Επιμέλεια βιβλίων

Μιχάλης Οικονόμου, Το σπίτι που ονειρεύεται, Πινακοθήκη Αβέρωφ, Μέτσοβο, Ελλάδα

Μπαφίτη Τ. & Καλαρρύτης Γ. (επιμ.) (2009) Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Στο συλλογικό αυτό βιβλίο παρουσιάζεται η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν αναλυτικά τόσο το θεωρητικό πλαίσιο όσο και τις πρακτικές εφαρμογές της. Προσφέρουν ένα συστημικό τρόπο θεώρησης σημαντικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως η σχέση βιολογίας και ψυχολογίας, η διαγνωστική διαδικασία, η δυναμική της οικογένειας και η κατάχρηση ουσιών, η συμβουλευτική φοιτητών, η σχέση του ζευγαριού.

Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (επιμ.) (2005) Σώμα υγιές σε νου υγιή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Καρπός απόψεων σημαντικών θεραπευτών και θεωρητικών, το βιβλίο παρουσιάζει πολλά και σημαντικά δεδομένα από την έρευνα και την κλινική εμπειρία για το θέμα της υγείας και της ασθένειας από τη συστημική οπτική. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προβληματισμών και προτάσεων που αφορούν την αλληλεπίδραση νου-σώματος, την εφαρμογή τεχνικών στην έκφραση επώδυνων συναισθημάτων αλλά και τα διλήμματα των επαγγελματιών στην επαφή τους με τους ανθρώπους που πάσχουν ή στην εκπαίδευση που παρέχουν σε επαγγελματίες υγείας. Το βιβλίο εκδόθηκε με αφορμή την εικοσάχρονη πορεία του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων και την ομώνυμη ημερίδα που διοργανώθηκε για να σηματοδοτήσει το γεγονός.