Ειδική Συμβουλευτική Εξαρτήσεων

Edgar Degas, L'Absinth (d), 1875-76, Musée d'Orsay, Paris, France

Η συμβουλευτική στον τομέα της κατάχρησης ουσιών και των εξαρτήσεων εν γένει απαιτεί εξειδίκευση και σχετική εμπειρία που επεκτείνεται πέρα από την παροχή γενικής συμβουλευτικής επί άλλων θεμάτων. Αρχικά ερευνητικά και κατόπιν κλινικά ασχολούμαι με τα προβλήματα των εξαρτήσεων από το 1986. Η δική μου κλινική  δουλειά αλλά και εκείνη της συνεργάτιδάς μου, Δήμητρας Ανδρουλάκη, στον τομέα των τοξικοεξαρτήσεων είναι κυρίως με εφήβους και  νεαρούς ενήλικες καθώς και με τις οικογένειές τους. 

Στα δώδεκα χρόνια που εργάσθηκα στο ΚΕΘΕΑ διετέλεσα υπεύθυνος του προγράμματος εφήβων ΚΕΘΕΑ – ΣΤΡΟΦΗ, δημιούργησα με συνεργάτες και διηύθυνα το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για έφηβους περιστασιακούς χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους ΚΕΘΕΑ – ΠΛΕΥΣΗ και συντόνισα τον σχεδιασμό και την αρχική υλοποίηση προγραμμάτων εφήβων και νεαρών ενηλίκων στον Πειραιά, στην Πάτρα, στον Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. 

Μέσα από τις δράσεις του εκπαιδευτικού ινστιτούτου του ΚΕΘΕΑ συμμετείχα στην εκπαίδευση στελεχών υγείας, ψυχικής υγείας, μονάδων απεξάρτησης και επανένταξης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είμαι ιδρυτικό μέλος της επιστημονικής επιτροπής πιστοποίησης συμβούλων τοξικοεξαρτήσεων και πρόληψης IC&RC Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας & Βουλγαρίας καθώς και μέλος της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης του περιοδικού “Εξαρτήσεις”.

Η συνεργάτις μου Δ. Ανδρουλάκη ασχολείται με τα προβλήματα των εξαρτήσεων από το 1993. Συμετείχε στον σχεδιασμό και τη δημιουργία του ΚΕΘΕΑ – ΠΛΕΥΣΗ, διετέλεσε υπεύθυνη του προγράμματος (2000 – 2011) και ανέπτυξε επιπλέον υπηρεσίες για έφηβους με προβληματική χρήση του διαδικτύου. Έχει ασχοληθεί με την ψυχοεκπαίδευση γονέων σε θέματα εξαρτήσεων και επικοινωνίας και διετέλεσε κλινική επόπτρια ψυχοθεραπευτών στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες, αδιακρίτως φύλου, κουλτούρας, εθνικότητας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  • αξιολόγηση προβλημάτων χρήσης, κατάχρησης, εξάρτησης
  • συμβουλευτική γονέων εφήβων, ενηλίκων σε θέματα χρήσης, κατάχρησης ή/και εξάρτησης από ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ
  • ατομική  συμβουλευτική εφήβων και ενηλίκων που αντιμετωπίζουν θέματα χρήσης, κατάχρησης, εξάρτησης από ουσίες
  • συμβουλευτική γονέων εφήβων, ενηλίκων σε θέματα εθισμού στο διαδίκτυο και στις παιχνιδομηχανές
  • ατομική συμβουλευτική και θεραπεία εφήβων και ενηλίκων που αντιμετωπίζουν θέματα εθισμού στο διαδίκτυο και στις παιχνιδομηχανές
  • θεραπευτική αντιμετώπιση σε ατομική ή ομαδική βάση προβλημάτων χρήσης, κατάχρησης ουσιών σε περιστασιακή βάση από εφήβους και ενηλίκους
  • συμβουλευτική και θεραπεία ζευγαριών που αντιμετωπίζουν θέματα χρήσης ουσιών από ένα μέλος τους
  • οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία για θέματα τοξικοεξαρτήσεων ή προβληματικής χρήσης του διαδικτύου
  • ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία για πρώην εξαρτημένους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία προγράμματα απεξάρτησης