Ψυχοθεραπεία

Hugo Simberg, The Wounded Angel, 1903, Ateneum, Helsinki, Finland

Ψυχοθεραπεία είναι η χρήση ψυχολογικών μεθόδων, στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης με έναν επαγγελματία, έτσι, ώστε να βοηθηθεί ένα άτομο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια ή μια ομάδα στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν με θέματα σχέσεων, διαφόρων δυσλειτουργιών και συμπτωμάτων καθώς και ψυχικών διαταραχών.

Σκοπός της θεραπείας είναι να αυξήσει την ατομική και συλλογική ευεξία και ψυχική υγεία, να μετριάσει ή να εξαλείψει ανεπιθύμητες προβληματικές συμπεριφορές, ανεπιθύμητες σκέψεις και συναισθήματα και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις.

Οι συνεδρίες με έναν εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή προσφέρουν ένα περιβάλλον ασφάλειας  και εμπιστευτικότητας, ώστε να μπορεί κάποιος να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα, να μοιραστεί επώδυνα βιώματα, να αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση και αίσθηση των προβλημάτων του αλλά και να επιχειρήσει νέους τρόπους αντιμετώπισής τους, νέους τρόπους σκέψης και συναισθηματικής στάσης με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής, σωματικής και νοητικής του υγείας.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σε ατομικές συνεδρίες, συνεδρίες ζεύγους, συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας και συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες, αδιακρίτως φύλου, κουλτούρας, εθνικότητας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα θέματα, προβλήματα, δυσλειτουργίες, διαταραχές με τα οποία προσέρχονται οι θεραπευόμενοι ποικίλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 • Θέματα σχέσεων με συντρόφους, παιδιά, φίλους, συγγενείς, συνεργάτες
 • Προβλήματα άγχους, κρίσεων πανικού, διαφόρων φοβιών, καταναγκασμών, μετατραυματικού στρες
 • Θέματα απώλειας, πένθους
 • Θέματα χωρισμού και διαζυγίου
 • Θέματα αυτοεκτίμησης
 • Θέματα προσαρμογής σε μεταβατικές φάσεις ζωής
 • Θέματα ενδοοικογενειακής βίας & κακοποίησης
 • Θέματα σωματικής ή/και σεξουαλικής κακοποίησης 
 • Θέματα εθισμών διαφόρων τύπων (απαγορευμένες & νόμιμες ουσίες, διαδίκτυο, τζόγος κλπ)
 • Θέματα διατροφικών διαταραχών
 • Προβλήματα συναισθηματικών δυσκολιών και διαταραχών της διάθεσης (δυσθυμία, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή)
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Σωματικά συμπτώματα και προβλήματα αποδιδόμενα σε ψυχολογικά αίτια

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Ατομική ψυχοθεραπεία 
 • Ψυχοθεραπεία ζεύγους
 • Θεραπεία οικογένειας
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία