Σεμινάρια/Εργαστήρια για Επαγγελματίες

Rembrandt, The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp, 1632, Mauritshuis, The Hague, Netherlands
Γεώργιος Ιακωβίδης, Αντιστροφή ρόλων, 1892, Ιδιωτική Συλλογή

“'All you need is love'. Η Θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού στην Ψυχοθεραπεία"

Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης 

Η αγάπη είναι αυτό που όλοι προσπαθούμε να έχουμε, παρόλο που τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε ακριβώς να ορίσουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο από αυτό θέλουμε ή αντέχουμε, αν μπορούμε να το δώσουμε, να το πάρουμε ή ακόμη κι αν το αξίζουμε. 
Συχνά αναρωτιόμαστε πόση αγάπη έχουμε πάρει στη ζωή μας και σχεδόν πάντα ο νους μας πάει σε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αδέρφια και άλλους ανθρώπους που μας αγάπησαν ή θα θέλαμε να μας είχαν αγαπήσει.
Πολλές φορές υποπτευόμαστε ή άλλοτε είμαστε σίγουροι ότι σ’ αυτές τις πρωταρχικές μας σχέσεις κρύβονται στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις τωρινές μας σχέσεις και το γιατί μπορεί να μη μας βγαίνουν ή να υπολείπονται των αναγκών μας.

Η θεωρία δεσμού (attachment theory) μας προτείνει ένα πλαίσιο κατανόησης της συναισθηματικής μας ανάπτυξης και της δημιουργίας της προσωπικότητάς μας. Στη βάση της υποστηρίζει ότι οι πρώτες μας σχέσεις με αυτούς που μας φρόντισαν ενδοβάλλονται ως μοντέλα του σχετίζεσθαι και καθορίζουν τον τρόπο και τον τύπο των μετέπειτα σχέσεών μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αιτήσεις άλλων σχετικών επαγγελματιών θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Στόχος του είναι να συνδέσει την θεωρία του πρωταρχικού δεσμού με την ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική πρακτική, όπου ο κλινικός, ως μια «ασφαλής βάση», αντιμετωπίζει καθημερινά την πρόκληση να βοηθήσει τους ανθρώπους στην «επιδιόρθωση» διαταραγμένων, ελλιπών ή αποκομμένων συναισθηματικών δεσμών. 

Στη θεματολογία του, που θα διερευνήσουμε τόσο θεωρητικά όσο και με βιωματικές ασκήσεις & κλινικές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: Βασικές έννοιες της θεωρίας δεσμού, πώς μεταβιβάζεται ο τύπος δεσμού, δημιουργία και διακοπή δεσμού, νευροβιολογία του πρωταρχικού δεσμού, ιδιοσυγκρασία και δεσμός, στρατηγικές και άμυνες ανασφαλών δεσμών, εργαλεία αξιολόγησης δεσμού, διαταραχές δεσμού σε διάφορες ηλικίες και η αντιμετώπισή τους κ.ά..

Hieronymus Bosch, Cutting the Stone, c. 1494 or later, Museo del Prado, Madrid, Spain

"Νευροεπιστήμες & οι εφαρμογές τους στην Ψυχοθεραπεία"

Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης 

Απευθύνεται σε ειδικούς της ψυχικής υγείας καθώς και σε άλλους ειδικούς της υγείας, εκπαιδευτικούς  και φοιτητές συναφών αντικειμένων με έντονο ενδιαφέρον για την ψυχοθεραπεία.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις τελευταίες ραγδαίες και συναρπαστικές εξελίξεις στο χώρο των νευροεπιστημών και τις εφαρμογές των ευρημάτων τους στην ψυχοθεραπεία αλλά και στην ψυχοεκπαίδευση ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και ομάδων.

Διερευνά τις βασικές αρχές της δομής,  της λειτουργίας και της ανάπτυξης του εγκεφάλου (ενός κοινωνικού οργάνου που κατασκευάζεται γενετικά  και μέσω της εμπειρίας των σχέσεων και του περιβάλλοντος) σε επίπεδο βασικών δομών αλλά και πολύπλοκων συστημάτων και προσπαθεί να φωτίσει  τόσο τον υγιή όσο και τον πάσχοντα αναδυόμενο νου.

Η σύνθεση των γνώσεων αυτών με την καθημερινή πρακτική της θεραπευτικής και συμβουλευτικής δουλειάς προσφέρει νέους δρόμους παρεμβάσεων και επικυρώνει παλαιούς δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεραπευτική σχέση ως μοχλού ανάπτυξης νέων νευρωνικών συνδέσεων και αλλαγών στη ζωή των ανθρώπων. 

Eugène Laermans, The Drunkard, 1898, , Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels, Belgium

"Χρήση και κατάχρηση ουσιών. Μια συστημική προσέγγιση κατανόησης και αντιμετώπισης" 

Συντονιστής: Γιώργος Καλαρρύτης 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές του χώρου της ψυχικής υγείας, επαγγελματίες που ασχολούνται ειδικά με το πρόβλημα της χρήσης ουσιών σε διάφορα πλαίσια, εκπαιδευτικούς, νομικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, κλπ. 

Στη θεματολογία του σεμιναρίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Κατανόηση του συνεχούς της χρήσης, κατάχρησης, εξάρτησης.
 • Βιοψυχοκοινωνική αιτιολόγηση.
 • Συμβουλευτικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις του προβλήματος.
 • Αξιολόγηση.
 • Συμβουλευτική.
 • Θεραπευτικός Σχεδιασμός.
 • Τοποθέτηση στο συνεχές περίθαλψης
 • Στάδια Θεραπείας.
 • Ναρκωτικά και Οικογένεια.
 • Οικογενειακά Προσανατολισμένες Θεραπείες.
 • Ειδικοί Πληθυσμοί.