “Τεχνικές Πρόληψης Υποτροπής” (18 ώρες) Εισηγητές: Καθηγητής O. Franks, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία, Καθηγητής C.Kaplan, Πανεπιστήμιο του Μάαστριχ, Ολλανδία, Καθηγητής  E. Broekart  Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 8 -11 Οκτωβρίου 1997

Θεωρητικό – βιωματικό σεμινάριο με θέμα “Διαχείριση του stress στους οργανισμούς” (18 ώρες) Εκπαιδευτές: Ηarold Βridger, Ιδρυτικό μέλος του «Τavistock Institute of Human Relations» London, UK και Andrea de Dominikis PhD, Διευθυντής Κοινοτικών Υπηρεσιών του Ce.I.S. Rome, Italy. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1997

Σεμινάριο με θέμα “Παιδιά του Δρόμου. Τα παιδιά των Φαναριών” (12 ώρες) Εισηγητές: Διάφοροι. Οργάνωση: Συμβούλιο Επιμορφώσεως στην Κοινωνική Εργασία, Αθήνα 26 – 27 Απριλίου 1996

Δύο Θεωρητικά – βιωματικά σεμινάρια με θέμα “Αναπτύσσοντας την ικανότητα διοίκησης στα πλαίσια των αλλαγών στους οργανισμούς και την κοινωνία” (60 ώρες) Εισηγητές: Ηarold Βridger, Ιδρυτικό μέλος του “Τavistock Institute of Human Relations” London, UK και Andrea de Dominikis PhD, Διευθυντής Κοινοτικών Υπηρεσιών του Ce.I.S. Rome, Italy. Oργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 22 – 27 Σεπτεμβρίου 1995 & 21 – 24 Μαΐου 1996

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα “Θεραπεία bonding – Τεχνικές New Identity Process (NIP)” (12 ώρες) Εισηγητής: Μartien Kooyman, MD, PhD, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Department of Preventive and Social Psychiatry, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 23 – 24  Σεπτεμβρίου 1995 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο “Ιtalian Centre for Solidarity” (Ce.I.S.) στη Ρώμη της Ιταλίας από τις 23 έως τις 27 Ιανουαρίου 1995. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής παρακολούθησε διάφορα θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια για την εφηβεία και τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (30 ώρες)

Σεμινάριο με θέμα “Χρήση και κατάχρηση ουσιών: η Συστημική Προσέγγιση” (4 ώρες) Εισηγήτρια: Χ. Κατάκη PhD, Ψυχολόγος, Πρόεδρος του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 19 Απριλίου 1994

Σεμινάριο με θέμα “Ιατρογενείς κίνδυνοι από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών” (4 ώρες) Εισηγητής: Γ. Παπαευαγγέλου, Καθηγητής της Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα 22  Φεβρουαρίου 1994

Σεμινάριο με θέμα “Βασικές αρχές Θεραπευτικών Κοινοτήτων” (6 ώρες) Εισηγητής: David Deitch PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου San Diego, California, USA. Οργάνωση: ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα  Νοέμβριος 1993

Ειδική βιωματική εκπαίδευση 9 εβδομάδων στις τεχνικές και τη θεωρία της Θεραπευτικής Κοινότητας για τοξικοεξαρτημένους (400 ώρες) ΚΕ.Θ.Ε.Α. – Εναλλακτική Κοινότητα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», Ραφήνα 8.10.90 – 10.12.90                   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ SPSS

Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο με θέμα “Στατιστική διερεύνηση και ανάλυση δεδομένων. Χρήση και εφαρμογές του SPSS” (40 ώρες) Εκπαιδευτής:  Δ. Κολιοστάσης. Οργάνωση: SPSS HELLAS Α.Ε., Αθήνα 20-24 Μαρτίου 2000

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Χορήγησης Εγκρίσεων και Αδειών

Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπευτή Ομάδας (CGP), International Board for Certification of Group Psychotherapists (IBCGP), USA

Πιστοποιητικό Θεραπευτή Οικογένειας (CFT), National Credentialing Academy  (NCA), USA

Διεθνές Πιστοποιητικό Συμβούλου Τοξικοεξαρτήσεων (ICADC),  International Certification & Reciprocity Consortium (IC&RC) 

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συστημικού Ψυχοθεραπευτή (ECP), European Association for Psychotherapy (EAP)

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολόγου (EuroPsy), European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA)  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  [Θεραπεία, Εκπαίδευση, Εποπτεία, Διοίκηση]

Από τον Ιανουάριο του 1991 έως τον Μάρτιο του 2003 εργάσθηκε στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) ως Ψυχολόγος στον Κλάδο Θεραπείας.

Από τον Ιανουάριο του 1991 έως  τον Φεβρουάριο του 1994 εργάστηκε ως Προσωπικό Θεραπείας στην Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα του Δικτύου Υπηρεσιών «ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ» για έφηβους χρήστες και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ήταν η ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θεραπευτικών πλάνων για τους εφήβους, η διεξαγωγή θεραπευτικών ομάδων και ψυχοεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Από τον Νοέμβριο του 1993 έως τον Φεβρουάριο του 1994 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος της Θεραπευτικής Κοινότητας. Από τον Μάρτιο του 1994 μέχρι και τον Ιανουάριο του 1997 ήταν Υπεύθυνος του Κέντρου Συμβουλευτικής και Θεραπείας Οικογένειας της ΣΤΡΟΦΗΣ όπου δούλεψε με τους γονείς και τα αδέλφια των ατόμων που προσέρχονταν στη ΣΤΡΟΦΗ για βοήθεια. Εκτός της άμεσης ενασχόλησής του με την ατομική και ομαδική συμβουλευτική και θεραπεία γονέων και αδελφών χρηστών ουσιών και τη διεξαγωγή οικογενειακών συνεδριών, είχε υπό την εποπτεία του ομάδα αποφοίτων γονέων που συντόνιζαν τις ομάδες αλληλοβοήθειας του Κέντρου. Από τον Μάιο του 1995 μέχρι τον Απρίλιο του 2002 διηύθυνε όλο το Δίκτυο Υπηρεσιών «ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ».

Τον Απρίλιο του 1996 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος μαζί με συνεργάτες του ξεκίνησαν τη λειτουργία ενός πρωτοποριακού προγράμματος δευτερογενούς πρόληψης / έγκαιρης παρέμβασης για έφηβους που κάνουν χρήση ή κατάχρηση ουσιών, κυρίως κάνναβης, σε περιστασιακή βάση καθώς και για τις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε αρχικά στο «ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ»  που  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  2000  ήταν  ενταγμένο  ως μονάδα στο Δίκτυο Υπηρεσιών «ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ» και κατόπιν αναπτύχθηκε πλήρως για να αποτελέσει το δεύτερο ολοκληρωμένο πολυφασικό πρόγραμμα εφήβων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. το  Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης «ΚΕΘΕΑ-ΠΛΕΥΣΗ» το οποίο διηύθυνε ως τον Απρίλιο του 2002.

Το Δίκτυο Υπηρεσιών «ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ» και το Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης «ΚΕΘΕΑ-ΠΛΕΥΣΗ» κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπευθύνου των δύο δικτύων  έφτασαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πάνω από 320 έφηβους χρήστες και εξαρτημένους και σε 700 περίπου γονείς και αδέλφια εφήβων χρηστών σε καθημερινή / εβδομαδιαία βάση (αναλόγως της θεραπευτικής φάσης) και  απασχολούσαν 44 άτομα πλήρους απασχόλησης, 20 μερικής και 18 εθελοντές μερικής απασχόλησης. Τα καθήκοντά του ως Υπεύθυνος της «ΣΤΡΟΦΗΣ» και της «ΠΛΕΥΣΗΣ» ήταν η εποπτεία των Αναπληρωτών Υπευθύνων των δύο Δικτύων, η εκπαίδευση και κλινική εποπτεία του προσωπικού τους, η κλινική δουλειά με άτομα, ομάδες, οικογένειες και η διοίκηση των δύο Δικτύων.

Τον Απρίλιο του 2002 ανέλαβε τα καθήκοντα του Ειδικού Βοηθού Διευθυντή ΚΕ.Θ.Ε.Α., θέση που κατείχε μέχρι την παραίτησή του τον Μάρτιο του 2003, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εποπτεία Προγραμμάτων για έφηβους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους σε διάφορες περιοχές της χώρας (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πειραιάς, Πάτρα). Από το 1995 μέχρι την αποχώρησή του υπήρξε επίσης εκπαιδευτής και κλινικός επόπτης στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο του ΚΕ.Θ.Ε.Α..Μέσα από πληθώρα προγραμμάτων εκπαίδευσε επαγγελματίες του χώρου της  υγείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα σχετικά με τη χρήση ουσιών στην εφηβεία, τη θεραπεία οικογένειας στις τοξικοεξαρτήσεις, την κλινική εποπτεία κ.ά..   

Από τον Οκτώβριο του 1998 έως τον Ιούνιο του 2011 ήταν εκπαιδευτής και κλινικός επόπτης, διδάσκοντας «Συστημική Ψυχοθεραπεία» και «Θεραπεία Οικογένειας» στο 4ετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.  Από το 2006 έως το 2009 υπήρξε υπεύθυνος του προγράμματος. Από το 2009 ως το 2011 ήταν συνυπεύθυνος του τομέα Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου. Στο ίδιο πλαίσιο οργάνωσε και υλοποίησε σεμινάρια βραχείας και μακράς διάρκειας με θέματα όπως αντιμετώπιση προβλημάτων κατάχρησης ουσιών, η οικογένεια του θεραπευτή, μύθοι και αφηγήσεις στην ψυχοθεραπεία, πρόσδεση και ψυχοθεραπεία, νευροεπιστήμη της πρόσδεσης, κ.ά.

Από τον Απρίλιο του 2003 εργάζεται ιδιωτικά, με άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες, αρχικά στο Χαλάνδρι και από τον Σεπτέμβριο του 2013 στο Μαρούσι, ως Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής, Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων & Κλινικός Επόπτης.

Είναι ένας από τους τρεις ιδρυτές και επιστημονικούς υπεύθυνους, (μαζί με τις Αθηνά Ανδρουτσοπούλου & Τσαμπίκα Μπαφίτη) του «Λόγω Ψυχής»-Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, το οποίο-μεταξύ άλλων- εκπαιδεύει και εποπτεύει επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε μια εμπλουτισμένη μορφή της συστημικής θεραπείας SANE –  System Attachment Narrative Encephalon (Σύστημα, Δεσμός, Αφήγηση, Εγκέφαλος).

Από την έναρξή του, το 2011, είναι εκπαιδευτής και κλινικός επόπτης στο τετραετές πρόγραμμα ειδίκευσης ψυχοθεραπευτών στο “Λόγω Ψυχής”, όπου υλοποιεί επίσης σεμινάρια και εργαστήρια τόσο για επαγγελματίες όσο και για το ευρύ κοινό.

Είναι επιστημονικός συν-επιμελητής δύο βιβλίων («Σώμα υγιές σε νου υγιή» και «Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές», Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα). Έχει προσκληθεί και συμμετάσχει με ανακοινώσεις και εργαστήρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια βιβλίων.

Είναι μέλος  της Επιστημονικής Επιτροπής Έκδοσης και κριτής του περιοδικού «Εξαρτήσεις», κριτής για το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας “Ψυχολογία” και διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Εκδοτικής Επιτροπής της σειράς βιβλίων «Ανθρώπινα Συστήματα» του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων και του Εκδοτικού Οίκου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Μέλος του European Family Therapy Association (EFTA)  

Μέλος του International Family Therapy Association (IFTA) 

Μέλος του  Association for Family Therapy and Systemic Practice in the U.K. (AFT) 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας(ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ) 

Κλινικό μέλος του American Group Psychotherapy Association (AGPA)

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πιστοποίηση Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης (IC&RC) στην Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Βουλγαρία 

Μέλος του American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Μέλος  του Society for the Study of Addiction (U.K.) (SSA) 

Μέλος του Ελληνικού Τμήματος του Σωματείου Ευρωπαίων Επαγγελματιών / Λειτουργών για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης ITACA 

 

ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Androutsopoulou, A., Bafiti, T., Kalarritis, G. (2021). “From Mind to Culture”: Developing a Treatment Plan Manual for the Enriched Systemic Psychotherapy Model SANE-System Attachment Narrative Encephalon®. Στο βιβλίο των M. Mariotti, G. Saba, & P. Stratton (Eds), Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals. Integrating Research, Practice, and Training (σελ. 571-592). Cham, Switzerland: Springer

Μπαφίτη, Τ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. (2018). Από τέσσερις σκοπιές. Το εμπλουτισμένο συστημικό μοντέλο SANE – System Attachment Narrative Encephalon. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Σύγχρονες ψυχοθεραπείες  στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις: Π. Ασημάκης

Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25,2, 161-176.

Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (2011). Ειδίκευση στη συστημική θεραπεία με άτομα, ομάδες και οικογένειες. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης/Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας.

Καλαρρύτης, Γ. (2009). Οικογένεια και εφηβική κατάχρηση ουσιών: Ερευνητικά δεδομένα αιτιολογίας, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων. Στο Τ. Μπαφίτη & Γ. Καλαρρύτης (επιμ.) :«Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές» (σελ. 115-194) Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα 

Καλαρρύτης, Γ. (2009). Προστατευτικοί και Επιβαρυντικοί Οικογενειακοί Παράγοντες στην Κατάχρηση Ουσιών. Στο D. Deitch & Α. Τσιμπουκλή (επιμ.): «Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική. Τεύχος 1».(σελ. 58-71) Αθήνα: ΚΕΘΕΑ 

Μπαφίτη Τ. & Καλαρρύτης Γ. (επιμ.) (2009). Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Καλαρρύτης, Γ. (2009). Η θεραπευτική αντιμετώπιση των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Στο D. Deitch & Α. Τσιμπουκλή (επιμ.): «Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική. Τεύχος 1».(σελ. 104-109) Αθήνα: ΚΕΘΕΑ 

Καλαρρύτης, Γ. (2005). Ψυχοθεραπεία και νευροεπιστήμη. Νέοι δρόμοι σύνθεσης. Στο Γ. Καλαρρύτης & Τ. Μπαφίτη (επιμ.) :«Σώμα υγιές σε νου υγιή» (σελ. 107-134) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (επιμ.) (2005). Σώμα υγιές σε νου υγιή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Καλαρρύτης, Γ. (2004). Χρήση ουσιών και εφηβεία. Στο Ι. Α. Λιάππας & Β. Πομίνι (επιμ.) «Ουσιοεξάρτηση. Σύγχρονα θέματα».(σελ.) Αθήνα: ITACA- Ελληνικό Τμήμα.

Καλαρρύτης, Γ. (2001). Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Εφήβων Χρηστών και Εξαρτημένων. Το Δίκτυο Υπηρεσιών ΣΤΡΟΦΗ του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Τετράδια Ψυχιατρικής 75: 55-63

Kalarritis, G. & Androulaki, D. (2001). The Early Intervention Network PLEFSI. EFTC Newsletter 7:10-11

Καλαρρύτης, Γ., Ρήγος, Η., Ανδρουλάκη, Δ., Ζώτου, Σ., & Ζερβού, Χ. (2001). Χαρακτηριστικά των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ και την ΠΛΕΥΣΗ το 2000. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ και ΠΛΕΥΣΗ.

Καλαρρύτης, Γ. (2000). Πρόλογος στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου του S. Minuchin «Οικογένειες και Οικογενειακή Θεραπεία» Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2000.

Καλαρρύτης, Γ. (2000). Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και η ιατρικοποίηση του προβλήματος της χρήσης και της εξάρτησης. Τετράδια Ψυχιατρικής  69 : 67-76

Καλαρρύτης, Γ.  (2000). Από την τριτογενή στη δευτερογενή πρόληψη. Η περίπτωση του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης που οργάνωσε το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με θέμα: “Από την Πρωτογενή στη Δευτερογενή Πρόληψη”. Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2000 (Προσκεκλημένος εισηγητής). Πρόσωπο 24: 14-18

Καλαρρύτης, Γ., Ρήγος, Η., & Ζώτου, Σ (2000). Χαρακτηριστικά των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1999. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ.

Καλαρρύτης, Γ., Υφαντή, Κ. & Ζώτου, Σ. (1999).  Κοινωνιοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1998. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ.

Καλαρρύτης, Γ. (1998).  Τρόποι  θεραπευτικής  παρέμβασης  στη  χρήση  και  κατάχρηση  ψυχοτρόπων  ουσιών  από εφήβους. Πρακτικά ημερίδας που  διοργάνωσε   η  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου   Χαλανδρίου  με  θέμα «Ουσιοεξαρτήσεις.  Η αντιμετώπισή τους στην τοπική  κοινωνία» σελ 19-27 . Χαλάνδρι, Αθήνα, 25 Μαΐου 1998 (προσκεκλημένος εισηγητής) 

Καλαρρύτης, Γ., Κλαδευτήρα, Ν., & και Υφαντή, Κ (1998).  Προκαταρκτική μελέτη των κοινωνιοδημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ κατά τα έτη 1994 – 1995 – 1996. Αθήνα : ΣΤΡΟΦΗ

Καλαρρύτης, Γ. & Υφαντή, Κ. (1998). Κοινωνιοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1997. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ

Καλαρρύτης, Γ. & Κλαδευτήρα, Ν. (1997). Χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν την ΣΤΡΟΦΗ το 1996. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ.

Kalarritis, G. (1997). The Secondary Prevention Centre of Strofi. Πρακτικά του  3ου   Πανευρωπαϊκού  Συνεδρίου  για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Όσλο, ΝΟΡΒΗΓΙΑ , 1- 5 Ιουνίου 1997 σελ 155 – 161 (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Συστημική Προσέγγιση και απεξάρτηση. Η περίπτωση του Θεραπευτικού Προγράμματος ΣΤΡΟΦΗ.  Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης Οικογενειακής – Συστημικής Θεραπείας που διοργάνωσε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Δυτικού Τομέα Θεσ/νίκης.  Θεσσαλονίκη: ΨΝΘ 1997 Τόμος Α’ σελ. 154-169

Kalarritis, G. (1996). Being an adolescent and a drug user. Responses to adolescent drug use in Greece towards the year 2000. Πρακτικά του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Αθήνα, ΚΕ.Θ.Ε.Α. 1996 σελ 61 – 69.

Kalarritis, G. (1989). Greek and British Attitudes to Drugs. Historical and Contemporary Perspectives. Department of Psychiatry, Medical School, Τhe University of Sheffield, U.K. MMedSci Thesis. Τριετής μεταπτυχιακή έρευνα για το πτυχίο Master Ιατρικών Επιστημών, η οποία εξέτασε συγκριτικά τη χρήση και κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών στην Ελλάδα και τη Βρετανία από την αρχαιότητα μέχρι το 1988,  την κοινωνική πολιτική που οι δύο χώρες εφάρμοσαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και τέλος τις σύγχρονες στάσεις των φοιτητών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Sheffield απέναντι στο πρόβλημα των ναρκωτικών και στην τάση των κοινωνικών παρεμβάσεων στις δύο χώρες. Supervisor:  Καθηγητής F. A. Jenner MB, ChB, PhD, FRCR, DPM, FRCPsych. Head of the Department.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Καλαρρύτης, Γ. (2016). Our Adventures in Brainland. Psychotherapy in the age of neurosciences. Past struggles, present practices, and future hopes. Εργαστήριο που παρουσιάστηκε στο 9ο Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) με θέμα “Origins & Originality in Family Therapy & Systemic Practice” Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ, 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2016

Καλαρρύτης, Γ. (2013). Το νευροβιολογικό υπόβαθρο της δημιουργίας και ανάπτυξης του πρωταρχικού δεσμού (attachment). Ψυχοθεραπευτικές προεκτάσεις. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην 8η μετεκπαιδευτική συνάντηση της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος με θέμα “Ψυχοθεραπεία, Νευρολογία & Νευροενδοκρινολογία”. Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2013.

Ανδρουτσοπούλου, Α., Μπαφίτη Τ. & Καλαρρύτης, Γ. (2012).  Παρουσίαση περίπτωσης από την εμπλουτισμένη συστημική προσέγγιση SANE (System Attachment Narrative Encephalon).  Εργαστήριο που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δραματοθεραπείας – Παιγνιοθεραπείας με τίτλο “Η συμβολή του πρωταρχικού δεσμού στη δομή της προσωπικότητας. Γέφυρες συνεργασίας Ψυχοθεραπείας & Νευροεπιστημών” που οργανώθηκε από το Άθυρμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας & την Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών – Παιγνιοθεραπευτών. Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2012. 

Καλαρρύτης, Γ. (2008). Νεανική κατάχρηση ουσιών: Μια προσπάθεια συστημικής κατανόησης και αντιμετώπισης. Εργαστήριο που παρουσιάστηκε στο συνέδριο με τίτλο «Κοινωνικά και πολιτισμικά περάσματα στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινότητα: Η συστημική θεώρηση», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κομοτηνή 11-12 Απριλίου 2008, (προσκεκλημένος εισηγητής)

Καλαρρύτης, Γ. (2008). Κατάχρηση ουσιών στην εφηβεία και οικογένεια. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην ημερίδα με θέμα «Η ολιστική οπτική της συστημικής προσέγγισης. Θεωρία και πράξη», που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πατρών. Πάτρα, 26 Ιανουαρίου 2008, (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (2004). Η ψυχοθεραπεία στα χρόνια των νευροεπιστημών. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας με θέμα: «Σύγχρονες Ψυχολογικές Έρευνες και Εφαρμογές στον Τομέα της Υγείας, της Ασθένειας και της Φροντίδας της Υγείας» που οργανώθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από την ΕΛ.Ψ.Ε.- Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Π.Ε.Ν.Ψ. και το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα, 21 – 24 Οκτωβρίου 2004, (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (2004). Προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες στη κατάχρηση ουσιών: Ανασκόπηση των ερευνητικών δεδομένων. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας με θέμα: «Σύγχρονες Ψυχολογικές Έρευνες και Εφαρμογές στον Τομέα της Υγείας, της Ασθένειας και της Φροντίδας της Υγείας» που οργανώθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από την ΕΛ.Ψ.Ε.- Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Π.Ε.Ν.Ψ. και το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα, 21 – 24 Οκτωβρίου 2004, (προσκεκλημένος εισηγητής και προεδρεύων συμποσίου με θέμα: Ερευνητικά δεδομένα αιτιολογίας, επιδημιολογίας και θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαταραχών κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών).

Καλαρρύτης, Γ. (2003). Ψυχοθεραπεία και Νευροεπιστήμη. Νέοι δρόμοι σύνθεσης. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε Ημερίδα που οργάνωσε, για τα 20 χρόνια λειτουργίας του, το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων με θέμα: «Σώμα Υγιές σε Νου Υγιή». Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2003.

Καλαρρύτης, Γ. (2003). Προστατευτικοί και Επιβαρυντικοί Παράγοντες στη Κατάχρηση Ουσιών. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε Ημερίδα που οργάνωσε το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της California, San Diego με θέμα: «Οικογένεια και Τοξικοεξάρτηση». Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2003, (προσκεκλημένος εισηγητής).

Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ., & Μπαφίτη, Τ. (2002) Ελληνική Οικογένεια και Συστημική Θεραπεία: Συναντήσεις και Συνομιλίες. Στρογγυλό Τραπέζι στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ελληνική Οικογένεια» που οργάνωσε ο τομέας Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 3-6 Οκτωβρίου 2002.

Kalarritis, G. (2002). Treating substance using adolescents and their families: the Greek experience. Εισήγηση που παρουσιάσθηκε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τα ναρκωτικά και τους νέους του Australian Drug Foundation, Σίδνεϋ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 13 -15 Μαΐου 2002. (κύριος προσκεκλημένος εισηγητής)

Καλαρρύτης, Γ. (2002). Χρήση Ουσιών στην Εφηβεία. Αρχές Θεραπευτικής Αντιμετώπισης. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε Διημερίδα που οργάνωσε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος με θέμα: «Ναρκωτικά – Μύθοι και Πραγματικότητα». Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, 9-10 Φεβρουαρίου 2002 (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (2001). Η Θεραπευτική αντιμετώπιση των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε Ημερίδα που οργάνωσε το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της California, San Diego με θέμα: «Οικογένεια, Εφηβεία και Τοξικοεξάρτηση». Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2001, (προσκεκλημένος εισηγητής).

Kalarritis, G. (2001). Working systemically with families of adolescent substance users, abusers and dependents. When family therapy is not enough. Εισήγηση που παρουσιάσθηκε στο 4ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA). Βουδαπέστη, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 27-30 Ιουνίου 2001.

Καλαρρύτης, Γ., Ρήγος, Η., Ανδρουλάκη, Δ., & Σκοδρογιάννη, Κ. (2001). Η Συστημική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία στον τομέα της πρόληψης και της απεξάρτησης. Δουλεύοντας με οικογένειες εφήβων χρηστών και εξαρτημένων. Εργαστήριο που έλαβε χώρα στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας που οργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ). Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου 2001.

Καλαρρύτης, Γ., Ρήγος, Η., Ανδρουλάκη, Δ., Ζώτου, Σ., & Ζερβού, Χ. (2001). Χαρακτηριστικά εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη «ΣΤΡΟΦΗ» και το «Κέντρο Δευτερογενούς Πρόληψης» του ΚΕ.Θ.Ε.Α. κατά το έτος 2000. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας που οργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ). Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου 2001.

Καλαρρύτης, Γ. (2001). Η χρήση και η κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών στην εφηβεία. Βασικές αρχές κατανόησης και αντιμετώπισης. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην 4η Ημερίδα Ψυχοθεραπείας που οργανώθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας του University of Indianapolis, Athens. Αθήνα 31 Μαρτίου 2001 (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (2000). ΚΕ.Θ.Ε.Α.: Δυνατότητες και Προοπτικές. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικών Επιστημών και η Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας. Πειραιάς 24-26 Νοεμβρίου 2000.

Καλαρρύτης, Γ. (2000). Η Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία στον τομέα της απεξάρτησης και της δευτερογενούς πρόληψης. Δουλεύοντας με οικογένειες εφήβων χρηστών και εξαρτημένων. Εργαστήριο που έλαβε χώρα στην 3η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση «Συστημική Προσέγγιση – Οικογενειακή Θεραπεία στην Ελλάδα σήμερα» που οργανώθηκε από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 29-30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2000.

Καλαρρύτης, Γ.  (2000). Από την τριτογενή στη δευτερογενή πρόληψη. Η περίπτωση του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης που οργάνωσε το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με θέμα : «Από την Πρωτογενή στη Δευτερογενή Πρόληψη». Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2000 (Προσκεκλημένος εισηγητής). 

Καλαρρύτης, Γ. (1999). Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση εφήβων χρηστών και εξαρτημένων. Το δίκτυο υπηρεσιών ΣΤΡΟΦΗ του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Ελληνικού Τμήματος της World Association for Psychosocial Rehabilitation. Αθήνα 3-4 Δεκεμβρίου 1999

Kalarritis, G. (1999). A Comprehensive Network of Services for Adolescent Substance Users and their Families in Greece. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 38ο Διεθνές Συνέδριο για το Αλκοόλ , τα Ναρκωτικά και τις άλλες εξαρτήσεις της ICAA. Βιέννη, ΑΥΣΤΡΙΑ, 16-20 Αυγούστου 1999.

Καλαρρύτης, Γ. (1998). Βασικές Αρχές  σχεδιασμού και  υλοποίησης προγραμμάτων  δευτερογενούς  και  τριτογενούς  πρόληψης  για έφηβους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών.  Εισήγηση  που  παρουσιάστηκε  στο  4ο Παγκύπριο  Συνέδριο  που οργάνωσε  το  ΚΕΝΘΕΑ,  Οργανισμός Νεολαίας  Κύπρου και  η  Υπηρεσία  Σπουδών  και  Φοιτητικής  Μέριμνας Πανεπιστημίου  Κύπρου.  Λευκωσία,  ΚΥΠΡΟΣ,  10 – 11   Ιανουαρίου  1998. (προσκεκλημένος εισηγητής)

Καλαρρύτης, Γ.  (1998). Εφηβεία  και  Εξάρτηση  Ουσιών.  Εισήγηση  που  παρουσιάστηκε  στο  4ο Παγκύπριο  Συνέδριο  που οργάνωσε  το  ΚΕΝΘΕΑ,  ο Οργανισμός Νεολαίας  Κύπρου, και  η  Υπηρεσία  Σπουδών  και  Φοιτητικής  Μέριμνας  Πανεπιστημίου  Κύπρου.  Λευκωσία,  ΚΥΠΡΟΣ,  10 – 11 Ιανουαρίου  1998. (προσκεκλημένος εισηγητής)

Καλαρρύτης, Γ. (1998). Τρόποι  θεραπευτικής  παρέμβασης  στην  χρήση  και  κατάχρηση  ψυχοτρόπων  ουσιών  από εφήβους. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε ημερίδα που  διοργάνωσε   η  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου   Χαλανδρίου  με  θέμα «Ουσιοεξαρτήσεις. Η αντιμετώπισή τους στην τοπική  κοινωνία». Χαλάνδρι, Αθήνα, 25 Μαΐου 1998 (προσκεκλημένος εισηγητής) 

Καλαρρύτης, Γ.(1997). Το Κέντρο Δευτερογενούς Πρόληψης της ΣΤΡΟΦΗΣ. Ένα πρόγραμμα  έγκαιρης παρέμβασης  για έφηβους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών  και  τις  οικογένειές τους.  Εισήγηση που παρουσιάστηκε  στην 3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων για την πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών που διοργάνωσε  η Γραμματεία  του  Πανελλαδικού  Δικτύου Φορέων Πρόληψης  και  ο  Συμβουλευτικός  και  Θεραπευτικός  Σταθμός  για  άτομα  εξαρτημένα  από  αλκοόλ  και  φάρμακα  του Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης.  Θεσσαλονίκη,  12 – 15  Νοεμβρίου 1997.

Kalarritis, G. (1997). The Secondary Prevention Centre of Strofi. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο   Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο  για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Όσλο, ΝΟΡΒΗΓΙΑ , 1- 5 Ιουνίου 1997 (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Βασικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης, 29 – 31 Μαΐου 1997 (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στην εφηβεία: Σημερινή κατάσταση και προοπτικές για μια Εθνική στρατηγική αντιμετώπισης του φαινομένου. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ηράκλειο Κρήτης, 29 – 31 Μαΐου 1997 (προσκεκλημένος εισηγητής). 

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Γενικές αρχές σχεδιασμού και εφαρμογής μιας εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην διημερίδα που διοργάνωσε ο Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων . Ιωάννινα 17 – 18 Μαΐου 1997.(προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος δευτερογενούς πρόληψης για εφήβους σε υψηλό κίνδυνο για τοξικοεξάρτηση. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην διημερίδα που διοργάνωσε ο Συμβουλευτικός  Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 17 – 18 Μαΐου 1997 (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Χρήση και κατάχρηση ουσιών στην εφηβεία: Θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στη ΣΤΡΟΦΗ και τα κοινωνιοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ κατά το 1996. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας. Αθήνα, 4 Απριλίου 1997  (προσκεκλημένος εισηγητής).

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Συστημική Προσέγγιση και απεξάρτηση. Η περίπτωση του Θεραπευτικού Προγράμματος ΣΤΡΟΦΗ.  Εισήγηση που παρουσιάστηκε στη 2η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Οικογενειακής – Συστημικής Θεραπείας που διοργάνωσε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Δυτικού Τομέα Θεσ/νίκης. Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαρτίου 1997

Kalarritis, G. (1996). Designing and Implementing an Outpatient service for adolescent drug users and their families in a T.C. setting. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινοτήτων που διοργάνωσε η WFTC. Αγία  Πετρούπολη, ΡΩΣΙΑ, 8 -13 Σεπτεμβρίου 1996 

Kalarritis, G. (1996). Being an adolescent and a drug user. Responses to adolescent drug use in Greece towards the year 2000. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Θεσσαλονίκη 28 Μαΐου-2 Ιουνίου 1995

Bardanis, G., Rigos, I., & Kalarritis, G. (1992). The Therapeutic Programme «Strofi» after four years of operation. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινοτήτων που διοργάνωσε η WFTC. Βενετία , ΙΤΑΛΙΑ , 18 – 23 Οκτωβρίου 1992.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ  κλπ.

11ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) με θέμα “Systemic Resonances & Interferences” Λιουμπλιάνα, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 07-10 Σεπτεμβρίου 2022

32nd Annual Boston International Trauma Conference (Digital) που οργανώθηκε από το Trauma Research Foundation 26-29 Μαΐου, 2021

10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) με θέμα “Visible & Invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy” Νάπολη, ΙΤΑΛΙΑ, 10-14 Σεπτεμβρίου 2019

8η Ημερίδα της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος με θέμα “Η Ψυχοθεραπεία στην Πράξη. Διαφορές & Συγκλίσεις” Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2017

9ο Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) με θέμα “Origins & Originality in Family Therapy & Systemic Practice” Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ, 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2016

 20o Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (EAP), με θέμα “Gender And Psychotherapy” Αθήνα, 19-21 Ιουνίου 2015

8ο Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) με θέμα “Opportunities in a time of crisis: The role of the family” Κωνσταντινούπολη, ΤΟΥΡΚΙΑ, 24 – 27 Οκτωβρίου 2013

8η μετεκπαιδευτική συνάντηση της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος με θέμα “Ψυχοθεραπεία, Νευρολογία & Νευροενδοκρινολογία” Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δραματοθεραπείας – Παιγνιοθεραπείας με τίτλο “Η συμβολή του πρωταρχικού δεσμού στη δομή της προσωπικότητας. Γέφυρες συνεργασίας Ψυχοθεραπείας & Νευροεπιστημών” που οργανώθηκε από το Άθυρμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας & την Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών – Παιγνιοθεραπευτών. Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2012

Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο “Κοινωνικά και πολιτισμικά περάσματα στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινότητα: Η συστημική θεώρηση” Κομοτηνή, 11-12 Απριλίου 2008

Ημερίδα που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πατρών με θέμα “Η ολιστική οπτική της συστημικής προσέγγισης. Θεωρία και πράξη” Πάτρα, 26 Ιανουαρίου 2008

Ημερίδα που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, η Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική του ΨΝΘ και η Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα, Τυχερά Παιχνίδια του ΨΝΘ “Από τα διαζευκτικά ‘ή’ στα μαγικά ‘και’”, Θεσσαλονίκη 26 Νοεμβρίου 2005

Ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας με θέμα: “Η ομάδα ως φορέας ψυχοθεραπευτικής και πολιτισμικής αλλαγής” Αθήνα 13 Μαΐου 2005

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας που οργανώθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, την Π.Ε.Ν.Ψ. και το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα:“Σύγχρονες Ψυχολογικές Έρευνες και Εφαρμογές στον Τομέα της Υγείας, της Ασθένειας και της Φροντίδας της Υγείας” Αθήνα, 21 – 24 Οκτωβρίου 2004

5ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) με θέμα: “Creating Futures. Systemic Dialogues across Europe” Βερολίνο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2004

Ημερίδα που οργανώθηκε, για τα 20 χρόνια λειτουργίας του, από το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων με θέμα: “Σώμα Υγιές σε Νου Υγιή” Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2003 (επικεφαλής της οργανωτικής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής)

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego με θέμα: “Οικογένεια και Τοξικοεξάρτηση” Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2003

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego με θέμα: “Στίγμα και Κοινωνικός Αποκλεισμός” Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2002

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego με θέμα: “Η Εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης” Αθήνα, 27 Μαΐου 2002

3ο Διεθνές Συνέδριο για τα Ναρκωτικά και τους Νέους που οργανώθηκε από το Centre for Youth Drug Studies of the Australian Drug Foundation. Σίδνεϋ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 13-15 Μαΐου 2002

Διημερίδα που οργανώθηκε από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο με θέμα: “Ναρκωτικά – Μύθοι και Πραγματικότητα” Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, 9-10 Φεβρουαρίου 2002

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego με θέμα: “Αποτελεσματικότητα της Θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης” Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2002

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego με θέμα: “Οικογένεια, Εφηβεία και Τοξικοεξάρτηση” Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2001

4ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) με θέμα: “Traveling through time and space” Βουδαπέστη, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 27-30 Ιουνίου 2001

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego με θέμα: “Νόμιμες Εξαρτήσεις. Αλκοολισμός, Κάπνισμα, Τυχερά Παιχνίδια κ.α.” Αθήνα 28 Μαΐου 2001

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας που οργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) με θέμα: “Ένας Αιώνας Επιστημονικής Ψυχολογίας. Έρευνα και Εφαρμογές” Αλεξανδρούπολη 24 – 27 Μαΐου 2001

4η Ημερίδα Ψυχοθεραπείας που οργανώθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας του University of Indianapolis Athens. Αθήνα 31 Μαρτίου2001

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego  με θέμα: “Τοξικοεξάρτηση και Εγκληματικότητα” Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2001

4η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης που διοργάνωσε το Πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων Πρόληψης και το ΚΕΣΑΝ Δήμου Ηρακλείου. Ηράκλειο, 24-27 Οκτωβρίου 2000

3η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση “Συστημική Προσέγγιση – Οικογενειακή Θεραπεία στην Ελλάδα Σήμερα” που οργανώθηκε από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης με θέμα: “Στίξεις…” Θεσσαλονίκη,  29,30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2000

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχιατρικής του University of California, San Diego  με θέμα: “Ειδικές Ομάδες στην Τοξικοεξάρτηση. Η Ανάγκη για μια Διαφορετική Προσέγγιση” Αθήνα, 29 Μαΐου 2000

Ημερίδα του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης που οργανώθηκε από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με θέμα: “Από την Πρωτογενή στη Δευτερογενή Πρόληψη” Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2000

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α., με θέμα: “Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, Δεξιότητες, Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική” Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2000

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που οργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα της World Association for Psychosocial Rehabilitation με θέμα: “Η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση σε μια Κοινωνία σε Μετάβαση” Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 1999

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια San Diego , τον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Boston College και το Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας του Πανεπιστημίου της Pennsylvania με θέμα: “Αξιολόγηση Οργανισμών Θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης : Πολιτική και Εφαρμογές” Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1999

38ο Διεθνές Συνέδριο για το Αλκοόλ, τα Ναρκωτικά και τις άλλες εξαρτήσεις που οργανώθηκε από το International Council on Alcohol and Addictions (ICAA), Το Anton-Proksch Institute της Βιέννης και το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης με θέμα: “Εξάρτηση: Πολιτική  και Πραγματικότητα” Βιέννη, ΑΥΣΤΡΙΑ, 16-20 Αυγούστου 1999

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια San Diego με θέμα : “Σωφρονιστικό Σύστημα και Αντιμετώπιση της Χρήσης Ουσιών” Αθήνα, 1 Ιουνίου 1999

Ημερίδα που οργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα του Σωματείου των Ευρωπαίων Επαγγελματιών-Λειτουργών για την αντιμετώπιση της Ουσιοεξάρτησης ITACA με θέμα: “Παραβατική Συμπεριφορά και Χρήση Ουσιών” Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1999

Ημερίδα που οργανώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα: “Ουσιοεξαρτήσεις. Η Αντιμετώπισή τους στην Τοπική Κοινωνία” Χαλάνδρι, Αθήνα 25 Μαΐου 1998

Ημερίδα  που  οργανώθηκε   από  το  ΚΕ.Θ.Ε.Α.   με  θέμα: “Πρόσφατα Ερευνητικά Δεδομένα στον Τομέα της Θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης” Αθήνα, 9 Μαρτίου 1998

4ο   Παγκύπριο  Συνέδριο “Η Κύπρος ενάντια στα Ναρκωτικά” Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 10 – 11 Ιανουαρίου  1998

3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων για την Πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Θεσσαλονίκη , 12 -15 Νοεμβρίου 1997

3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά με θέμα: “Ναρκωτικά στην Ευρώπη. Μάχη ή Αποφυγή” Όσλο, ΝΟΡΒΗΓΙΑ , 1 – 5 Ιουνίου 1997

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας  και το τμήμα  Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα “Νεολαία και Εξαρτησιογόνες Ουσίες” Ηράκλειο Κρήτης, 29 -31 Μαΐου 1997

Διημερίδα που οργανώθηκε από τον Συμβουλευτικό Σταθμό καταπολέμησης ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων με θέμα : “Ναρκωτικά, Πραγματικότητα και Διαφαινόμενες Προοπτικές” Ιωάννινα,  17 – 18 Μαΐου 1997

Διημερίδα  που οργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας με θέμα: “Οικογένεια και Εφηβεία. Η Πρόκληση της Επικοινωνίας” Αθήνα, 14 -15 Μαΐου 1997

Ημερίδα που οργανώθηκε από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος με θέμα: “Χρήση Ναρκωτικών και Αλκοόλ κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία” Αθήνα, 4 Απριλίου 1997

2η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση “Οικογενειακή Θεραπεία – Συστημική Θεραπεία στην Ελλάδα σήμερα” που οργανώθηκε από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης με θέμα: “Συστημική Προσέγγιση και Πρόληψη στην Ψυχική Υγεία” Θεσσαλονίκη,  28 -30 Μαρτίου 1997

Ημερίδα που οργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα του Σωματείου των Ευρωπαίων Επαγγελματιών – Λειτουργών για την αντιμετώπιση της Ουσιοεξάρτησης ITACA, με θέμα: “Ο Ρόλος των Επαγγελματιών – Λειτουργών στον Τομέα της Ουσιοεξάρτησης” Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1997

Ημερίδα που οργανώθηκε από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου με θέμα: “Πρόληψη του Καπνίσματος στην Εφηβεία” Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1997

18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινοτήτων που οργανώθηκε από την WFTC με  θέμα: “Νεολαία και Κατάχρηση Ναρκωτικών” Αγ. Πετρούπολη, ΡΩΣΙΑ, 8 -13 Σεπτεμβρίου 1996

Μέλος    της   οργανωτικής   επιτροπής  του δορυφορικού συμποσίου του 8ου Παγκοσμίου  Συνεδρίου της IFTA με θέμα: “Κατάχρηση Ουσιών στις Σύγχρονες Κοινωνίες: Αναζήτηση δημιουργικών λύσεων για την Οικογένεια και την Κοινότητα” Ηράκλειο Κρήτης, 9 – 10 Ιουλίου 1996

Δορυφορικό     Συμπόσιο  του  8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της IFTA με θέμα: “Θεραπεία Νου – Σώματος: Προς μία Βιοψυχοκοινωνική Σύνθεση” Ηράκλειο Κρήτης,  9 -10 Ιουλίου 1996

8ο  Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (IFTA) με θέμα: “Παγκόσμιος Διάλογος: Ποικιλία και Ενότητα” Αθήνα, 4 -7  Ιουλίου 1996

2o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά που οργανώθηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. με θέμα: “Η Ευρώπη σε μετάβαση, η Θ.Κ. σε μετάβαση” Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου – 2 Ιουνίου 1995

Διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA) με θέμα: “Ηθική και Ελευθερία: Πλαίσια που αλλάζουν κι η Θεραπεία Οικογένειας” Αθήνα, 7 – 9 Απριλίου 1994

Συνέδριο που οργανώθηκε από το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής του Ι.Κ.Α. με θέμα: “Το Σχολείο της Οικογένειας. Η Οικογένεια του Σχολείου” Αθήνα, 18 – 20 Νοεμβρίου 1993

Ημερίδα που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων με θέμα: “Συστημική Σκέψη και Ψυχική Υγεία” Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1993

Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΓΕΑ, Διεύθυνση Υγειονομικού με θέμα: “Ναρκωτικά” Αθήνα, 2 Απριλίου 1993

15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινοτήτων που οργανώθηκε από την WFTC με θέμα: “Η Οικογένεια στην Κοινωνία: Ποιο μέλλον;” Βενετία, ΙΤΑΛΙΑ, 18 – 23  Οκτωβρίου 1992

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας που οργανώθηκε από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. Αθήνα, 29 Μαΐου – 2 Ιουνίου 1990

Διημερίδα που οργανώθηκε από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης με θέμα: “Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία στην Ελλάδα σήμερα” Θεσσαλονίκη, 16 – 17 Μαρτίου 1990