Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Caspar David Friedrich, Wanderer above the Sea of Fog (d), c. 1818, Kunsthalle Hamburg, Hamburg, Germany

Η εποπτεία των επαγγελματιών στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι βασικός πυλώνας τόσο της εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής πρακτικής τους.

Βοηθά όχι μόνο τους νέους αλλά και τους έμπειρους επαγγελματίες στην ανέλιξή τους και στην προσπάθειά τους για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Από την άλλη εξασφαλίζει στους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών την αρτιότερη δυνατή βοήθεια.

Ασχολούμαι με την κλινική εποπτεία εππαγγελματιών ψυχικής υγείας από το 1995, τόσο στα πλαίσια της κλινικής μου δουλειάς όσο και μέσα από την ενασχόλησή μου με την εκπαίδευσή τους.

Η εποπτεία λαμβάνει χώρα σε ατομικές, δυαδικές (για συνθεραπευτές) ή ομαδικές συνεδρίες και η  συχνότητα  καθορίζεται αναλόγως των αναγκών του/των εποπτευόμενου/ων.

Επιπλέον των παραπάνω προσφέρεται εποπτεία σε εκπαιδευόμενους και νέους επόπτες σε ατομική βάση.

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση  στην οποία βασίζεται και η εποπτική μου δουλειά είναι εκείνη της, εμπλουτισμένης  με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, την αφηγηματική ψυχολογία και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών, συστημικής θεώρησης.