Διαδικτυακές υπηρεσίες (Online therapy)

Charles-Amédée-Philippe van Loo, The Elevation of the Great Elector into Olympus., 1751, Oil on canvas (destroyed in World War II), Ceiling painting (detail: Mercury), City Palace, Potsdam, Germany

Οι σύγχρονες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουμε στη συμβουλευτική, στην ψυχοθεραπεία, στην εποπτεία αλλά και στην εκπαίδευση.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι χρήσιμες σε ανθρώπους που διαμένουν μακριά από την έδρα του θεραπευτή και η πρόσβαση δεν είναι εύκολη λόγω απόστασης και κόστους. Επιπλέον, μπορεί να είναι και η μόνη επιλογή για ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν για διάφορους λόγους, όπως αναπηρίες (μόνιμες ή πρόσκαιρες), αγοραφοβία, κρίσεις πανικού κλπ. Ήδη αρκετοί άνθρωποι αξιοποιούν και επωφελούνται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Οι συνεδρίες γίνονται μέσω διαφόρων διαδικτυακών εφαρμογών, όπως το skype, το facetime, το zoom, το webex κ.α. και πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από  την International Society for Mental Health Online (ISMHO), την British Psychological Society (BPS) και την American Psychological Association (APA).

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου είναι:

  • Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Ζεύγους / Οικογένειας
  • Συμμετοχή σε Ομαδική Ψυχοθεραπεία
  • Ατομική, Δυαδική & Ομαδική Εποπτεία
  • Διαδικτυακή εκπαίδευση

Όπου είναι εφικτό ή κρίνεται απαραίτητο πραγματοποιείται / ούνται και συνάντηση / συναντήσεις από κοντά.