Διάφορες δημοσιεύσεις

Γεώργιος Ροϊλός, Τοπιογραφία με θάλασσα, Ιδιωτική Συλλογή

Καλαρρύτης, Γ., Ρήγος, Η., Ανδρουλάκη, Δ., Ζώτου, Σ. & Ζερβού, Χ. (2001). Χαρακτηριστικά των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ και την ΠΛΕΥΣΗ το 2000 & διαχρονικές τάσεις 1996-2000. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ και ΠΛΕΥΣΗ. [pdf]

Καλαρρύτης, Γ., Ρήγος, Η., Ανδρουλάκη, Δ., Ζώτου, Σ. & Ζερβού, Χ. (2001). Χαρακτηριστικά των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ και την ΠΛΕΥΣΗ το 2000. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ και ΠΛΕΥΣΗ. [pdf]

Kalarritis,G. & Androulaki, D. (2001). The Early Intervention Network PLEFSI. EFTC Newsletter 7, 10-11 [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (2000). Πρόλογος στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου του S. Minuchin, Οικογένειες και Οικογενειακή Θεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (2000). Από την τριτογενή στη δευτερογενή πρόληψη. Η περίπτωση του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης, που οργάνωσε το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με θέμα: Από την Πρωτογενή στη Δευτερογενή Πρόληψη. Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2000 (Προσκεκλημένος εισηγητής). Πρόσωπο 24, 14-18 [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. Ρήγος, Η. & Ζώτου, Σ. (2000). Χαρακτηριστικά των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1999. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ [pdf]

Καλαρρύτης, Γ., Υφαντή, Κ. & Ζώτου, Σ. (1999). Κοινωνιοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1998. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ [pdf]

Καλαρρύτης, Γ., Κλαδευτήρα, Ν. & Υφαντή, Κ. (1998). Προκαταρκτική μελέτη των κοινωνιοδημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ κατά τα έτη 1994 – 1995 – 1996. Αθήνα : ΣΤΡΟΦΗ.

Καλαρρύτης, Γ. & Υφαντή, Κ. (1998). Κοινωνιοδημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν τη ΣΤΡΟΦΗ το 1997. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. & Κλαδευτήρα, Ν. (1997). Χαρακτηριστικά των εφήβων που προσέγγισαν την ΣΤΡΟΦΗ το 1996. Αθήνα: ΣΤΡΟΦΗ [pdf]